دفاتر پلیس + 10 کرمان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 کرمان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۲

آدرس: كرمان - كرمان - ابتدای بلوار جمهوری- خ شهید لاری نجفی نبش۳

کدپستی: ۷۶۱۹۶۵۴۶۹۹

تلفن: ۲۴۷۷۵۰۱ - ۲۴۷۷۵۰۲ - ۲۴۴۴۹۳۱ (۰۳۴)

نمابر: ۲۴۵۲۵۵۹ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۳

آدرس: كرمان - كرمان - انتهای بلوار ترمینال-نرسیده به فروشگاه معلم

کدپستی: ۷۶۱۷۷۶۹۷۹۵

تلفن: ۲۵۲۴۹۲۵ - ۲۵۱۳۸۷۹ (۰۳۴)

نمابر: ۲۵۲۴۹۲۵ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۴

آدرس: كرمان - كرمان - خ امام-خ پیروزی(سام)-جنب دفتراسناد رسمی شماره ۱ روبروی آژانس جنوب شرق

کدپستی: ۷۶۱۳۹۴۳۴۴۵

تلفن: ۳۲۲۶۴۹۷۹ - ۳۲۲۶۴۹۸۰ - ۳۲۲۶۴۹۴۱ (۰۳۴)

نمابر: ۳۲۲۳۴۳۲۲ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۵

آدرس: كرمان - كرمان - بلوار جهاد

کدپستی: ۷۶۱۹۸۴۴۵۵۴

تلفن: ۲۷۲۵۱۲۳ - ۲۷۲۵۳۲۶ (۰۳۴)

نمابر: ۲۷۲۵۱۲۳ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۷

آدرس: كرمان - كرمان - خیابان سرباز-روبروی شركت زمزم

کدپستی: ۷۶۱۶۶۷۸۴۱۷

تلفن: ۳۳۴۳۸۶۸ - ۳۳۴۳۸۶۹ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۴۳۸۶۸ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۸

آدرس: كرمان - كرمان - بلوار هوانیروز-نبش كوچه ۲۶

کدپستی: ۷۶۱۸۹۶۸۳۵۱

تلفن: ۲۸۱۴۳۳۷ - ۲۸۱۹۹۰۵ - ۲۸۱۹۹۰۶ (۰۳۴)

نمابر: ۲۸۱۶۰۸۸ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۹

آدرس: كرمان - كرمان - خیابان شهید چمران

کدپستی: ۷۶۱۴۷۳۷۵۸۸

تلفن: ۳۲۲۵۱۱۸۷ - ۳۲۲۵۱۹۸۲ - ۳۲۲۵۱۳۷۴ (۰۳۴)

نمابر: ۳۲۲۵۱۳۷۴ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۲۱

آدرس: كرمان - كرمان - خ شهید مصطفی خمینی ابتدای بلوار ولی عصر

کدپستی: ۷۶۱۷۶۵۸۵۶۸

تلفن: ۳۳۲۲۷۳۴۰ - ۳۳۲۲۷۳۴۱ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۲۲۷۳۴۰ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۲۲

آدرس: كرمان - كرمان - شهرك باهنر - انتهای بلوار شیراز

کدپستی: ۷۶۱۹۶۸۹۸۳۶

تلفن: ۳۲۴۳۲۱۱۲ - ۳۲۴۳۲۱۱۲ - ۳۲۴۳۲۱۱۳ (۰۳۴)

نمابر: ۳۲۴۳۰۱۲۷ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۱

آدرس: كرمان - بردسير - بردسیر- خ معلم - روبه روی بنیاد شهید -دفتر خدمات الكترونیك

کدپستی: ۷۸۴۱۷۵۷۱۱۱

تلفن: ۳۳۵۲۳۳۷۳ - ۳۳۵۲۷۸۰۱ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۳

آدرس: كرمان - زرند - كرمان- زرند بلواردانش روبرو مسجد ام البنین

کدپستی: ۷۷۶۱۶۴۴۸۹۵

تلفن: ۳۳۴۳۶۳۱۲ - ۳۳۴۳۱۵۰۸ - ۳۳۴۳۱۵۰۹ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۴۳۱۵۰۹ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۵

آدرس: كرمان - راور - راور بولوار اربعین شرقی روبروی صندوق قرض الحسنه رسالت

کدپستی: ۷۶۵۱۶۱۳۸۹۴

تلفن: ۲۳۷۲۹۷۵۷ - ۳۳۷۲۹۷۵۷ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۷۲۹۷۵۷ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۴۱

آدرس: كرمان - بم - شهرستان بم بلوار معلم روبروی خ تربیت

کدپستی: ۷۶۶۱۸۵۵۴۷۸

تلفن: ۴۲۵۱۴۶۱۵ - ۴۲۵۱۴۶۱۴ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۵۱

آدرس: كرمان - سيرجان - سیرجان- میدان بلال بلوار پیروزی -

کدپستی: ۷۸۱۶۹۵۶۵۸۹

تلفن: ۴۲۲۵۳۳۱۶ - ۴۲۲۵۳۳۷۲ - ۴۲۲۷۱۵۱۵ (۰۳۴)

نمابر: ۴۲۲۷۰۲۴۴ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۵۲

آدرس: كرمان - سيرجان - بلوار قاآنی جنب شورای اصناف

کدپستی: ۷۸۱۵۷۴۴۳۷۴

تلفن: ۴۲۳۳۶۰۰۰ - ۴۲۳۳۶۰۰۱ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۸۱

آدرس: كرمان - جيرفت - جیرفت- بلوار جانبازان قبل از بریدگی دوم

کدپستی: ۷۸۶۱۶۱۳۶۴۶

تلفن: ۴۳۳۱۸۴۲۲ - ۴۳۳۱۰۰۴۰ - ۴۳۳۱۸۴۳۳ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۳۱۸۴۳۳ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۱

آدرس: كرمان - كهنوج - بلوار شهید بهشتی خیابان شهرك صنعتی بعد میدان تره بار

کدپستی: ۷۸۸۱۶۳۳۸۱۹

تلفن: ۴۳۲۰۲۱۹۱ - ۴۳۲۰۲۱۹۳ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۲۰۲۱۹۳ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۳

آدرس: كرمان - منوجان - منوجان-خیابان علی ابن ابیطالب

کدپستی: ۷۸۹۱۷۶۴۳۹۹

تلفن: ۴۳۳۰۲۵۰۰ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۳۰۲۴۹۹ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۶

آدرس: كرمان - عنبرآباد - عنبر اباد خیابان امام حسین نرسیده به میدان امام حسین جنب مجتمع اركیده

کدپستی: ۷۸۷۱۶۳۶۷۷۶

تلفن: ۴۳۲۹۰۱۵۰ - ۴۳۲۹۰۱۵۱ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۲۹۰۱۵۰ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۷

آدرس: كرمان - رودبار جنوب - بلوار امام جنب خیابان خیام روبروی شیرینی فروشی

کدپستی: ۷۸۸۳۱۷۵۷۵۶

تلفن: ۴۳۳۶۷۶۶۱ - ۹۵۷۲۱۶۶۲ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۱۱

آدرس: كرمان - رفسنجان - رفسنجان خیابان شهید بهشتی دفتر پلیس +۱۰ محقق

کدپستی: ۷۷۱۷۶۶۸۹۱۱

تلفن: ۳۴۲۶۷۳۵۵ - ۳۴۲۶۷۳۵۶ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۱۲

آدرس: كرمان - رفسنجان - بلوار شهید مطهری خیابان شهید وجدانی نبش وجدانی۱

کدپستی: ۷۷۱۸۷۶۳۶۹۳

تلفن: ۳۴۳۳۴۰۶۰ - ۳۴۳۳۴۰۷۰ (۰۳۴)

نمابر: ۳۴۳۳۲۱۷۲ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۲۱

آدرس: كرمان - شهربابك - بلوار۱۵خرداد روبروی بانك كشاورزی

کدپستی: ۷۷۵۱۸۱۷۱۳۹

تلفن: ۳۴۱۱۸۳۰۰ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۲۲

آدرس: كرمان - انار - آدرس: كرمان شهرستان انار خیابان امام خیابان قدس نبش كوچه شماره ۵

کدپستی: ۷۷۴۱۶۱۵۷۳۱

تلفن: ۳۴۳۸۶۶۶۲-۰۳۴ - ۳۴۳۸۶۶۶۳-۰۳۴ - ۳۴۳۸۷۷۴۷-۰۳۴ (۰۳۴)

نمابر: ۳۴۳۸۶۶۶۳-۰۳۴ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۳۵۶۱۱۲

آدرس: كرمان - بافت - ثبت نشده است

کدپستی: ۷۸۵۱۸۱۳۴۱۷

تلفن: ۴۲۴۲۹۷۰۶ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۲۶

آدرس: كرمان - كوهبنان - كوهبنان بلوار ازادی روبروی حمام قدیم

کدپستی: ۷۷۸۱۷۳۸۱۸۹

تلفن: ۳۳۴۹۵۹۲۰ - ۳۳۴۹۵۹۲۰ (۰۳۴)

نمابر: ۲۷۲۵۹۶۱ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۲۷

آدرس: كرمان - زرند - خ شهدای محمد اباد-چهار راه علامه-خ فهمیده- كوچه ۱

کدپستی: ۷۷۶۱۹۵۴۹۱۷

تلفن: ۳۳۴۳۷۵۶۴ - ۳۳۴۳۸۷۶۸ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۴۳۷۵۶۴ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۴۲

آدرس: كرمان - بم - خ پاسداران روبروی بانك ملی

کدپستی: ۷۶۶۱۸۱۵۷۵۸

تلفن: ۴۴۳۱۴۰۴۷ - ۴۴۳۱۹۲۰۵ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۵۴

آدرس: كرمان - سيرجان - خ خواجو روبروی مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

کدپستی: ۷۸۱۴۸۳۶۳۵۴

تلفن: ۴۲۲۰۴۳۹۵ - ۴۲۲۰۷۴۴۸ (۰۳۴)

نمابر: ۴۲۲۰۷۴۴۸ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۶۱

آدرس: كرمان - ريگان - ریگان - بلوار امام خمینی - مقابل منازل سازمانی ناجا

کدپستی: ۷۶۹۱۶۱۳۵۳۵

تلفن: ۴۷۲۰۰۲۱ (۰۳۴)

نمابر: ۴۷۲۰۰۲۰ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۷۲

آدرس: كرمان - رابر - م معلم خیابان خیام نرسیده به فرمانداری

کدپستی: ۷۸۵۶۱۱۴۹۱۶

تلفن: ۴۲۴۵۱۲۱۸ - ۴۲۴۵۱۲۱۷ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۷۳

آدرس: كرمان - ارزوئيه - خ امام جنب مصلی

کدپستی: ۷۸۵۹۱۳۱۳۶۶

تلفن: ۷۴۷۲۱۴۷۳ - ۷۴۷۲۱۴۶۶ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۸۲

آدرس: كرمان - جيرفت - جیرفت- میدان تامین اجتماعی ابتدای خیابان كشاورزی

کدپستی: ۷۸۶۱۹۳۵۷۶۲

تلفن: ۸۲۲۱۱۰۲۲ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۹۸

آدرس: كرمان - قلعه گنج - بلوار جمهوری (سرتك) روبروی جهادكشاورزی

کدپستی: ۷۸۸۴۱۸۳۳۱۵

تلفن: ۴۳۳۹۰۹۶۰ - ۴۳۳۹۰۹۶۱ - ۴۳۳۹۰۹۶۲ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۹۱۳

آدرس: كرمان - رفسنجان - رفسنجان - خیابان معراج جنوبی - نبش معراج ۱۷

کدپستی: ۷۷۱۹۶۵۹۱۵۱

تلفن: ۳۴۲۲۸۵۱۲ - ۳۴۲۲۸۵۱۶ (۰۳۴)

نمابر: ۳۴۲۲۸۵۱۶ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۹۱۴

آدرس: كرمان - رفسنجان - رفسنجان خ تختی پ ۱۴۷

کدپستی: ۷۷۱۵۶۷۷۹۵۷

تلفن: ۴۲۲۱۷۹۸ - ۴۲۲۷۹۴۸ - ۴۲۲۷۹۶۸ (۰۳۴)کد امنیتی را وارد نمایید.


تمام این شماره ها جواب نمیدن و الکی ثبت شده اند و جواب هم بدن میگن باید حضوری مراجعه کنید دوستان عزیز وقت خودتون الکی نگذارید و زنگ نزنید

112770