دفتر اسناد رسمی منطقه 21 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر اسناد رسمی منطقه 21 تهران

 
 • دفترخانه شماره30

نام سردفتر : اکبر بیگی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله تهرانسر - تهرانسر - بلوار لاله - روبه روی سرای سالمندان - ابن سینا پلاک 204/1
شماره تماس : 02144523257


 • دفترخانه شماره60

نام سردفتر : علیرضا امامی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله تهرانسر - تهرانسر - بلوار اصلی- بین خیابان 22و 24- پلاک 106
شماره تماس : 02144514277


 • دفترخانه شماره192

نام سردفتر : علی اکبر تقی زاده
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله تهرانسر - تهرانسر-بلوار اصلی-نبش خیابان18-شماره5-طبقه اول-واحد1
شماره تماس : 02144524439


 • دفترخانه شماره239

نام سردفتر : رضا بصیریان مهابادی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - کیلومتر17 جاده مخصوص کرج- خیابان داروپخش- خیابان اردیبهشت یکم- جنب ساختمان چاپ و نشر کتابهای درسی- پلاک9
شماره تماس : 02144987962


 • دفترخانه شماره245

نام سردفتر : حسین میرزایی نژاد
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله تهرانسر - تهران سر بلوار اصلی مقابل بانک مسکن
شماره تماس : 02102144513


 • دفترخانه شماره343

نام سردفتر : علی سعیدی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر بلوار لاله بعدازخیابان طالبی پلاک 134 طبقه دوم
شماره تماس : 02144527760


 • دفترخانه شماره407

نام سردفتر : علی احمدی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر بلوار شاهد نبش خیابان خسرو پرویز پلاک 71
شماره تماس : 02144542318


 • دفترخانه شماره485

نام سردفتر : اسماعیل بخشی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - جاده مخصوص کرج-کیلومتر6- (تهرانسر) سه راه ارج -ابتدای بلوار گلها-پلاک171
شماره تماس : 02144502455


 • دفترخانه شماره496

نام سردفتر : محمدعلی نظری
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر بلوار اصلی بین خیابان13و15 موسسه مهر پلاک160 واحد2
شماره تماس : 02144533540


 • دفترخانه شماره783

نام سردفتر : فرید شعاریان ستاری
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر بلوار شاهد (نیلوفر شرقی) پلاک 282
شماره تماس : 02144535533


 • دفترخانه شماره824

نام سردفتر : محمدرضا جعفری
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر-بلوار اصلی تهرانسر-نبش خیابان 10-ساختمان مهر-واحددهم
شماره تماس : 02144536689


 • دفترخانه شماره867

نام سردفتر : رحیم نادرعلی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر بلوار اصلی جنب خیابان بیست و یکم پلاک 58 طبقه2
شماره تماس : 02144513648


 • دفترخانه شماره895

نام سردفتر : پیمان نجارزاده
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر بلوارگلها بلوارلاله مجتمع تجاری گلها ساختمان نگین پ322
شماره تماس : 02144566364


 • دفترخانه شماره907

نام سردفتر : جمیله نوروززاده
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر بلوار اصلی ضلع جنوبشرقی چهارراه صدف پلاک 302 ساختمان اردیبهشت - طبقه اول واحد 7
شماره تماس : 02144534029


 • دفترخانه شماره1048

نام سردفتر : ابراهیم محمودی وند
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسربلواراصلی بین خ15و17پ124طبقه اول واحد14 - تهرانسر- بلوار اصلی- نبش کوچه17- پلاک124- طبقه اول-واحد14
شماره تماس : 02144564024


 • دفترخانه شماره1224

نام سردفتر : سید حسینعلی سعیدی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر بلوار نیلوفر غربی(شاهد) جنب داروخانه تهرانسر پلاک 85
شماره تماس : 02144542666


 • دفترخانه شماره1273

نام سردفتر : علیرضا ترکمان
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر ابتدای بلوار لاله روبروی بانک ملی پلاک23 طبقه اول
شماره تماس : 02144514832


 • دفترخانه شماره1370

نام سردفتر : علیرضا شکراله پور شفیعی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج خ داروپخش خ اردیبهشت یکم روبروی مرکز تعویض پلاک میثم دفتر اسناد رسمی 1370 تهران
شماره تماس : 02144989971


 • دفترخانه شماره1381

نام سردفتر : محمد قاسم قلخانی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر چهارراه صدف نبش نیلوفر غربی پلاک 318 واحد7
شماره تماس : 02144592846


 • دفترخانه شماره1533

نام سردفتر : مهدی منشی زاده سمیعی
آدرس دفترخانه : استان تهران - شهر تهران - منطقه 21 - محله - تهرانسر بلوار شاهد خ28 پ16
شماره تماس : 02144502493کد امنیتی را وارد نمایید.


28345