دفاتر پلیس + 10 زنجان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 زنجان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۴

آدرس: زنجان - زنجان - زنجان- خ جاوید- پ۴۴

کدپستی: ۴۵۱۴۶۵۳۶۱۹

تلفن:۳۳۳۳۱۲۱۳ - ۳۳۳۲۴۱۵۰ -  (۰۲۴)

نمابر: ۳۳۳۲۴۱۵۰ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۵

آدرس: زنجان - زنجان - سه راه امجدیه به سمت كمربندی شمالی جنب مغازه های شهرداری

کدپستی: ۴۵۱۹۶۱۵۴۳۸

تلفن:۳۳۵۳۵۳۳۰ - ۳۳۵۴۱۰۴۲ (۰۲۴)

نمابر: ۳۳۵۳۵۳۳۰ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۷

آدرس: زنجان - زنجان - آدرس: زنجان - میدان هنرستان - خ خرمشهر روبروی دارای خ وحی

کدپستی: ۴۵۱۵۸۵۳۵۴۳

تلفن:۳۳۷۴۲۹۰۰ - ۳۳۷۴۱۱۵۵ -  (۰۲۴)

نمابر: ۳۳۷۴۲۹۰۰ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۸

آدرس: زنجان - زنجان - چهارراه امیر كبیر ساختمان صدر-طبقه۱

کدپستی: ۴۵۱۹۶۸۷۵۹۴

تلفن:۳۳۵۴۳۳۲۸ - ۳۳۵۶۳۲۵۰ - ۳۳۵۴۵۵۰۸ (۰۲۴)

نمابر: ۳۳۵۶۳۲۵۰ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۱

آدرس: زنجان - خرمدره - خرمدره خ ولیعصر شهرستان خرمدره

کدپستی: ۴۵۷۱۷۴۴۳۷۸

تلفن:۳۵۵۳۲۵۶۵ - ۳۵۵۳۲۵۶۵ - ۹۱۲۷۴۴۸۲۲۶ (۰۲۴)

نمابر: ۳۵۵۳۲۵۶۵ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۲

آدرس: زنجان - خدابنده (قيدار) - خدابنده خیابان امام روبروی داروخانه محرمی نبش كوچه شهیدمرحمت كریمی طبقه اول پلاك ۴

کدپستی: ۴۵۸۱۷۳۴۵۷۳

تلفن:۳۴۲۲۱۶۲۵ - ۳۴۲۲۱۶۲۴ - ۳۴۲۲۱۶۲۴ (۰۲۴)

نمابر: ۳۴۲۲۱۶۲۵ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۳

آدرس: زنجان - طارم - طارم -آببر خیابان امام خیابان میثاق

کدپستی: ۴۵۹۱۹۱۹۸۳۹

تلفن:۲۸۲۴۳۷۵ - ۲۸۲۴۳۷۶ (۰۲۴)

نمابر: ۲۸۲۴۳۷۷ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۱۱۱

آدرس: زنجان - ماهنشان - ماهنشان خیابان اسلام جنب بانك كشاورزی دفتر پلیس +۱۰روبروی بانك صادرات

کدپستی: ۴۵۴۱۹۳۳۶۹۹

تلفن:۳۶۲۲۳۵۷۳ - ۳۶۲۲۲۵۵۵ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۶

آدرس: زنجان - خدابنده (قيدار) - خ ش بهشتی بالاتر از چهارراه شهرداری جنب بیمه دی پ ۴۸۴

کدپستی: ۴۵۸۱۹۶۹۵۷۵

تلفن:۲۴۲۲۴۶۴۹ - ۳۴۲۲۸۰۲۶ - ۳۴۲۲۸۰۵۱ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۷

آدرس: زنجان - ايجرود ( زرين آباد ) - زنجان میدان ولیعصر(عج) ابتدای خیابان شیخ فضل اله نوری پلاك ۳۷۳

کدپستی: ۴۵۱۵۶۷۴۱۶۴

تلفن:۳۳۴۶۴۴۷۴ - ۳۳۴۶۴۴۷۴ (۰۲۴)

نمابر: ۳۳۴۶۴۴۷۴ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۸

آدرس: زنجان - ابهر - خ طالقانی چهارراه طالقانی - نواب اول شرقی

کدپستی: ۴۵۶۱۷۴۵۵۶۹

تلفن:


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۵۲۲۱

آدرس: زنجان - ابهر - زنجان-ابهر-جاده ترانزیت میدان امام حسین جنب پل هوایی جنب باتك ملی

کدپستی: ۴۵۶۱۷۱۱۱۱۱

تلفن:

نمابر: ۳۵۲۴۰۷۸۹ (۰۲۴)کد امنیتی را وارد نمایید.


چرا به شماره هایی ک درج شده پاسخگو نیستند دفاتر انتظامی

ایران اکونومیست پرتوی مهر تبلیغات آسایشگاه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
71498