نمایندگی بیمه سینا

نمایندگی بیمه سینا

 

نام شرکت

عنوان شرکت

آدرس دفتر مرکزی : ......
تلفن : ......
وب سایت : .......
ایمیل : .......... 

نمایندگی بیمه سینا

 


  • بیمه های اشخاص بیمه سینا

جبران بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان است که
در تعهد بیمه گر پایه نیست وطی این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار گرفته است.

 

  • بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران :


جبران هزینه های پزشکی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات به اتباع خارجی در مدت اقامت در کشور ایران
 

  • بیمه نامه مسافرتی مسافرین عازم به خارج از کشور :
     

جبران هزینه های پزشکی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات به اتباع ایرانی در مدت اقامت درخارج از کشور ایران

 

تراس سبزکد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
2336