دفاتر پلیس + 10 كرمانشاه

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 كرمانشاه

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۱

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - بلوار طاق بستان ( شهید شیرودی ) نبش كوی ۱۱۵

کدپستی: ۶۷۱۴۹۴۶۳۷۵

تلفن:۳۴۲۱۶۱۷۰ - ۳۴۲۱۳۸۴۳ - ۳۴۲۱۳۸۴۳ (۰۸۳)

نمابر: ۳۴۲۱۶۱۷۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۳

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - آدرس: كرمانشاه -چهارراه وكیل آقا روبروی بانك ملت طبقه فوقانی شیشه بری توان كار

کدپستی: ۶۷۱۸۶۵۴۶۱۳

تلفن:۳۷۲۲۹۰۹۸ - ۳۷۲۸۶۳۹۲ - ۳۷۲۲۰۱۳۵ (۰۸۳)

نمابر: ۳۷۲۸۶۳۹۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۴

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - آدرس: كرمانشاه چهارراه مدرس جنب كفش بلا

کدپستی: ۶۷۱۳۷۵۳۸۵۶

تلفن:۷۲۲۰۱۱۴ - ۷۲۱۰۲۳۷ - ۷۲۱۰۲۳۶ (۰۸۳)

نمابر: ۷۲۲۰۱۱۴ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۵

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - آدرس: كرمانشاه - میدان آزادی-خیابان شهید صادقپور-ساختمان رضوان

کدپستی: ۶۷۱۴۶۱۳۱۵۵

تلفن:۳۸۲۲۷۹۶۱ - ۳۸۲۲۷۹۶۲ - ۳۸۲۲۷۹۸۱ (۰۸۳)

نمابر: ۳۸۲۲۷۹۶۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۶

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - ابتدای بلوارگلها ایستگاه دوم عدالت جنب بانك قوامین

کدپستی: ۶۷۱۵۹۱۵۷۵۷

تلفن:۳۴۲۳۷۱۰۰ - ۳۴۲۳۷۳۰۰ - ۳۴۲۳۸۲۰۰ (۰۸۳)

نمابر: ۳۴۲۳۸۱۰۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۷

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - الهیه ورودی شهرك بهداری

کدپستی: ۶۷۱۹۹۱۳۵۴۱

تلفن:۳۸۲۸۳۲۲۸ - ۳۸۲۸۳۲۲۵ - ۳۸۲۷۳۲۲۷ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۸

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - ۲۲ بهمن خیابان نوبهار چهارراه سی متری دوم ساختمان زاگرس

کدپستی: ۶۷۱۴۷۸۴۹۳۴

تلفن:۳۸۳۸۳۶۰۱ - ۳۸۳۸۳۶۰۲ - ۳۸۳۷۲۹۵۲ (۰۸۳)

نمابر: ۳۸۳۷۲۹۴۸ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۹

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - آدرس: كرمانشاه خیابان دلگشا

کدپستی: ۶۷۱۸۹۱۴۵۹۳

تلفن:۳۷۲۵۴۸۴۹ - ۳۷۲۵۳۸۳۹ - ۳۷۲۵۳۹۴۰ (۰۸۳)

نمابر: ۳۷۲۵۴۸۴۹ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۱

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - شهرك دولت آباد روبروی بانك تجارت بر خیابان

کدپستی: ۷۱۷۹۹۸۷۶۷۱

تلفن:۳۸۲۷۵۰۸۸ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۲

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - شهرك تعاون روبروی ایستگاه اتش نشانی نرسیده به ۴ راه رودكی

کدپستی: ۶۷۱۴۸۳۶۴۴۴

تلفن:۳۴۲۶۸۲۱۷ - ۳۴۲۶۸۲۱۹ - ۳۴۲۶۸۶۱۷ (۰۸۳)

نمابر: ۳۴۲۶۸۱۱۷ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۳

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - آدرس: كرمانشاه میدان آزادی -خیابان شهید صادقپور-جنب سرپرستی بانك قوامین

کدپستی: ۶۷۱۴۶۴۶۵۱۹

تلفن:۳۸۲۴۶۲۶۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۴

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - ۲۲بهمن -بلوار آل آقا (گذرنامه سابق)روبروی پمپ بنزین - خ فجر

کدپستی: ۶۷۱۴۶۷۶۵۶۹

تلفن:۳۸۳۵۴۲۷۱ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۵

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - چهار راه راهنمایی ورانندگی بسمت شهیاد

کدپستی: ۶۷۱۵۶۴۳۵۹۴

تلفن:۳۸۲۱۰۴۶۰ - ۳۸۲۱۰۴۰۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۱

آدرس: كرمانشاه - اسلام آباد غرب - خیابان شهید چمران روبروی سپاه

کدپستی: ۶۷۶۱۹۷۳۱۱۵

تلفن:۴۵۲۴۱۱۰۲ (۰۸۳)

نمابر: ۴۵۲۴۱۱۰۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۲

آدرس: كرمانشاه - پاوه - پاوه -خ امام محمدغزالی-روبروی اداره پست

کدپستی: ۶۷۹۱۹۹۳۵۷۷

تلفن:۴۶۱۲۱۶۲۰ - ۴۶۱۲۱۶۲۳ (۰۸۳)

نمابر: ۴۶۱۲۴۹۵۷ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۳

آدرس: كرمانشاه - جوانرود - جوانرودمیدان فلسطین ابتدای خیابان۲۲بهمن

کدپستی: ۶۷۹۸۱۳۴۹۷۹

تلفن:۴۶۲۲۹۹۳۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۴

آدرس: كرمانشاه - روانسر - خیابان اصلی روانسر-روبروی بانك رفاه

کدپستی: ۶۷۹۶۱۴۶۸۳۳

تلفن:۶۵۲۵۵۱۱ - ۶۵۲۵۵۲۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۵

آدرس: كرمانشاه - هرسين - شهرستان هرسین -میدان استقلال -خ شهید مصطفی خمینی -

کدپستی: ۶۷۳۱۶۴۳۸۹۶

تلفن:۴۵۱۲۷۵۹۸ - ۴۵۱۲۷۵۹۸ - ۴۵۱۲۷۹۴۵ (۰۸۳)

نمابر: ۴۵۱۲۷۵۹۸ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۴۱

آدرس: كرمانشاه - سرپل ذهاب - ادرس خ راه كربلا چهارراه احمدبن اسحاق

کدپستی: ۶۷۷۱۶۱۳۷۱۹

تلفن:۲۲۲۸۴۶۳ - ۲۲۲۸۴۶۳ (۰۸۳)

نمابر: ۲۲۲۸۴۶۳ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۴۲

آدرس: كرمانشاه - قصر شيرين - خ معلم روبه روی هتل ژوان

کدپستی: ۶۷۸۱۸۶۳۳۳۳

تلفن:۴۲۲۱۱۶۹ - ۴۲۴۲۱۱۷۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۷۱

آدرس: كرمانشاه - كنگاور - بلوار انقلاب جنب فرمانداری روبروی مخابرات

کدپستی: ۶۷۴۱۶,۴۴۸۷۲

تلفن:۴۸۲۳۶۱۰۰ (۰۸۳)

نمابر: ۴۸۲۳۰۰۵۴ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۸۱

آدرس: كرمانشاه - صحنه - صحنه-خ مولوی جنب ك اقاقیا۱

کدپستی: ۶۷۴۶۱۳۴۸۷۷

تلفن:۴۸۳۲۷۴۱۱ (۰۸۳)

نمابر: ۴۸۳۲۷۵۹۵ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۸۳

آدرس: كرمانشاه - سنقر - میدان سپاه جنب اداره آموزش و پرورش ابتدای خیابان علامه طباطبایی

کدپستی: ۶۷۵۱۹۵۴۱۹۷

تلفن:۴۸۴۳۰۰۶۰ (۰۸۳)

نمابر: ۴۸۴۳۰۰۳۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۱۱۱

آدرس: كرمانشاه - دالاهو - شهرستان دالاهو كرند غرب خ ولیعصر جنب بانك مسكن

کدپستی: ۶۷۶۶۱۶۳۵۳۵

تلفن:۴۳۷۲۵۰۰۹ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۱۱۲

آدرس: كرمانشاه - گيلانغرب - خ شهدا

کدپستی: ۶۷۸۷۱۶۴۶۱۱

تلفن:۴۳۲۲۸۰۹۸ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۶

آدرس: كرمانشاه - ثلاث باباجاني - تازه آباد - میدان معلم خیابان فرهنگیان جنب ترمینال قدیم

کدپستی: ۶۷۷۷۱۱۳۴۹۵

تلفن:۴۶۷۲۵۲۳۳ - ۴۶۷۲۵۲۳۳ (۰۸۳)

نمابر: ۴۶۷۲۵۲۳۳ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۸

آدرس: كرمانشاه - اسلام آباد غرب - شهرستان اسلام آباد غرب -میدان امام خمینی - خیابان راه كربلا - جنب اداره مخابرات قدیم

کدپستی: ۶۷۶۱۶۱۳۳۹۴

تلفن:۴۵۲۲۸۹۱۵ - ۴۵۲۴۵۷۹۰ (۰۸۳)

نمابر: ۴۵۲۴۵۷۹۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۹

آدرس: كرمانشاه - پاوه - بلوار امام محمد غزالی روبروی صدا و سیما

کدپستی: ۶۷۹۱۸۹۸۵۱۹

تلفن:۲۷۲۲۸۲۰۹ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۳۱

آدرس: كرمانشاه - جوانرود - میدان بسیج بلوار انقلاب -جنب مسجد نور

کدپستی: ۶۷۹۸۱۸۳۶۴۶

تلفن:۴۶۲۲۱۸۸۹ - ۴۶۲۲۷۲۸۳ (۰۸۳)کد امنیتی را وارد نمایید.


سلام. ببخشید من جریمه های رانندگی ماشینم دو برابر شدن الان میخوام جریمه ها رو پرداخت کنم و درخواست کسر مبالغ دو برابری جریمه ها رو دارم لذا از پلیس +۱۰ خواهشمندم اقدامات لازم را برای اینجانب مبذول فرماید. با تشکر

95817