دفاتر پلیس + 10 تهران غرب

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 تهران غرب

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۱۲

آدرس: تهران غرب - شهرقدس - شهر قدس میدان مصلی ابتدای بلوار امام حسین(ع) نبش كوچه هجرت یكم پلاك۷

کدپستی: ۳۷۵۱۶۵۳۹۸۴

تلفن: ۴۶۸۱۴۳۹۲ - ۴۶۸۱۴۳۳۹ (۰۲۱(

نمابر: ۴۶۸۱۴۳۹۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۱۳

آدرس: تهران غرب - رباط كريم - بهارستان شهر گلستان بلوار غدیر ابتدای خ ۲۴ متری ش چمران بالای قنادی گل بانو

کدپستی: ۳۷۵۶۱۷۳۱۸۷

تلفن: ۵۶۳۸۴۶۳۱ - ۵۶۳۸۴۶۳۷ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۷۴۸۱۷۴ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۲۷

آدرس: تهران غرب - اسلامشهر - قائمیه بین فلكه اول و دوم نبش كوچه ۱۷ پ ۱۸۰

کدپستی: ۳۳۱۵۸۴۳۳۹۳

تلفن: ۵۶۴۹۳۷۵۲ - ۵۶۴۹۳۷۵۵ - ۵۶۴۹۳۷۵۴ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۴۹۳۷۵۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۲۸

آدرس: تهران غرب - شهريار - شهریار بلوار شهدا ابتدای شهرك كاروان پ۱۹۸

کدپستی: ۳۳۵۱۷۱۱۱۱۱

تلفن: ۶۵۳۱۰۶۱۰ - ۶۵۳۲۰۵۴۴ - ۶۵۳۱۰۶۲۰ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۲۹

آدرس: تهران غرب - انديشه - ابتدای فاز ۳ اندیشه - روبه روی میدان آزادی--پلاك ۵۴

کدپستی: ۳۳۵۴۶۱۲۲۸۵

تلفن: ۶۵۵۶۹۲۲۱ - ۶۵۵۶۹۲۲۰ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۱

آدرس: تهران غرب - باغستان - بشهریار.اغستان (خادم آباد) بلوار امام خمینی (ره) صادقیه جنب دفتر پیشخوان دولت روبروی نمایندگی ایران خودرو

کدپستی: ۳۲۵۴۱۶۳۹۴۹

تلفن: ۶۵۲۳۸۲۰۶ - ۶۵۲۳۸۲۰۷ - ۶۵۲۳۵۱۷۸ (۰۲۱(

نمابر: ۶۵۲۳۸۲۰۷ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۲

آدرس: تهران غرب - ملارد - تهران -جاده ملارد سه راه اندیشه خیابان مینا جنب بانك ملت پلاك ۷ طیقه اول واحد۲

کدپستی: ۳۱۶۹۸۷۸۷۹۶

تلفن: ۶۵۱۷۲۵۹۰ - ۶۵۱۰۲۵۹۰ - ۶۵۱۶۲۱۰۹ (۰۲۱(

نمابر: ۸۹۷۷۴۹۹۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۳

آدرس: تهران غرب - رباط كريم - رباط كریم-بلوار امام خمینی -روبروی مخابرات -پاساژ سعادتی

کدپستی: ۳۷۶۱۷۱۴۹۲۱

تلفن: ۵۶۴۱۱۳۸ - ۵۶۴۱۱۳۳۶ - ۵۶۴۱۱۳۴۰ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۴

آدرس: تهران غرب - اسلامشهر - سرمهدیه برجاده روبروی بوستان امیر كبیر پ ۶۴۵

کدپستی: ۳۳۱۴۹۳۹۳۶۹

تلفن: ۵۶۱۱۵۴۷۳ - ۵۶۱۱۵۴۷۴ - ۵۶۱۱۵۴۷۵ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۱۱۵۴۷۵ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۵

آدرس: تهران غرب - شهرقدس - شهر قدس خ ۴۵ متری انقلاب نبش خیابان صنعت ۳ پلاك ۳۳۷

کدپستی: ۳۱۱۴۸۱۴۴۷۸

تلفن: ۴۶۰۷۲۴۰۱ - ۴۶۰۷۱۵۳۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۶

آدرس: تهران غرب - پرند - فاز ۲ بلوار جمهوری بلوك A ورودی ۳ واحد ۷۸

کدپستی: ۳۷۶۱۳۴۱۱۷۹

تلفن: ۵۶۷۹۲۰۰۷ - ۵۶۷۹۲۰۰۸ - ۵۶۷۹۲۰۰۹ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۷

آدرس: تهران غرب - اسلامشهر - اسلامشهر خیابان زرافشان بین كوچه ۱و۳ پلاك ۷۲۵

کدپستی: ۳۳۱۷۸۸۶۳۰۰

تلفن: ۵۶۶۹۴۹۲۰ - ۵۶۶۹۴۹۲۱ - ۵۶۶۹۴۹۲۲ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۶۹۴۹۲۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۸

آدرس: تهران غرب - شهريار - شهریار میدان حافظ پلاك ۵۳۲

کدپستی: ۲۳۵۱۶۳۷۶۵۴

تلفن: ۶۵۲۸۴۶۲۸ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۸۱

آدرس: تهران غرب - اسلامشهر - اسلام شهر ایستگاه نوری جنب موسسه مالی و اعتباری مهر ط ۲

کدپستی: ۳۳۱۳۷۷۷۸۷۶

تلفن: ۵۶۳۴۰۶۴۳ - ۵۶۳۴۰۶۲۴ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۸۴

آدرس: تهران غرب - اسلامشهر - جاده ساوه به سمت اسلامشهر چهاردانگه ابتدای خ شهید فارسیان پ۲۰۵ طبقه اول

کدپستی: ۳۳۱۹۸۱۴۸۸۱

تلفن: ۵۵۲۶۸۴۸۷ - ۵۵۲۶۸۴۸۸ - ۵۵۲۶۸۴۸۹ (۰۲۱(

نمابر: ۵۵۲۶۸۴۸۹ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۹۱

آدرس: تهران غرب - رباط كريم - گلستان - شهرك الهیه - خ ۱۸ متری الغدیر - نبش قدیر ۵ - پلاك۲

کدپستی: ۳۷۵۸۱۵۸۷۵۹

تلفن: ۵۶۳۱۲۹۶۲ - ۵۶۳۱۲۹۶۳ - ۵۶۳۱۲۹۶۴ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۳۱۲۹۶۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۹۲

آدرس: تهران غرب - رباط كريم - رباط كریم بلوار امام خمینی روبروی سینما فرهنگ ساختمان كسری طبقه اول

کدپستی: ۳۷۶۱۹۵۴۱۷۱

تلفن: ۵۶۴۱۱۵۱۸ - ۵۶۴۱۰۰۱۹ - ۵۶۴۱۰۰۱۸ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۴۱۰۰۲۵ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۹۳

آدرس: تهران غرب - رباط كريم - بهارستان- نسیم شهر – بلوار امام خمینی - روبروی كلانتری پلاك۲۵۶

کدپستی: ۳۷۶۶۱۵۲۲۶۸

تلفن: ۵۶۷۶۹۱۱۶ - ۵۶۷۵۶۴۹۴ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۳

آدرس: تهران غرب - شهريار - خ رسول اكرم قبل از زیر گذر قائم مجتمع رسول اكرم طبقه اول واحد۴و۵

کدپستی: ۳۳۵۱۶۱۳۹۴۱

تلفن: ۶۵۲۵۴۴۷۱ - ۶۵۲۵۵۰۶۱ - ۶۵۲۷۰۰۶۱ (۰۲۱(

نمابر: ۶۵۲۷۰۰۶۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۴

آدرس: تهران غرب - شهرقدس - شهرقدس خ ۴۵ متری انقلاب نرسیده به میدان قدس پ۴۳

کدپستی: ۳۷۵۱۸۱۷۱۹۸

تلفن: ۴۶۸۶۱۶۶۰ - ۴۶۸۶۱۶۶۱ - ۴۶۸۶۱۶۶۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۵

آدرس: تهران غرب - شهريار - استان تهران- شهریار- خیابان انقلاب- (امامزاده)- جنب بلوار نواب پ۲۹۹ - كد پستی ۳۳۵۱۹۳۴۶۷۵

کدپستی: ۳۳۵۱۹۳۴۶۷۵

تلفن: ۶۵۲۷۲۰۰۸ - ۶۵۲۷۲۰۰۹ (۰۲۱(

نمابر: ۳۳۷۲۰۰۹ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۶

آدرس: تهران غرب - ملارد - شهرستان ملارد-سرآسیاب-روبروی خ امام خمینی (ره)-نبش خیابان مصیب زاده-پلاك ۱۰۹۷

کدپستی: ۳۱۶۹۹۴۳۱۳۸

تلفن: ۶۵۱۹۹۲۱۷ - ۶۵۱۹۹۲۱۶ - ۶۴۶۲۲۴۴ (۰۲۱(

نمابر: ۶۵۱۹۹۲۱۶ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۷

آدرس: تهران غرب - شهريار - استان تهران- شهریار- شهر جدید اندیشه- فاز ۱- ابتدای فاز ساختمان كوثر طبقه ۱ و۵

کدپستی: ۳۱۶۸۸۴۴۳۴۱

تلفن: ۶۵۵۱۸۱۲۹ - ۶۵۵۱۸۳۰۰ - ۶۵۵۱۸۱۲۶ (۰۲۱(

نمابر: ۶۵۵۱۸۰۵۵ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۸

آدرس: تهران غرب - شهرقدس - شهر قدس میدان آزادی(سرقنات)اول خیابان پاسداران جنب ساختمان پاسارگادپ۱۱

کدپستی: ۳۷۵۱۱۶۳۳۵۶

تلفن: ۴۶۸۳۲۰۳۵ - ۴۶۸۳۲۰۳۶ - ۴۶۸۳۲۰۳۷ (۰۲۱(

نمابر: ۴۶۸۳۲۰۳۵ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۹۱۹۶۳۱۲۱

آدرس: تهران غرب - گلستان - بلوار اصلی بعد از میدان اول (فلكه اول) ربروی خیابان كاملیا پلاك ۷۸

کدپستی: ۳۷۱۵۹۱۱۴۵۸۹

تلفن: ۵۶۷۴۰۸۴۷ - ۵۶۳۳۵۴۱۳ (۰۲۱(کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
39250