دفاتر پلیس + 10 فارس

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 فارس

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۴

آدرس: فارس- شيراز - شیراز،بلوار مدرس، بلوار رازی، روبروی سنجش بینایی جنب كمیته امداد امام خمینی

کدپستی: ۷۱۵۶۷۴۳۴۶۵

تلفن:۳۷۳۵۱۸۸۸ - ۳۷۳۵۳۴۳۱ (۰۷۱)

نمابر: ۷۳۵۱۸۸۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۶

آدرس: فارس- شيراز - شیراز- فلكه اطلسی- به طرف پل پاركینگ-( بلوار هجرت) روبروی بیمارستان دكتر میرحسینی

کدپستی: ۷۱۴۵۶۱۳۵۴۵

تلفن:۳۲۲۸۳۴۳۱ - ۳۲۲۸۲۸۹۷ - ۳۲۲۷۷۶۳۲ (۰۷۱)

نمابر: ۳۲۲۷۷۶۳۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۷

آدرس: فارس- شيراز - كلبه (میدان گلستان ) - ابتدای بلوار نصر - نبش كوچه ۳۴

کدپستی: ۷۱۴۷۶۱۳۶۳۳

تلفن:۳۷۳۰۱۱۰۰ - ۳۷۳۰۶۰۶۰ - ۳۷۳۰۵۰۶۰ (۰۷۱)

نمابر: ۳۷۳۰۱۲۳۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۸

آدرس: فارس- شيراز - نبش چهارراه بنفشه به طرف پارك خلدبرین

کدپستی: ۷۱۷۳۶۶۷۵۴۳

تلفن:۳۲۳۶۰۰۱۰ - ۳۲۳۶۰۰۱۱ - ۳۲۳۶۰۰۱۲ (۰۷۱)

نمابر: ۳۲۳۶۰۰۱۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۹

آدرس: فارس- شيراز - شیراز بلوار امیر كبیر چهار راه باهنر مجتمع امیر كبیر

کدپستی: ۷۱۷۵۹۱۳۴۷۸

تلفن:۳۸۳۸۹۰۷۰ - ۳۸۳۸۸۱۰۳ - -- (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۱

آدرس: فارس- شيراز - میدان ولیعصر- بلوار مدرس - خ كاوه - پلاك ۳۰۰

کدپستی: ۷۱۵۴۶۸۶۶۸۴

تلفن:۳۷۲۶۰۶۷۵ (۰۷۱)

نمابر: ۳۷۲۷۹۰۳۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۲

آدرس: فارس- شيراز - بعد از زیرگذر صنایع كوچه ۳۶ بهداشت روبروی مجتمع تفریحی ییلاق

کدپستی: ۷۱۹۶۷۱۴۵۶۴

تلفن:۶۳۶۱۹۹۰ - ۶۲۴۰۲۸۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۳

آدرس: فارس- شيراز - شیراز، میدان معلم روبروی پمپ بنزین پلاك ۶۱

کدپستی: ۷۱۸۶۸۱۶۳۹۸

تلفن:۳۶۳۱۹۹۰۶ - ۳۶۳۱۹۹۰۷ - ۳۶۳۱۹۹۰۸ (۰۷۱)

نمابر: ۳۶۳۱۹۹۰۷ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۴

آدرس: فارس- شيراز - بلوار ایران - روبروی درب دانشكده علوم انسانی ( هنر و معماری جدید ) نبش خ دانای ۲ و ایران ۴ - قطعه ۶۰۵

کدپستی: ۷۱۹۹۳۳۵۹۱۸

تلفن:۶۴۱۸۵۵۲ - ۶۴۱۴۶۸۴ - ۶۴۱۴۶۸۵ (۰۷۱)

نمابر: ۶۴۱۴۶۸۵ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۵

آدرس: فارس- شيراز - ۴ راه معالی اباد - ابتدائی بلوار معالی - بعد از ساختمان مجتمع تجاری آفتاب طبقه فوقانی بانك مسكن شعبه معالی آباد واحد ۲۲

کدپستی: ۷۱۸۷۷۷۸۱۶۱

تلفن:۳۶۲۴۷۹۶۷ - ۳۶۲۳۷۱۲۳ - ۳۶۲۳۷۱۲۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۶

آدرس: فارس- شيراز - خیابان ساحلی غربی - نبش كوچه شماره ۲

کدپستی: ۷۱۴۳۶۳۸۱۳۸

تلفن:۳۲۲۵۴۰۷۲-۳۲۲۵۴۰۷۱ - ۳۲۲۵۴۰۷۳ - ۳۲۲۵۴۰۷۴ (۰۷۱)

نمابر: ۳۲۲۵۴۰۷۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۷

آدرس: فارس- شيراز - دروازه كازرون - بلوار سبویه -روبروی بانك ملی-نبش كوچه۱۱

کدپستی: ۷۱۶۴۷۹۶۵۶۹

تلفن:۳۷۳۶۷۲۶۷ - ۳۷۳۶۷۲۶۶ - ۳۷۳۸۹۱۲۴ (۰۷۱)

نمابر: ۳۷۳۸۹۱۲۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۸

آدرس: فارس- شيراز - روبروی درب اول پایگاه هوایی شیراز - خ فرصت شیرازی -بلوار ش نصیر زاده بین كوچه ۳و۵

کدپستی: ۷۱۵۷۸۱۴۵۸۱

تلفن:۳۷۲۰۰۰۰۲ - ۳۷۲۰۰۰۰۳ - ۳۷۲۰۲۱۵۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۱

آدرس: فارس- شيراز - خ قصردشت نبش فلسطین روبروی تامین اجتماعی شعبه یك طبقه دوم دفتر خدمات ارتباطی

کدپستی: ۷۱۳۴۶۱۶۴۱۸

تلفن:۳۲۳۵۱۸۹۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۲

آدرس: فارس- شيراز - شهرك گلستان فلكه اول ابتدای بلواركشاورز نبش كوچه۱۲كشاورز

کدپستی: ۷۱۸۹۸۶۷۷۵۵

تلفن:۳۶۲۰۵۳۳۶ - ۳۶۲۰۱۸۹۲ (۰۷۱)

نمابر: ۳۶۲۰۱۸۹۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۳

آدرس: فارس- شيراز - شیراز - بلوار عدالت جنوبی - اول بلوار دولت

کدپستی: ۷۱۶۸۸۹۸۸۱۹

تلفن:۳۸۲۵۷۷۴۱ - ۳۸۲۶۱۱۴۱ (۰۷۱)

نمابر: ۳۸۲۶۱۱۴۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۴

آدرس: فارس- شيراز - شیراز میدان قصر الدشت به سمت معالی آباد كوچه اول سمت چپ طبقه فوقانی سوپر بهاران پاساژ ارجمندی

کدپستی: ۷۱۸۷۸۴۶۱۴۹

تلفن:۳۶۳۱۱۱۱۲ - ۳۶۳۰۲۹۱۸ - ۳۶۳۱۴۱۸۹ (۰۷۱)

نمابر: ۳۶۳۰۲۹۱۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۶

آدرس: فارس- شيراز - خ آبیاری نبش ك ۱۲ جنب آش كازرونی

کدپستی: ۷۱۷۴۸۳۶۷۵۷

تلفن:۳۸۲۱۵۷۵۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۷

آدرس: فارس- شيراز - بلوار امیركبیر بعد از پل امام حسن مجتبی نرسیده به شهرك والفجر بین بانك مسكن و سپه ط ۱ واحد ۱

کدپستی: ۷۱۸۸۷۱۷۱۸۱

تلفن:۳۸۳۲۱۳۹۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۸

آدرس: فارس- شيراز - بلوار رحمت زیر پل رضوان جنب اموزشگاه رانندگی هلال ساختمان امیر ط اول

کدپستی: ۷۱۶۵۹۱۷۶۸۷

تلفن:۳۷۳۶۹۶۹۶ - ۳۷۳۶۹۹۹۹ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۱۲۳

آدرس: فارس- فراشبند - آدرس: فارس- فراشبند - میدان شهرداری - خیابان شهید یاسین عالیشوندی

کدپستی: ۷۴۷۷۱۵۷۱۴۵

تلفن:۳۸۷۵۸۱۰۰ - ۳۸۷۵۲۳۵۲ (۰۷۱)

نمابر: ۳۸۷۵۲۳۵۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۱۲۴

آدرس: فارس- فيروزآباد - خیابان جهاد شرقی روبروی بانك مسكن

کدپستی: ۷۴۷۱۷۸۷۶۳۹

تلفن:۳۸۷۳۶۴۶۵ (۰۷۱)

نمابر: ۳۸۷۳۳۵۸۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۱۱

آدرس: فارس- كازرون - كازرون - بلوار ارتش - روبروی اداره راهنمایی و رانندگی كوچه مدرسه موحد دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۷۳۱۸۸۱۳۳۹۸

تلفن:۴۲۲۳۳۴۱۳ - ۴۲۲۴۰۶۹۶ (۰۷۱)

نمابر: ۴۲۲۳۳۴۱۳ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۸۱

آدرس: فارس- مرودشت - كمربندی قدس روبروی راهنمایی و رانندگی خ نگارستان

کدپستی: ۷۳۷۱۶۷۳۴۱۱

تلفن:۴۳۳۳۳۱۰۱ - ۴۳۳۴۲۹۴۶ - ۴۳۳۴۲۴۸۶ (۰۷۱)

نمابر: ۴۳۳۳۳۱۰۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۸۲

آدرس: فارس- مرودشت - مرودشت-۲۰متری امیر كبیر-۴ راه ۱ سمت راست -درب سوم

کدپستی: ۷۳۷۱۷۱۳۷۷۸

تلفن:۸۳۳۳۹۵۴۷ - ۸۳۳۳۸۳۷۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۹۱

آدرس: فارس- ارسنجان - شهرستان ارسنجان بلوار دانشگاه ،بعد از فلكه آموزش و پرورش

کدپستی: ۷۳۷۶۱۴۶۹۴۶

تلفن:۴۳۵۲۸۹۸۰ (۰۷۱)

نمابر: ۴۳۵۲۸۹۸۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۱۱

آدرس: فارس- فسا - میدان شاهزاده قاسم روبروی دبیرستان آسیه

کدپستی: ۷۴۶۱۷۱۶۵۵۶

تلفن:۵۳۳۴۵۵۳۴ - ۵۳۳۴۵۴۹۵ - ۵۳۳۴۵۴۹۶ (۰۷۱)

نمابر: ۵۳۳۴۵۵۳۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۱

آدرس: فارس- استهبان - استان آدرس: فارسشهرستان استهبان خ توحید جنب كمیته امداد امام خمینی(ره)

کدپستی: ۷۴۵۱۷۴۴۷۸۶

تلفن:۵۳۲۳۱۳۸۳ - ۵۳۲۳۱۳۸۳ - ۵۳۲۲۴۷۷۶ (۰۷۱)

نمابر: ۵۳۲۳۱۳۸۳ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۲

آدرس: فارس- داراب - استان فارس-داراب -بلوار جمهوری

کدپستی: ۷۴۸۱۶۶۷۷۳۴

تلفن:۷۳۰۱۳۷۲۷ - ۵۳۵۶۱۱۲۱ - ۵۳۵۶۳۳۲۴ (۰۷۱)

نمابر: ۵۳۵۶۱۱۲۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۴

آدرس: فارس- ني ريز - نی ریز بلوار پاسداران جنب نانوایی ك ش ۱۱

کدپستی: ۷۴۹۱۷۵۵۶۴۴

تلفن:۵۳۸۲۶۴۹۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۵

آدرس: فارس- زرين دشت - خیابان امام ره

کدپستی: ۷۴۸۶۱۱۷۱۷۳

تلفن:۵۳۷۲۰۶۷۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۱۱

آدرس: فارس- آباده - آباده -ابتدای بلوار سلمان فارسی

کدپستی: ۷۳۹۱۷۵۷۱۸۶

تلفن:۴۴۳۴۹۲۸۸ - ۴۴۳۶۱۹۰۴ (۰۷۱)

نمابر: ۴۴۳۴۹۲۸۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۱

آدرس: فارس- اقليد - شهرك ۱ چهار راه بنیاد مسكن نبش خیابان نهم حر غربی

کدپستی: ۷۳۸۱۹۷۹۴۵۸

تلفن:۴۴۵۵۲۰۶۸ - ۴۴۵۵۲۰۴۹ - ۴۴۵۵۲۰۶۹ (۰۷۱)

نمابر: ۴۴۵۵۲۰۴۹ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۲

آدرس: فارس- خرم بيد - شهرستان خرم بید-صفاشهر ناحیه یك خیابان ولی عصر جنب اداره پست

کدپستی: ۷۳۹۶۱۵۵۳۷۵

تلفن:۴۴۴۵۵۲۲۰ - ۴۴۴۵۵۲۲۱ (۰۷۱)

نمابر: ۴۴۴۵۵۲۲۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۳

آدرس: فارس- بوانات - آدرس: فارسبوانات -جنب مسجد صاحب الزمان (عج)

کدپستی: ۷۳۹۷۱۳۳۷۳۷

تلفن:۲۳۲۲۵۹۶۵ - ۲۴۷۱۴۰۹۵ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۱۱

آدرس: فارس- لارستان - لار - بین دوشهر بعد از فلكه امام خمینی جنب دانشكده علوم پزشكی نرسیده به پمپ بنزین صالح پور

کدپستی: ۷۴۳۱۹۸۹۳۵۲

تلفن:۲۲۴۴۰۷۷ - ۲۲۴۱۱۵۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۱۲

آدرس: فارس- لارستان - لارستان - شهر قدیم - جنب گلزار شهدا - ساختمان میقات

کدپستی: ۷۴۳۱۹۱۵۴۷۹

تلفن:۵۲۳۳۳۱۱۷ - ۵۲۳۳۳۱۱۰ - ۵۲۳۳۳۱۱۹ (۰۷۱)

نمابر: ۵۲۳۳۳۳۱۱۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۱

آدرس: فارس- نورآباد ممسني - شهرستان ممسنی بلوار امام جنب موسسه مالی واعتباری مهر

کدپستی: ۷۳۵۱۸۱۳۵۵۳

تلفن:۴۲۵۴۴۰۰۶ - ۴۲۵۴۴۰۰۷ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۲

آدرس: فارس- لامرد - لامر د بلوار شاهد روبروی ترمینال توحید جنب بیمه خدمات درمانی ساختمان جهانبانی

کدپستی: ۷۴۳۴۱۵۳۶۱۱

تلفن:۵۲۷۲۴۱۴۵ - ۵۲۷۲۵۱۸۳ - ۵۲۷۲۰۹۱۰ (۰۷۱)

نمابر: ۲۵۲۲۰۹۱۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۳

آدرس: فارس- لامرد - لامرد-خیابان ۱۵خرداد- كوچه شماره ۱ - جنب داروخانه دكتر تجرد - داخل كوچه (ساختمان قدیم گذرنامه)

کدپستی: ۷۴۳۴۱۶۳۳۱۳

تلفن:۵۲۷۲۵۳۵۶ - ۵۲۷۲۵۳۵۷ - ۵۲۷۲۳۹۹۶ (۰۷۱)

نمابر: ۵۲۷۲۵۳۵۷ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۵

آدرس: فارس- مهر - مهر-فلكه معلم-جنب بانك ملی

کدپستی: ۷۴۴۵۱۵۱۳۸۱

تلفن:۵۲۸۲۲۳۰۹ - ۶۵۲۲۳۰۹ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۹۱۲

آدرس: فارس- جهرم - بلوار چانبازان ك ش ۲۹ روبروی ساختمان تعویض پلاك

کدپستی: ۷۴۱۷۸۴۳۳۵۷

تلفن:۵۴۳۴۱۰۲۲ - ۵۴۳۴۱۰۲۳ - ۵۴۳۴۶۴۵۹ (۰۷۱)

نمابر: ۵۴۳۴۱۰۲۷ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۹۲۱

آدرس: فارس- قيرو كارزين - قیروكارزین بلوار امام علی

کدپستی: ۷۴۷۶۱۱۷۶۱۶

تلفن:۵۴۵۲۳۲۱۱ - ۵۴۵۲۳۶۴۶ (۰۷۱)

نمابر: ۵۴۵۲۳۶۴۶ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۱۱

آدرس: فارس- خرامه - خیابان ابوالفضل - جنب اداره كار - دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۷۳۴۴۱۸۴۳۱۶

تلفن:۳۲۷۲۷۱۷۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۱۲

آدرس: فارس- خنج - شهرستان خنج خ صاحبان قلم پلیس +۱۰

کدپستی: ۷۴۴۳۱۵۷۱۴۹

تلفن:۵۲۶۲۸۴۴۵ - ۵۲۶۲۸۴۴۶ - ۵۲۶۲۸۴۴۷ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۵

آدرس: فارس- سروستان - خ امام (ره) - محله حاج نظری - روبروی نیروی مقاومت بسیج سروستان-طبقه دوم

کدپستی: ۷۳۴۵۱۷۶۱۹۶

تلفن:۳۷۸۴۵۰۵۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۷

آدرس: فارس- كوار - بلوار امام خمینی خ هنرجو

کدپستی: ۷۳۴۶۱۴۳۳۹۵

تلفن:۳۷۸۲۹۲۸۱ - ۳۷۸۲۸۱۰۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۸

آدرس: فارس- فيروزآباد - م امام خمینی خ ۲۲ بهمن ك ۲ پ ۱۰

کدپستی: ۷۴۷۱۷۷۸۷۴۹

تلفن:۳۸۷۳۴۱۳۳ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۹

آدرس: فارس- سپيدان - خ امام خمینی

کدپستی: ۷۳۶۱۶۴۴۵۴۴

تلفن:۳۶۷۲۱۷۵۱ - ۳۶۷۲۱۷۰۵ (۰۷۱)

نمابر: ۳۶۷۲۱۷۰۵ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۳۱

آدرس: فارس- زرقان - بلوار بخشنده ك پیام ۹

کدپستی: ۷۳۴۱۶۴۹۴۶۱

تلفن:۴۲۲۰۵۷۳ - ۴۲۲۰۵۷۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۱۳

آدرس: فارس- كازرون - كازرون - خیابان شهید پزشكیان

کدپستی: ۷۳۱۶۷۴۵۹۹۱

تلفن:۴۲۲۳۳۱۸۹ - ۴۲۲۳۴۰۸۷ (۰۷۱)

نمابر: ۴۲۲۳۴۰۹۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۱۴

آدرس: فارس- كازرون - كازرون خیابان امام خمینی جنب اداره پست

کدپستی: ۷۳۱۷۷۶۳۸۶۵

تلفن:۴۲۲۴۹۶۲۵ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۲۱

آدرس: فارس- رستم - خ جمهوری اسلامی پشت ساختمان معراج

کدپستی: ۷۳۵۷۱۱۷۵۹۵

تلفن:۴۲۶۴۲۰۸۲ - ۴۲۶۴۲۰۸۳ (۰۷۱)

نمابر: ۴۲۶۴۲۰۸۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۹۲

آدرس: فارس- پاسارگاد - استان آدرس: فارسشهرستان پاسارگادسعادت شهر خیابان دانش روبه روی اداره كتابخانه های عمومی

کدپستی: ۷۳۷۴۱۳۷۳۸۸

تلفن:۴۳۵۶۴۸۸۵ - ۴۳۵۶۴۳۶۶ (۰۷۱)

نمابر: ۴۳۵۶۶۶۱۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۱۲

آدرس: فارس- فسا - میدان مصلی ابتدای بلوار شهید بهشتی نبش كوچه ۱۹ جنب داروخانه دكتر فیروزی

کدپستی: ۷۴۶۱۷۳۷۸۷۶

تلفن:۵۳۳۴۵۸۴۵ - ۵۳۳۵۵۶۹۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۲۶

آدرس: فارس- داراب - بلوار فرمانداری ساختمان قدیم دادگستری

کدپستی: ۷۴۸۱۷۴۳۷۴۹

تلفن:۵۳۵۲۶۰۲۹ - ۵۳۵۲۶۰۳۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۲۷

آدرس: فارس- داراب - خ دانشگاه بلوار جمهوری نبش خ امامت

کدپستی: ۷۴۸۱۶۶۵۶۹۸

تلفن:۲۶۲۳۱۷۸۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۸۲۶

آدرس: فارس- گراش - بلوار شهید ناصر سعادت روبروی سپاه

کدپستی: ۷۴۴۱۷۱۴۱۶۸

تلفن:۵۲۴۵۲۵۳۰ - ۵۲۴۵۲۵۳۱ (۰۷۱)

نمابر: ۵۲۴۵۲۵۳۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۹۱۳

آدرس: فارس- جهرم - بلوار امام خمینی میدان مولوی پل شهیدان دروگر رویروی كانون زبان معرفت

کدپستی: ۷۴۱۵۶۱۳۵۴۳

تلفن:۵۴۳۴۲۶۸۳ - ۳۳۴۲۶۸۲ (۰۷۱)

نمابر: ۳۳۴۲۶۸۳ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۹۱۴

آدرس: فارس- جهرم - جهرم – میدان سپاه- ابتدای خ.انقلاب

کدپستی: ۷۴۱۳۶۵۳۷۴۹

تلفن:۵۴۴۴۵۶۲۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۳۹۹۱۴۱

آدرس: فارس- شيراز - شیراز بلوار گلستان نبش خیابان معزی

کدپستی: ۷۱۷۶۷۸۴۳۳۸

تلفن:۳۷۳۰۰۲۵۱ - ۳۷۳۰۶۲۲۸ - ۳۷۳۲۶۰۱۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۴۲۱۱۱

آدرس: فارس- خشت - خشت خیابان شهدا

تلفن:۴۲۴۵۴۲۴۲ (۰۷۱)کد امنیتی را وارد نمایید.


عرض سلام .اگه اطلاعی دارید که در هر منطقه چند دفتر خدمات الکترونیک انتظامی میتونه وجود داشته باشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

187123