دفاتر پلیس + 10 سمنان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 سمنان

  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۱۱۱

آدرس: سمنان - سمنان - میدان مشاهیر -روبروی بانك مسكن -نبش عنصری

کدپستی: ۳۵۱۹۶۹۸۵۶۵

تلفن:۳۳۳۴۶۸۸۸ - ۳۳۳۴۲۵۳۰ (۰۲۳)

نمابر: ۳۳۳۴۶۸۸۸ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۱۱۲

آدرس: سمنان - سمنان - آدرس: سمنان بل ولیعصر(عج) ابتدای یاسر روبروی پارك سنگی

کدپستی: ۳۵۱۹۶۸۵۹۱۳

تلفن:۳۳۳۴۵۰۵۳ - ۳۳۳۴۵۰۵۲ - ۳۳۳۴۵۰۵۱ (۰۲۳)

نمابر: ۳۳۲۱۸۱۱ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۱۱۳

آدرس: سمنان - سمنان - اول بلوار قائم روبروی روزنامه پیام آدرس: سمنان جنب مطب دكتر امین بیدختی

کدپستی: ۳۵۱۳۸۸۳۹۵۷

تلفن:۳۳۳۲۴۷۵۷ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۳۲۱

آدرس: سمنان - دامغان - دامغان – ابتدای خیابان شهدا - نبش فرعی اول - پلاك ۲۸۴

کدپستی: ۳۶۷۱۶۹۴۹۱۸

تلفن:۳۵۲۶۰۰۳۰ - ۳۵۲۳۸۳۲۵ - ۳۵۲۶۰۰۵۰ (۰۲۳)

نمابر: ۳۵۲۳۸۳۲۵ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۳۲۲

آدرس: سمنان - گرمسار - گرمسار بلوار عمار نبش ك شهید صالحی نژاد پ۱۲۲

کدپستی: ۳۵۸۱۹۶۳۴۵۴

تلفن:۳۴۲۳۰۸۲۲ - ۳۴۲۴۱۰۰۴ (۰۲۳)

نمابر: ۳۴۲۴۱۰۰۴ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۳۲۳

آدرس: سمنان - مهدي شهر - آدرس: سمنان -شهرستان مهدیشهر - میدان نماز - ابتدای بلوار ولایت

کدپستی: ۳۵۶۱۸۵۳۱۱۸

تلفن:۳۳۶۲۹۳۵۳ (۰۲۳)

نمابر: ۳۳۶۲۹۳۵۳ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۷۳۳

آدرس: سمنان - شاهرود - شاهرود-خیابان نادر -روبروی بانك مسكن-پلاك ۲۳

کدپستی: ۳۶۱۴۶۸۶۶۸۷

تلفن:۳۲۲۴۲۵۴۲ - ۳۲۲۴۴۰۳۳ (۰۲۳)

نمابر: ۳۲۲۴۲۵۴۲ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۷۳۴

آدرس: سمنان - شاهرود - شهرستان شاهرود-میدان امام-خیابان ۱۷ شهریور-روبروی كوچه فریدنیا نبش كوچه یكم پلاك۲۸ طبقه اول واحدسمت چپ

کدپستی: ۳۶۱۵۶۳۴۳۴۹

تلفن:۳۲۲۳۲۶۰۰ - ۳۲۲۳۰۰۶۰ (۰۲۳)

نمابر: ۳۲۲۲۲۷۸۷ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۲۱۱۱

آدرس: سمنان - دامغان - میدان فرهنگ خ طالقانی روبروی اتوكارواش ارم (پاركینگ تسلیمی)

کدپستی: ۳۶۷۱۸۳۷۱۳۵

تلفن:۳۵۲۳۸۶۶۱ - ۳۵۲۳۸۶۶۲ (۰۲۳)

نمابر: ۳۵۲۳۸۶۶۳ (۰۲۳)


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۲۷۳۵

آدرس: سمنان - شاهرود - خ امام خ رودكی رودكی اول سمت راست جنب پاركینگ شهرداری خ امام

کدپستی: ۳۶۱۶۶۳۸۸۶۵

تلفن:۳۲۲۴۶۲۳۲ - ۳۲۲۴۶۲۷۰ (۰۲۳)

نمابر: ۳۲۲۴۶۲۷۰ (۰۲۳)کد امنیتی را وارد نمایید.


برای خریدن سربازی مقیم خارج چه قدر زمان میبرد

33040