دفاتر پلیس + 10 چهارمحال و بختیاری

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 چهارمحال و بختیاری

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۱

آدرس: چهارمحال و بختياری - شهركرد - شهركرد- میدان شهداء خیابان سعدی شرقی - كوچه ۲/۱ - پلاك ۱

کدپستی: ۸۸۱۴۶۳۳۳۷۹

تلفن:۳۳۳۵۱۴۸ (۰۳۸)

نمابر: ۳۳۴۳۳۶۰ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۲

آدرس: چهارمحال و بختياری - شهركرد - شهركرد- دروازه سامان- بین بانك ملت و تجارت

کدپستی: ۸۸۱۸۷۱۳۴۴۳

تلفن:۲۲۲۱۵۱۹ - ۲۲۲۰۱۴۸ - ۲۲۲۱۵۴۸ (۰۳۸)

نمابر: ۲۲۲۱۵۴۸ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۴

آدرس: چهارمحال و بختياری - شهركرد - خیابان فردوسی جنوبی نبش جهاراه امیركبیراول خیابان امیركبیر

کدپستی: ۸۸۱۷۷۶۶۸۶۱

تلفن:۳۲۲۷۸۱۰۱ - ۳۲۲۷۷۲۰۴ - ۳۲۲۷۸۱۰۲ (۰۳۸)

نمابر: ۳۲۲۷۷۲۰۴ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۵

آدرس: چهارمحال و بختياری - شهركرد - چهارمحال و بختیاری شهركرد میدان انقلاب

کدپستی: ۸۸۱۵۹۳۷۴۹۴

تلفن:۳۳۳۵۰۹۹۷ - ۳۳۳۵۱۱۶۹ - -- (۰۳۸)

نمابر: ۳۳۵۰۹۹۷ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۶

آدرس: چهارمحال و بختياری - شهركرد - خ امام بلوار ساحلی شرقی روبروی پل دانش

کدپستی: ۸۸۳۱۸۱۳۳۵۴

تلفن:۲۲۴۳۰۰۲۱ - ۲۲۴۳۰۰۲۲ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۱

آدرس: چهارمحال و بختياری - فارسان - فارسان خ طالقانی نرسیده به شهرداری

کدپستی: ۸۸۶۱۶۷۴۹۶۳

تلفن:۳۳۲۲۱۷۶۰ - ۳۳۲۲۱۷۶۱ (۰۳۸)

نمابر: ۳۳۲۲۱۷۶۱ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۲

آدرس: چهارمحال و بختياری - بروجن - بروجن - میدان امام خیابان تهران نبش كوچه ژاله پلاك ۱

کدپستی: ۸۸۷۱۹۴۶۸۹۴

تلفن:۳۴۲۲۹۴۵۵ - ۳۴۲۲۹۴۷۷ - ۳۴۲۲۹۴۸۸ (۰۳۸)

نمابر: ۳۴۲۲۹۴۲۳ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۳

آدرس: چهارمحال و بختياری - لردگان - چهارمحال و بختیاری - لردگان-میدان شهداء-روبروی اداره آموزش و پرورش

کدپستی: ۸۸۹۱۶۱۶۹۳۹

تلفن:۳۴۴۴۸۸۵۵ (۰۳۸)

نمابر: ۳۴۴۴۸۸۵۶ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۴

آدرس: چهارمحال و بختياری - اردل - خیابان شهید باهنر _پایین تر از فنی و حرفه ای

کدپستی: ۸۸۸۱۷۱۷۸۹۱

تلفن:۳۴۳۴۴۴۹۱ - ۳۴۳۴۴۴۹۲ - ۳۴۳۴۴۶۹۸ (۰۳۸)

نمابر: ۳۴۳۴۴۶۹۸ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۱۱۱

آدرس: چهارمحال و بختياری - كوهرنگ(چلگرد) - خ امام روبروی خوابگاه دخترانه كمیته امداد ره

کدپستی: ۸۸۶۵۱۱۸۸۸۵

تلفن:۳۳۶۲۳۲۱۱ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۶۴۱۱۱۲

آدرس: چهارمحال و بختياری - بروجن - استان چ و ب شهرستان بروجن - بلوار ملت جنوبی نبش ك شهید یوسف زاده

کدپستی: ۸۸۵۸۱۶۳۱۱۴

تلفن:۳۴۲۴۳۹۳۳ - ۳۴۲۴۳۹۳۴ (۰۳۸)

نمابر: ۳۴۲۴۳۹۳۴ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۶۴۶۱۱۱

آدرس: چهارمحال و بختياری - بن - استان چ وب شهرستان بن بلوار ولی عصر ساختمان اداره پست طبقه همكف

کدپستی: ۸۸۵۸۱۶۳۱۱۴

تلفن:۳۳۷۲۰۸۹۰ - ۳۳۷۲۰۸۹۲ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۸۲۵

آدرس: چهارمحال و بختياری - كيار (شلمزار) - خ انقلاب روبروی ادره پست

کدپستی: ۸۸۱۵۷۱۳۱۵۱

تلفن:۲۲۶۲۳۳۰۷ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۸۲۶

آدرس: چهارمحال و بختياری - لردگان - بلوار ش كلانتری روبروی اداره مخابرات

کدپستی: ۸۸۹۱۷۵۴۵۸۵

تلفن:۳۴۴۴۸۰۵۳ - ۴۱۴۹,۴۱۵۰ - ثبت نشده است۴۱۴۵ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۸۲۷

آدرس: چهارمحال و بختياری - سامان - سه راه قدس سر پل سه راه جنب پاساز سعیدی

کدپستی: ۸۸۱۸۷۳۴۳۸۸

تلفن:۳۵۲۶۹۹۹ - ۲۳۵۲۶۹۹۹ - ۲۲۴۴۰۶۷ (۰۳۸)

نمابر: ۲۳۵۲۶۹۹۶ (۰۳۸)کد امنیتی را وارد نمایید.


50414