دفاتر پلیس + 10 همدان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 همدان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۱۱

آدرس: همدان  - همدان  - خ شهدا - روبروی بلوار آیت اله تالهی (جولان)-طبقه فوقانی فروشگاه اكبری - میثم فامیل صابریون

کدپستی: ۶۵۱۴۶۷۶۹۷۵

تلفن: ۳۲۶۴۵۰۰۱ - ۳۲۶۴۵۰۰۲ (۰۸۱)

نمابر: ۳۲۶۴۵۰۰۳ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۱۲۲

آدرس: همدان  - همدان  اسدآباد میدان دانشگاه ابتدای چهارباغ جهادشرقی

کدپستی: ۶۵۴۱۸۴۷۴۳۸

تلفن: ۳۳۱۱۷۴۲۱ - ۳۳۱۱۷۴۲۵ (۰۸۱)

نمابر: ۳۳۱۱۷۴۴۲۵ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۱۴

آدرس: همدان  - همدان  - آدرس: همدان - میدان باباطاهرضلع شرقی پلاك ۱۱۶

کدپستی: ۶۵۱۸۶۷۸۶۴۳

تلفن: ۳۴۲۴۰۴۱۰ - ۳۴۲۴۴۱۵۶ - ۳۴۲۳۶۰۹۶ (۰۸۱)

نمابر: ۳۴۲۴۰۴۱۰ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۱۵

آدرس: همدان  - همدان  - همدان  – آرامگاه بوعلی – ابتدای بلوار ۱۵ فروردین ( بلوار موشك ) – پلاك ۱۹۹ - ط همكف

کدپستی: ۶۵۱۵۶۷۳۶۹۱

تلفن: ۳۸۲۶۳۸۵۰ - ۳۸۲۶۲۸۶۰ (۰۸۱)

نمابر: ۳۸۲۷۴۹۰۹ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۲۱

آدرس: همدان  - همدان  - آرامگاه بوعلی -خ پاستور -بالاتر از اورژانس -روبروی داروخانه شبانه روزی پلاك ۷۱

کدپستی: ۶۵۱۶۶۵۷۳۹۷

تلفن: ۳۸۲۷۱۵۵۹ - ۳۸۲۷۱۵۶۰ - ۳۸۲۶۱۴۶۱ (۰۸۱)

نمابر: ۳۸۲۶۱۴۶۱ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۲۳

آدرس: همدان  - همدان  - آدرس: همدان - میدان رسالت- نبش بلوار ولایت روبروی ایستگاه تاكسی های میدان رسالت به میدان بعثت-طبقه همكف

کدپستی: ۶۵۱۵۷۵۶۶۵۱

تلفن: ۳۸۲۴۵۶۰۰ - ۳۸۲۱۷۲۱۲ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۲۴

آدرس: همدان  - كبودرآهنگ - خیابان شهید مدنی جنب كوچه خیام

کدپستی: ۶۵۵۱۹۴۴۵۹۵

تلفن: ۳۵۲۲۶۲۹۹ - ۳۵۲۲۶۲۹۷ (۰۸۱)

نمابر: ۳۵۲۲۶۲۹۸ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۲۵

آدرس: همدان  - همدان  - ابتدای بلوار شهیدان بهادر بیگی نبش ك گلسرخ پلاك ۲

کدپستی: ۶۵۱۸۷۳۹۱۱۳

تلفن: ۳۴۲۴۷۹۹۱ - ۳۴۲۴۷۹۹۲ - ۳۴۲۴۷۹۹۳ (۰۸۱)

نمابر: ۳۴۲۴۷۹۹۴ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۲۷

آدرس: همدان  - همدان  - بلوار امام خمینی (ره) روبروی ورودی شهرك مدنی

کدپستی: ۶۵۱۹۶۶۶۳۱۸

تلفن: ۳۴۲۸۰۲۱۲-۰۸۱ - ۳۴۲۸۴۷۵۱-۰۸۱ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۵۲۴

آدرس: همدان  - نهاوند - نهاوند كمربندی بلوار شهید طالبیان جنب درمانگاه شماره ۴

کدپستی: ۶۵۹۱۷۱۸۷۷۴

تلفن: ۳۳۲۲۴۸۱۴ - ۳۳۲۲۴۸۱۳ (۰۸۱)

نمابر: ۳۳۲۲۴۸۱۳-۰۸۱ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۸۱۲۲

آدرس: همدان  - رزن - آدرس: همدان  - رزن - بلوار امام خمینی (ره) - جنب پلیس آگاهی(ستاد فرماندهی سابق)

کدپستی: ۶۵۶۸۱۵۳۳۶۵

تلفن: ۳۶۲۲۶۰۶۳ - ۳۶۲۲۷۷۹۸ (۰۸۱)

نمابر: ۳۶۲۲۷۷۹۸ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۸۵۱۲

آدرس: همدان  - ملاير - ملایر میدان آزادگان - خ مصطفی خمینی (اراك) - روبروی انبار شركت نفت

کدپستی: ۶۵۷۱۶۳۸۴۹۱

تلفن: ۳۲۲۱۱۸۳۸ - ۳۲۲۵۴۹۵۰ (۰۸۱)

نمابر: ۳۲۲۱۱۸۳۸ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۸۵۱۳

آدرس: همدان  - ملاير - ملایر خ شهدا سه راه امیركبیر طیقه فوقانی بانك مسكن

کدپستی: ۶۵۷۱۸۱۴۴۹۷

تلفن: ۳۳۳۴۶۸۴۴ - ۳۳۳۴۸۱۴۷ - ۳۳۳۴۳۸۲۹ (۰۸۱)

نمابر: ۳۳۳۴۹۷۰۳ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۸۵۲۳

آدرس: همدان  - تويسركان - تویسركان - میدان امام - مجتمع تجاری دلتا ط۲

کدپستی: ۶۵۸۱۹۱۹۸۹۸

تلفن: ۳۴۹۴۸۰۵۰ - ۳۴۹۴۸۰۴۰ - . (۰۸۱)

نمابر: ۳۴۹۴۸۰۴۰ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۸۵۲۵

آدرس: همدان  - تويسركان - اول بلوار شهید اشرفی اصفهانی طبقه فوقانی شیرینی فروشی چراغعلی

کدپستی: ۶۵۸۱۶۵۷۵۳۷

تلفن: ۳۴۹۴۶۵۴۱ (۰۸۱)

نمابر: ۳۴۹۲۸۲۱۳ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۲۱۱۱

آدرس: همدان  - ملاير - میدان انقلاب - ابتدای بلوار نبوت - مقابل سازمان ثبت اسناد - نبش كوچه صباح

کدپستی: ۶۵۷۱۸۷۸۸۵۷

تلفن: ۳۳۳۳۹۰۵۱ - ۳۳۳۳۹۰۵۲ - ۳۳۳۳۹۰۵۳ (۰۸۱)

نمابر: ۳۳۳۳۹۰۵۲ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۲۱۱۲

آدرس: همدان  - نهاوند - نهاوند بلوار شاهد

کدپستی: ۶۵۱۵۶۹۹۱۵۱

تلفن: ۳۳۲۱۹۶۱۳ - ۳۳۲۱۹۶۱۴ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۲۱۲۵

آدرس: همدان  - فامنين - میدان آزادی - ابتدای خیابان امام خمینی (ره) - جنب بانك كشاورزی

کدپستی: ۶۵۶۱۶۴۴۷۶۷

تلفن: ۳۶۸۲۷۸۶۴ - ۳۶۸۲۷۸۶۳ - ۳۶۸۲۷۹۳۳ (۰۸۱)

نمابر: ۳۶۸۲۷۸۶۳ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۲۱۲۶

آدرس: همدان  - بهار - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان طالقانی - جنب مسجد جامع

کدپستی: ۶۵۳۱۸۱۵۳۷۷

تلفن: ۳۴۵۰۱۸۶۲ - ۳۴۵۱۰۱۷۴ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۲۱۲۷

آدرس: همدان  - كبودرآهنگ - م جانبازان

کدپستی: ۶۵۵۱۸۱۸۵۹۵

تلفن: ۳۵۲۲۶۱۱۱ - ۳۵۲۲۶۱۱۳ (۰۸۱)کد امنیتی را وارد نمایید.


متاسفانه برا سوال از این دفاتر زنگ میزنی جواب نمیدن. شماره تماس نگذارید

93737