آزمایشگاه مرکزی فردیس

تعداد بازدید: 7761

آزمایشگاه مرکزی فردیس

موقعیت مکانی

استان البرز، فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم، پلاک 35


فکس

026-36541900-5


ایمیل

[email protected]

اطلاعات تماس

026-36541900-5


همراه


وب سایت

fardislab.com

آزمایشگاه مرکزی فردیس

آزمایشگاه مرکزی فردیس

آزمایشگاه مركزی فردیس بعنوان بزرگترین مجتمع تخصصی آزمایشگاهی كلینیكال و آناتومیكال در استان البرز و با آغاز هفدهمین سال عملكرد خود برآن شده است تا ضمن بهبود كیفیت سیستم خود با هدف كسب هر چه بیشتر رضایتمندی مراجعان (بیماران،مسئولان و پزشكان مرتبط با آزمایشگاه و نیز كاركنان) و با استعانت از الطاف بی كران خداوند به استقرار سیستم كیفیت مطابق استاندارد بین المللی 15189 ISO اقدام نماید.

مدیریت آزمایشگاه با توجه به اهمیت استقرار و استمرار سیستم كیفیت با جذب منابع مناسب و انتخاب مشاور ، به تعیین نماینده مدیریت پرداخته است تا ضمن كنترل همه جانبه مراحل مختلف برقراری سیستم كیفیت با تشكیل كمیته های متعدد و اشاعه فرهنگ مشاركت طلبی ، همكاری كلیه كاركنان آزمایشگاه را كه از ملزومات تحقق یافتن اهداف سیستم كیفیت می باشد ، بدست آورد.

اینجانب با تاكید بر رعایت الزامات سیستم های مدیریتی- كیفیتی و نیز اعلام تعهد كامل به مفاد این خط مشی، از كلیه كاركنان آزمایشگاه انتظار دارم تا با درك كامل ارزشهای سازمانی و دورنمای برنامه های در نظر گرفته شده جهت توسعه این مركز، مشاركت خود را بصورت مستمر در تحقق اهداف مندرج در خط مشی بكار گیرند.

آزمایشگاه مرکزی فردیس
آزمایشگاه مرکزی فردیس


کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر تبلیغات آسایشگاه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
7761