دفاتر پلیس + 10 كردستان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 كردستان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۱

آدرس: كردستان - سنندج - سنندج ابتدای خ كشاورز بالاتر از شركت نفت كوچه ژاله۲

کدپستی: ۶۶۱۳۸۱۳۹۹۹

تلفن: ۳۳۲۲۴۲۹۷ (۰۸۷)

نمابر: ۳۳۲۲۷۸۸۴ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۲

آدرس: كردستان - سنندج - خیابان پاسداران كوچه سوسن ساختمان روشا طبقه اول واحد ۱

کدپستی: ۶۶۱۶۶۴۳۸۴۶

تلفن: ۳۳۲۴۸۷۷۰ - ۳۳۲۴۹۴۶۷ (۰۸۷)

نمابر: ۳۳۲۴۸۷۷۱ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۳

آدرس: كردستان - سنندج - خیابان فلسطین پائین تر از مخابرات كوچه حكمت ۳ پ۲۹۷

کدپستی: ۶۶۱۶۷۱۳۳۱۳

تلفن: ۳۳۲۴۷۴۲۵ - ۳۳۲۲۶۲۳۱ - ۳۳۲۳۲۰۸۲ (۰۸۷)

نمابر: ۳۳۲۳۶۸۸۶ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۴

آدرس: كردستان - سنندج - آدرس: كردستان سنندج ابتدای بلوار ۲۸ دی روبروی اداره تامین اجتماعی

کدپستی: ۶۶۱۵۶۴۶۴۴۸

تلفن: ۳۳۱۷۳۶۳۵ - ۳۳۱۷۳۶۳۶ - ۳۳۱۷۳۶۳۷ (۰۸۷)

نمابر: ۳۳۱۷۳۶۳۶ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۵

آدرس: كردستان - سنندج - شهرك بهاران

کدپستی: ۶۶۱۷۷۴۷۹۸۵

تلفن: ۷۲۷۷۰۰۷ - ۷۲۷۶۰۴۴ - ۷۲۷۶۰۴۴ (۰۸۷)

نمابر: ۷۲۷۷۰۰۶ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۶

آدرس: كردستان - سنندج - خ ۱۷ شهریور

کدپستی: ۶۶۱۴۶۶۶۷۷۳

تلفن: ۳۳۱۷۳۱۷۲ - ۳۳۱۲۷۰۱۱ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۷

آدرس: كردستان - سنندج - سنندج میدان نبوت اول خیابان گلشن سمت چپ طبقه اول پلاك ۲۴

کدپستی: ۶۶۱۵۶۹۵۴۹۳

تلفن: ۳۳۱۵۵۱۵۸ - ۳۳۱۷۷۱۹۱ - ۳۳۱۷۷۱۹۳ (۰۸۷)

نمابر: ۳۳۱۷۷۱۹۲ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۲۱

آدرس: كردستان - قروه - آدرس: كردستان - قروه - خ شریعتی

کدپستی: ۶۶۶۱۸۵۶۸۶۱

تلفن: ۵۲۵۰۱۱۴ - ۲۵۲۵۰۱۱۵ - ۵۲۲۷۳۰۲ (۰۸۷)

نمابر: ۵۲۵۰۱۱۴ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۲۳

آدرس: كردستان - كامياران - كامیاران - خیابان انتظام نبش كوچه شهید فرهادی

کدپستی: ۶۶۳۱۷۳۵۳۵۴

تلفن: ۳۵۵۳۲۷۷۶ - ۳۵۵۳۲۷۷۵ (۰۸۷)

نمابر: ۳۵۵۲۸۱۸۱ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۲۵

آدرس: كردستان - بيجار - بلوار شهید رحمانی بعد از میدان رحمانی بریدگی اول

کدپستی: ۶۶۵۱۶۱۴۷۶۸

تلفن: ۳۸۲۳۵۴۹۰ - ۳۸۲۳۵۴۸۹ - ۳۸۲۳۵۴۸۸ (۰۸۷)

نمابر: ۳۸۲۳۵۴۹۰ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۴۲

آدرس: كردستان - سقز - سقز م جمهوری خ امام پشت كلانتری ۱۱

کدپستی: ۶۶۸۱۸۱۴۶۳۸

تلفن: ۳۶۲۱۵۶۱۲ - ۳۶۲۱۴۴۱۱ - ۳۶۲۱۵۷۱۱ (۰۸۷)

نمابر: ۳۶۲۱۵۷۱۱ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۴۳

آدرس: كردستان - سقز - بلوار كشاورز روبروی بانك ملت

کدپستی: ۶۶۸۱۷۴۳۹۴۸

تلفن: ۳۶۲۱۴۵۲۶ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۵۱

آدرس: كردستان - بانه - آدرس: كردستان -بانه -میدان امام - خ صلاح الدین ایوبی شمالی بالاتر از مخابرات قدیم ابتدای بلوار بابوس

کدپستی: ۶۶۹۱۶۳۵۳۳۳

تلفن: ۳۴۲۴۰۳۳۸ (۰۸۷)

نمابر: ۳۴۲۴۰۳۳۰ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۱۱۲

آدرس: كردستان - سقز - سقز شهرك دانشگاه خیابان اصلی پایین تر از پمپ گاز

کدپستی: ۶۶۸۱۹۷۹۹۸۴

تلفن: ۳۶۲۴۰۱۴۳ - ۳۶۲۴۰۱۴۲ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۱۱۳

آدرس: كردستان - سروآباد - سروآباد – خیابان معلم – روبروی جهاد كشاورزی

کدپستی: ۶۶۷۸۱۱۵۳۹۱

تلفن: ۳۴۸۲۲۲۱۱ - ۳۴۸۲۲۸۷۷ (۰۸۷)

نمابر: ۳۴۸۲۲۸۷۷ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۱۱۴

آدرس: كردستان - ديواندره - دیواندره خیابان امام كوچه روبروی بانك تجارت

کدپستی: ۶۶۴۱۶۳۶۹۷۱

تلفن: ۳۸۷۲۱۵۳۴ - ۳۸۷۲۱۵۱۴ - ۳۸۷۲۳۵۶۲ (۰۸۷)

نمابر: ۳۸۷۲۱۵۳۴ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۲۷

آدرس: كردستان - قروه - قروه - میدان اتحاد پاساژ حنیفی طبقه دوم

کدپستی: ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶

تلفن: ۳۵۲۵۲۹۱۱ - ۳۵۲۵۲۹۱۱ (۰۸۷)

نمابر: ۳۵۲۵۲۹۱۱ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۲۸

آدرس: كردستان - كامياران - كامیاران خ سپاه جنب پمپ بنزین مرادی

کدپستی: ۶۶۳۱۹۳۷۱۷۶

تلفن: ۳۵۵۳۲۴۱۹ - ۳۵۵۳۳۲۴۶ - ۳۵۵۳۰۶۹۸ (۰۸۷)

نمابر: ۳۵۵۲۲۴۱۹ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۴۴

آدرس: كردستان - سقز - م ازادی بطرف م قدس اول ساحلی

کدپستی: ۶۶۸۱۶۱۳۹۳۸

تلفن: ۳۶۲۱۳۰۸۱ - ۳۶۲۱۲۱۵۶ (۰۸۷)

نمابر: ۳۶۲۲۴۷۷۵ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۵۴

آدرس: كردستان - مريوان - چهارراه بایوه - خ عبدحبیب - جنب مدرسه ۱۵ خرداد نرسیده به فلكه دارایی

کدپستی: ۶۶۷۱۹۱۳۱۷۴

تلفن: ۵۳۲۴۹۴۱۰ - ۵۳۲۴۹۴۱۱ - ۵۳۲۴۹۹۷۳ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۵۵

آدرس: كردستان - مريوان - م ناری خ سمیه جنب سایت اداری

کدپستی: ۶۶۷۱۶۷۶۶۷۳

تلفن: ۳۴۶۰۴۲۵۲ - ۳۴۶۰۴۱۱۰ (۰۸۷)

نمابر: ۳۴۶۰۴۱۱۰ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۵۶

آدرس: كردستان - مريوان - بلوار رسالت بالاتر از میدان جهاد- نرسیده به اموزش وپرورش - جنب نیكا سیستم

کدپستی: ۶۶۷۱۸۷۳۹۳۶

تلفن: ۳۴۵۳۳۴۰۵ - ۳۴۵۳۳۴۱۰ - ۳۴۵۳۱۸۵۴ (۰۸۷)

نمابر: ۳۴۵۳۳۴۱۰ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۵۴۸۱۱۱۴

آدرس: كردستان - دهگلان - دهگلان -بلوارنماز –نبش كوچه دانش ۷ -رو بروی نمایشگاه ماد

کدپستی: ۶۶۶۷۱۳۹۹۴۲

تلفن: ۳۵۱۲۸۵۱۴ - ۳۵۱۲۸۵۱۵ (۰۸۷)کد امنیتی را وارد نمایید.


49496