اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

 

اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

آدرس : تهران،یوسف آباد،خ سید جمال الدین اسدآبادی،م فرهنگ،خ ۳۳،پ ۲۹،ط سوم
تلفن : ۸۸۶۲۶۲۴۴ - ۸۸۶۲۶۲۴۵ - ۸۸۶۲۶۲۴۶
فکس : ۸۸۲۱۲۹۶۶
ایمیل : [email protected]

اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

 


اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

تاریخچه اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

از آنجایی که نظام خرده فروشی مدرن، رونق در چرخه تولید و اشتغال و حفظ منافع مصرف کننده را در پی دارد، تلاش برای شکل گیری اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای آغاز شد. سابقه این تلاش به حدود ۱۵ سال قبل برمی گردد و این موضوع یکی از مطالبات و خواسته به حق فعالین این صنعت بوده است. توسعه فروشگاه های زنجیره ای و گسترده شدن فعالیت این فروشگاه ها در سراسر کشور در قالب هیچ یک از اتحادیه های موجود ممکن نبود زیرا در این فروشگاه ها کالای غیرهمگن زیر یک سقف به فروش می رسد و فقط در این اتحادیه نحوه تعامل و ارتباط فعالان این صنعت با یکدیگر و حل مشکلات و مسائل جاری و پیش رو امکان پذیر بود.

با توجه به گسترش و توسعه شرکت های فروشگاه های زنجیره ای در دهه اخیر در کشور و لزوم ساماندهی هدفمند و تبیین جایگاه در خور این قبیل فعالیتها، در سال ۱۳۸۱ پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده ۸۶ قانون نظام صنفی توسط دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با موضوع ( نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای ) تهیه و در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۵ به امضاء وزیر بازرگانی رسید و از همان سال مجوز فعالیت فروشگاه های زنجیره ای توسط مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی صادر شد.

اساسنامه کانون فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای چند منظوره در سال ۱۳۸۷ تهیه و برای تعیین هیئت موسس نیز اقدمات اولیه به انجام رسید. از اوایل سال ۱۳۸۹ قرار بود مقدمات انتخابات هیات مدیره کانون فروشگاه های زنجیره ای فراهم گردد که بلا اقدام ماند.

در سال ۱۳۹۴ با پیگیری مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران مقدمات برگزاری اولین انتخابات هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای فراهم شد و در اولین جلسه ای که در تاریخ ۲۵/۱/۹۵ با حضور مدیران عامل ۳۵ شرکت فروشگاه های زنجیره ای فعال کشور تشکیل شد، انتخابات هیئت مدیره و بازرسان به انجام رسید و در نتیجه آقایان امیرخسرو فخریان، منصور عالی پور، فرشید گلزاده کرمانی، حسین مدرسی فر، مهدی عارفی داریان با کسب بیشترین آراء در اولین انتخابات اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

درباره اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای در راستای اجرای ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و تبصره ۷ ماده ۲۱ و آیین نامه اجرایی مربوطه و با هدف انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضاء ، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در انجام وظایف و اختیارات خود و همچنین تلاش به منظور ارتقای کیفی خدمات رسانی اعضاء به مردم و اطلاع رسانی مناسب و رسیدگی به شکایات دریافتی و به مدت نامحدود تشکیل گردیده است.

این اتحادیه دارای شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر تجاری است که به موجب مقررات قانون نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس تاییدیه مرکز اصناف انتخابات هیات مدیره آن برگزار و شروع به کار نمود و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ با شماره ثبت ۴۱۲۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۱۸۶۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

اعضای اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می آیند. برای هر یک از اعضاء مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت کارت عضویت صادر می شود و در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات عضویت افراد در اتحادیه لغو می گردد.

سمت افراد منتخب هیات مدیره براساس ماده ۲۳ قانون نظام صنفی و تبصره های آن شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس ( اول و دوم )، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار می باشد. عزل اعضای هیات مدیره وفق دستور العمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی خواهد بود.

ارکان اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

اعضاء اتحادیه مطابق قانون و مقررات نظام صنفی از بین خود و با رای مخفی و مستقیم هیات مدیره را برای مدت ۴ سال انتخاب می نمایند. اعضاء مذکور نمی توانند بیش از ۲ دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

کمیسیون های اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

کمیسیون های اتحادیه مطابق آیین نامه بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی به شرح زیر تشکیل می گردد: شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات، عزل، استعفا و رسیدگی به اعضاء کمیسیون ها براساس آیین نامه مذکور می باشد.

الف) رسیدگی به شکایات

ب) حل اختلاف

ج) بازرسی واحدهای صنفی

د) فنی

ه) آموزشی

و) سایر کمیسیون ها در صورت تصویب هیات عالی نظارت

وظایف و اختیارات اتحادیه:

اهداف و ماموریت این اتحادیه در قانون نظام صنفی تعریف شده و طبیعتا صدور و تمدید پروانه کسب و نظارت بر فعالیت اعضای اتحادیه و همچنین ساماندهی به وضعیت این صنعت و فراهم نمودن بستر لازم جهت حل مشکلات و هموار نمودن مسیر برای استفاده از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای در چرخه تولید و اشتغال در کشور است.

در عین حال وظایف و اختیارات اتحادیه مطابق ماده ۳۰ قانون نظام صنفی می باشد که اهم آن به شرح زیر می باشد:

ماده ۳۰ – وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:

‌الف – ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع ‌پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.

ب – اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه‌ در چارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.

ج – ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.

‌د – صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و‌ مقررات مربوط.

‌هـ – ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به‌ كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير ‌مي‌شوند مطابق ماده (۲۷) این قانون يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.

‌و – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسيدگي و تصويب.

‌ز – تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب.

ح – ايجاد تسهيلات لازم براي آموزش هاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با‌ كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.

ط – تشكيل كميسيون هاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي‌صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.

ي – وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها،‌ شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.

ك – هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز‌تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با ‌احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به ‌تصويب كميسيون نظارت برسد.

ل – ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد‌ واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.

م – ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

ن ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف.

س ـ اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند.

اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

وظایف رئیس و اعضای هیات مدیره :

الف) انجام کلیه امور اجرایی اتحادیه و اداره جلسات هیات مدیره

ب) شرکت در اجلاس اتاق اصناف

ج) امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه

د) ارائه گزاش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه یک بار

ه) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضاء اتحادیه به صورت سالانه

و) موافقت با مرخصی و ماموریت اعضاء هیات مدیره

ز) کسب موافقت رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و ماموریت خود

ح) پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وری و بهبود کسب و کار

ط) پیگیری برنامه های مدون اتحادیه

ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۷ قانون نظام صنفی

نواب رئیس

الف) در غیاب رئیس اتحادیه (هنگام مرخصی یا ماموریت) نواب رئیس وظایف وی را بر عهده دارند.

ب) شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه

ج) پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه

دبیر

الف) تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیات مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه

ب) هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه

خزانه دار

الف) مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه

ب) اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی سالانه اتحادیه

ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمد های اتحادیه در چارچوب آیین نامه تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی

د) ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیات مدیره به صورت ماهانه

هر یک از اعضای هیات مدیره در صورت استعفا می بایست مراتب کتبی به هیات مدیره ارائه نمایند. هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی و پس از پذیرش استعفا نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رئیس اتحادیه را پس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره و یا اتاق اصناف، رئیس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیر خانه هیات عالی نظارت بر موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام می نماید.

بازرس اتحادیه

همزمان با برگزاری انتخابات اعضاء هیات مدیره، اعضای اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از بین خود و با رای مخفی و مستقیم ۲ نفر بازرس اصلی و علی البدل را انتخاب می نمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفای بازرس مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام صنفی می باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستور العمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی خواهد بود.

مدیر اجرایی

هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر (مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون صنفی) به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.


جستجوهای مرتبط :

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای

آدرس اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای

اتحادیه صنف فروشگاههای زنجیره ای

انجمن فروشگاه های زنجیره ای

قوانین فروشگاه های زنجیره ایکد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
7585