دفاتر پلیس + 10 همدان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 همدان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۱۱

آدرس: همدان  - همدان  - خ شهدا - روبروی بلوار آیت اله تالهی (جولان)-طبقه فوقانی فروشگاه اكبری - میثم فامیل صابریون

کدپستی: ۶۵۱۴۶۷۶۹۷۵

تلفن: ۳۲۶۴۵۰۰۱ - ۳۲۶۴۵۰۰۲ (۰۸۱)

نمابر: ۳۲۶۴۵۰۰۳ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۱۲۲

آدرس: همدان  - همدان  اسدآباد میدان دانشگاه ابتدای چهارباغ جهادشرقی

کدپستی: ۶۵۴۱۸۴۷۴۳۸

تلفن: ۳۳۱۱۷۴۲۱ - ۳۳۱۱۷۴۲۵ (۰۸۱)

نمابر: ۳۳۱۱۷۴۴۲۵ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۱۴

آدرس: همدان  - همدان  - آدرس: همدان - میدان باباطاهرضلع شرقی پلاك ۱۱۶

کدپستی: ۶۵۱۸۶۷۸۶۴۳

تلفن: ۳۴۲۴۰۴۱۰ - ۳۴۲۴۴۱۵۶ - ۳۴۲۳۶۰۹۶ (۰۸۱)

نمابر: ۳۴۲۴۰۴۱۰ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۱۵

آدرس: همدان  - همدان  - همدان  – آرامگاه بوعلی – ابتدای بلوار ۱۵ فروردین ( بلوار موشك ) – پلاك ۱۹۹ - ط همكف

کدپستی: ۶۵۱۵۶۷۳۶۹۱

تلفن: ۳۸۲۶۳۸۵۰ - ۳۸۲۶۲۸۶۰ (۰۸۱)

نمابر: ۳۸۲۷۴۹۰۹ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۲۱

آدرس: همدان  - همدان  - آرامگاه بوعلی -خ پاستور -بالاتر از اورژانس -روبروی داروخانه شبانه روزی پلاك ۷۱

کدپستی: ۶۵۱۶۶۵۷۳۹۷

تلفن: ۳۸۲۷۱۵۵۹ - ۳۸۲۷۱۵۶۰ - ۳۸۲۶۱۴۶۱ (۰۸۱)

نمابر: ۳۸۲۶۱۴۶۱ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۲۳

آدرس: همدان  - همدان  - آدرس: همدان - میدان رسالت- نبش بلوار ولایت روبروی ایستگاه تاكسی های میدان رسالت به میدان بعثت-طبقه همكف

کدپستی: ۶۵۱۵۷۵۶۶۵۱

تلفن: ۳۸۲۴۵۶۰۰ - ۳۸۲۱۷۲۱۲ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۲۴

آدرس: همدان  - كبودرآهنگ - خیابان شهید مدنی جنب كوچه خیام

کدپستی: ۶۵۵۱۹۴۴۵۹۵

تلفن: ۳۵۲۲۶۲۹۹ - ۳۵۲۲۶۲۹۷ (۰۸۱)

نمابر: ۳۵۲۲۶۲۹۸ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۲۵

آدرس: همدان  - همدان  - ابتدای بلوار شهیدان بهادر بیگی نبش ك گلسرخ پلاك ۲

کدپستی: ۶۵۱۸۷۳۹۱۱۳

تلفن: ۳۴۲۴۷۹۹۱ - ۳۴۲۴۷۹۹۲ - ۳۴۲۴۷۹۹۳ (۰۸۱)

نمابر: ۳۴۲۴۷۹۹۴ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۱۲۷

آدرس: همدان  - همدان  - بلوار امام خمینی (ره) روبروی ورودی شهرك مدنی

کدپستی: ۶۵۱۹۶۶۶۳۱۸

تلفن: ۳۴۲۸۰۲۱۲-۰۸۱ - ۳۴۲۸۴۷۵۱-۰۸۱ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۵۲۴

آدرس: همدان  - نهاوند - نهاوند كمربندی بلوار شهید طالبیان جنب درمانگاه شماره ۴

کدپستی: ۶۵۹۱۷۱۸۷۷۴

تلفن: ۳۳۲۲۴۸۱۴ - ۳۳۲۲۴۸۱۳ (۰۸۱)

نمابر: ۳۳۲۲۴۸۱۳-۰۸۱ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۸۱۲۲

آدرس: همدان  - رزن - آدرس: همدان  - رزن - بلوار امام خمینی (ره) - جنب پلیس آگاهی(ستاد فرماندهی سابق)

کدپستی: ۶۵۶۸۱۵۳۳۶۵

تلفن: ۳۶۲۲۶۰۶۳ - ۳۶۲۲۷۷۹۸ (۰۸۱)

نمابر: ۳۶۲۲۷۷۹۸ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۸۵۱۲

آدرس: همدان  - ملاير - ملایر میدان آزادگان - خ مصطفی خمینی (اراك) - روبروی انبار شركت نفت

کدپستی: ۶۵۷۱۶۳۸۴۹۱

تلفن: ۳۲۲۱۱۸۳۸ - ۳۲۲۵۴۹۵۰ (۰۸۱)

نمابر: ۳۲۲۱۱۸۳۸ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۸۵۱۳

آدرس: همدان  - ملاير - ملایر خ شهدا سه راه امیركبیر طیقه فوقانی بانك مسكن

کدپستی: ۶۵۷۱۸۱۴۴۹۷

تلفن: ۳۳۳۴۶۸۴۴ - ۳۳۳۴۸۱۴۷ - ۳۳۳۴۳۸۲۹ (۰۸۱)

نمابر: ۳۳۳۴۹۷۰۳ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۸۵۲۳

آدرس: همدان  - تويسركان - تویسركان - میدان امام - مجتمع تجاری دلتا ط۲

کدپستی: ۶۵۸۱۹۱۹۸۹۸

تلفن: ۳۴۹۴۸۰۵۰ - ۳۴۹۴۸۰۴۰ - . (۰۸۱)

نمابر: ۳۴۹۴۸۰۴۰ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۱۸۵۲۵

آدرس: همدان  - تويسركان - اول بلوار شهید اشرفی اصفهانی طبقه فوقانی شیرینی فروشی چراغعلی

کدپستی: ۶۵۸۱۶۵۷۵۳۷

تلفن: ۳۴۹۴۶۵۴۱ (۰۸۱)

نمابر: ۳۴۹۲۸۲۱۳ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۲۱۱۱

آدرس: همدان  - ملاير - میدان انقلاب - ابتدای بلوار نبوت - مقابل سازمان ثبت اسناد - نبش كوچه صباح

کدپستی: ۶۵۷۱۸۷۸۸۵۷

تلفن: ۳۳۳۳۹۰۵۱ - ۳۳۳۳۹۰۵۲ - ۳۳۳۳۹۰۵۳ (۰۸۱)

نمابر: ۳۳۳۳۹۰۵۲ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۲۱۱۲

آدرس: همدان  - نهاوند - نهاوند بلوار شاهد

کدپستی: ۶۵۱۵۶۹۹۱۵۱

تلفن: ۳۳۲۱۹۶۱۳ - ۳۳۲۱۹۶۱۴ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۲۱۲۵

آدرس: همدان  - فامنين - میدان آزادی - ابتدای خیابان امام خمینی (ره) - جنب بانك كشاورزی

کدپستی: ۶۵۶۱۶۴۴۷۶۷

تلفن: ۳۶۸۲۷۸۶۴ - ۳۶۸۲۷۸۶۳ - ۳۶۸۲۷۹۳۳ (۰۸۱)

نمابر: ۳۶۸۲۷۸۶۳ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۲۱۲۶

آدرس: همدان  - بهار - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان طالقانی - جنب مسجد جامع

کدپستی: ۶۵۳۱۸۱۵۳۷۷

تلفن: ۳۴۵۰۱۸۶۲ - ۳۴۵۱۰۱۷۴ (۰۸۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۱۲۱۲۷

آدرس: همدان  - كبودرآهنگ - م جانبازان

کدپستی: ۶۵۵۱۸۱۸۵۹۵

تلفن: ۳۵۲۲۶۱۱۱ - ۳۵۲۲۶۱۱۳ (۰۸۱)کد امنیتی را وارد نمایید.


متاسفانه برا سوال از این دفاتر زنگ میزنی جواب نمیدن. شماره تماس نگذارید

ایران اکونومیست پرتوی مهر تبلیغات آسایشگاه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
67261