دفاتر پلیس + 10 سمنان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 سمنان

  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۱۱۱

آدرس: سمنان - سمنان - میدان مشاهیر -روبروی بانك مسكن -نبش عنصری

کدپستی: ۳۵۱۹۶۹۸۵۶۵

تلفن:۳۳۳۴۶۸۸۸ - ۳۳۳۴۲۵۳۰ (۰۲۳)

نمابر: ۳۳۳۴۶۸۸۸ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۱۱۲

آدرس: سمنان - سمنان - آدرس: سمنان بل ولیعصر(عج) ابتدای یاسر روبروی پارك سنگی

کدپستی: ۳۵۱۹۶۸۵۹۱۳

تلفن:۳۳۳۴۵۰۵۳ - ۳۳۳۴۵۰۵۲ - ۳۳۳۴۵۰۵۱ (۰۲۳)

نمابر: ۳۳۲۱۸۱۱ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۱۱۳

آدرس: سمنان - سمنان - اول بلوار قائم روبروی روزنامه پیام آدرس: سمنان جنب مطب دكتر امین بیدختی

کدپستی: ۳۵۱۳۸۸۳۹۵۷

تلفن:۳۳۳۲۴۷۵۷ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۳۲۱

آدرس: سمنان - دامغان - دامغان – ابتدای خیابان شهدا - نبش فرعی اول - پلاك ۲۸۴

کدپستی: ۳۶۷۱۶۹۴۹۱۸

تلفن:۳۵۲۶۰۰۳۰ - ۳۵۲۳۸۳۲۵ - ۳۵۲۶۰۰۵۰ (۰۲۳)

نمابر: ۳۵۲۳۸۳۲۵ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۳۲۲

آدرس: سمنان - گرمسار - گرمسار بلوار عمار نبش ك شهید صالحی نژاد پ۱۲۲

کدپستی: ۳۵۸۱۹۶۳۴۵۴

تلفن:۳۴۲۳۰۸۲۲ - ۳۴۲۴۱۰۰۴ (۰۲۳)

نمابر: ۳۴۲۴۱۰۰۴ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۳۲۳

آدرس: سمنان - مهدي شهر - آدرس: سمنان -شهرستان مهدیشهر - میدان نماز - ابتدای بلوار ولایت

کدپستی: ۳۵۶۱۸۵۳۱۱۸

تلفن:۳۳۶۲۹۳۵۳ (۰۲۳)

نمابر: ۳۳۶۲۹۳۵۳ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۷۳۳

آدرس: سمنان - شاهرود - شاهرود-خیابان نادر -روبروی بانك مسكن-پلاك ۲۳

کدپستی: ۳۶۱۴۶۸۶۶۸۷

تلفن:۳۲۲۴۲۵۴۲ - ۳۲۲۴۴۰۳۳ (۰۲۳)

نمابر: ۳۲۲۴۲۵۴۲ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۷۳۴

آدرس: سمنان - شاهرود - شهرستان شاهرود-میدان امام-خیابان ۱۷ شهریور-روبروی كوچه فریدنیا نبش كوچه یكم پلاك۲۸ طبقه اول واحدسمت چپ

کدپستی: ۳۶۱۵۶۳۴۳۴۹

تلفن:۳۲۲۳۲۶۰۰ - ۳۲۲۳۰۰۶۰ (۰۲۳)

نمابر: ۳۲۲۲۲۷۸۷ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۲۱۱۱

آدرس: سمنان - دامغان - میدان فرهنگ خ طالقانی روبروی اتوكارواش ارم (پاركینگ تسلیمی)

کدپستی: ۳۶۷۱۸۳۷۱۳۵

تلفن:۳۵۲۳۸۶۶۱ - ۳۵۲۳۸۶۶۲ (۰۲۳)

نمابر: ۳۵۲۳۸۶۶۳ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۲۷۳۵

آدرس: سمنان - شاهرود - خ امام خ رودكی رودكی اول سمت راست جنب پاركینگ شهرداری خ امام

کدپستی: ۳۶۱۶۶۳۸۸۶۵

تلفن:۳۲۲۴۶۲۳۲ - ۳۲۲۴۶۲۷۰ (۰۲۳)

نمابر: ۳۲۲۴۶۲۷۰ (۰۲۳)کد امنیتی را وارد نمایید.


برای خریدن سربازی مقیم خارج چه قدر زمان میبرد

ایران اکونومیست پرتوی مهر تبلیغات آسایشگاه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
23316