انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تعداد بازدید: 647

انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

موقعیت مکانی

لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی


فکس

22970070


ایمیل

[email protected]

اطلاعات تماس

69 -22970062 داخلی (2632 یا 2513)


همراه


وب سایت

publish.srttu.edu

انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چاپ کتاب در دانشگاه ترتیب دبیر شهید رجائی، از سال 1376 و با چاپ کتاب «PSpice و تحلیل مدارهای الکتریکی» تألیف دکتر امیر مسعود سوداگر آغاز شد. البته چون در آن زمان دانشگاه دارای مجوز  انتشارات نبود، این کتاب به سفارش دانشگاه و توسط انتشارات سیما به زیور طبع آراسته شد.

مجوز انتشارات دانشگاه در زمستان 1378 اخذ گردید و نخستین کتابی که با مجوز دانشگاه به چاپ رسید، کتاب «طراحی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در ساختمان» بود. این کتاب با ترجمه مهندس عبدالرضا دیوسالار در زمستان سال 1379 چاپ شد. از آن موقع تاکنون بیش از 150 عنوان کتاب توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی به چاپ رسیده است.

انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


کد امنیتی را وارد نمایید.


647