دفاتر پلیس + 10 یزد

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 یزد

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۱

آدرس: يزد - يزد - یزد -انتهای خیابان كاشانی قبل از میدان ابوذر -بعد ار پل قطار-كوچه سنگ بری

کدپستی: ۸۹۱۶۸۴۴۹۷۵

تلفن:۳۸۲۵۸۶۰۰ - ۳۸۲۵۸۶۰۱ - ۳۸۲۵۸۶۰۲ (۰۳۵)

نمابر: ۳۸۲۵۸۶۰۱ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۳

آدرس: يزد - يزد - یزد-میدان مهدیه بن بست اول بعدازبیمارستان مادر-پلاك آب ۱۵۸۸۸۷

کدپستی: ۸۹۱۶۷۱۴۴۹۸

تلفن:۶۲۸۴۲۷۲ - ۶۲۸۴۲۷۴ - ۶۲۸۴۲۷۵ (۰۳۵)

نمابر: ۶۲۸۴۲۷۳ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۴

آدرس: يزد - يزد - یزد ب ش صدوقی نبش خ خلیل حسن بیكی

کدپستی: ۸۹۱۶۹۴۴۴۹۱

تلفن:۷۲۵۸۸۰۹ - ۷۲۴۸۱۳۷ - ۷۲۴۵۱۰۶ (۰۳۵)

نمابر: ۷۲۴۵۱۰۶ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۵

آدرس: يزد - يزد - چهارراه معلم - جنب پمپ بنزین بلوار پاكنژاد (كمربندی) روبروی بانك ملی - ابتدای كوچه شهید زارع

کدپستی: ۸۹۱۷۶۴۳۴۹۵

تلفن:۳۷۲۶۲۴۳۴ - ۳۷۲۴۳۳۵۳ (۰۳۵)

نمابر: ۳۷۲۴۳۳۵۳ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۶

آدرس: يزد - يزد - چهارراه بعثت -ابتدای خیابان سیدگلسرخ -كوچه سرپلك -پلاك ۱۰۳

کدپستی: ۸۹۱۹۹۱۶۱۶۵

تلفن:۶۲۲۶۱۶۸ - ۶۲۲۶۱۶۹ (۰۳۵)

نمابر: ۶۲۲۶۱۶۹ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۷

آدرس: يزد - يزد - خیابان كاشانی - خیابان دكتر چمران - بعد از بانك ملی

کدپستی: ۸۹۱۵۶۱۴۵۳۹

تلفن:۶۲۹۰۰۱۰ - ۶۲۹۰۰۱۲ - ۶۲۹۰۰۱۳ (۰۳۵)

نمابر: ۶۲۹۰۰۱۳ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۸

آدرس: يزد - يزد - فلكه دوم آزادشهر ابتدای خ ابوریحان

کدپستی: ۸۹۱۷۸۶۳۶۷۹

تلفن:۳۷۲۰۴۷۷۷ - ۳۷۲۲۴۸۸۸ (۰۳۵)

نمابر: ۳۷۲۲۷۴۴۶ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۹

آدرس: يزد - يزد - صفائیه - بلوار پرفسور حسابی

کدپستی: ۸۹۱۵۱۶۶۸۴۱

تلفن:۸۲۰۷۵۱۰ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۲۱

آدرس: يزد - يزد - بلوار جمهوری - چهارراه محمود آباد

کدپستی: ۸۹۱۸۷۵۷۸۷۶

تلفن:۵۲۵۴۶۶۳ - ۵۲۶۷۷۵۱ - ۵۲۶۷۷۵۲ (۰۳۵)

نمابر: ۵۲۶۵۵۳۲ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۲۲

آدرس: يزد - يزد - یزد،بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی.جنب كلانتری۱۴(پلس راه سابق)

کدپستی: ۸۹۴۹۱۳۴۸۸۹

تلفن:۳۸۳۳۱۴۴۴ - ۳۸۳۳۱۴۴۵ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۱۱

آدرس: يزد - خاتم - خاتم میدان معلم ابتدای خ شهید صدوقی

کدپستی: ۸۹۸۸۱۳۳۸۴۳

تلفن:۳۲۵۷۱۲۲۶ - ۳۲۵۷۱۲۲۷ (۰۳۵)

نمابر: ۳۲۵۷۱۲۲۷ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۱۲

آدرس: يزد - تفت - تفت -میدان امام- حسینیه امام - طبقه فوقانی - دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۹۹۱۸۱۶۱۴۳

تلفن:۳۲۶۲۳۰۱۰ (۰۳۵)

نمابر: ۳۲۶۲۳۰۱۰ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۲

آدرس: يزد - ميبد - ابتدای خیابان كاشانی نرسیده به اداره ثبت اسناد

کدپستی: ۸۹۶۱۷۳۳۶۵۸

تلفن:۳۲۳۴۴۷۷۱ - ۳۲۳۴۴۷۷۲ - ۳۲۳۴۶۵۴۵ (۰۳۵)

نمابر: ۳۲۳۴۴۷۷۲ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۵

آدرس: يزد - بافق - بلوار امام خمینی روبروی خ مالك اشتر

کدپستی: ۸۹۷۱۹۷۳۸۱۵

تلفن:۳۲۴۳۱۸۵۲ - ۳۲۴۳۱۸۴۲ - ۳۲۴۳۱۴۶۰ (۰۳۵)

نمابر: ۳۲۴۳۱۴۶۰ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۶

آدرس: يزد - اردكان - بلوار شهید بهشتی تقاطع خیابان جمهوری دفترتعویض پلاك و پلیس+۱۰ طاهری

کدپستی: ۸۹۵۱۷۶۳۱۱۱

تلفن:۷۲۴۸۵۵۱ - ۷۲۴۸۵۵۲ - ۷۲۴۸۵۵۳ (۰۳۵)

نمابر: ۲۷۲۴۸۵۵۰ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۷

آدرس: يزد - ابركوه - میدان بسیج ابتدای خیابان شهد صدوقی كوچه شهید فاتحی پلاك۲۰۵

کدپستی: ۸۹۳۱۶۵۹۴۵۵

تلفن:۳۲۸۲۵۱۱۹ - ۳۲۸۲۷۳۲۰ (۰۳۵)

نمابر: ۳۲۸۲۷۳۲۰ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۹

آدرس: يزد - اشكذر - اشكذر خیابان شهید پورحسینی

کدپستی: ۸۹۴۱۶۳۳۶۳۵

تلفن:۳۲۷۲۷۵۷۵ (۰۳۵)

نمابر: ۳۲۷۲۶۳۲۹ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۲۱۱۱

آدرس: يزد - مهريز - شهرستان مهریز خ سید مصطفی خمینی جنب مسجد جامع

کدپستی: ۴۴۳۱۴۷۱۵۳۷

تلفن:۳۲۵۳۱۳۳۱ (۰۳۵)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۲۵۳۱

آدرس: يزد - بهاباد - بهاباد میدان جانباز

کدپستی: ۸۹۷۶۱۳۷۹۶۳

تلفن:۲۴۷۲۰۱۷۲ - ۴۷۲۱۹۵۰ (۰۳۵)کد امنیتی را وارد نمایید.


105215