دفاتر پلیس + 10 زنجان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 زنجان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۴

آدرس: زنجان - زنجان - زنجان- خ جاوید- پ۴۴

کدپستی: ۴۵۱۴۶۵۳۶۱۹

تلفن:۳۳۳۳۱۲۱۳ - ۳۳۳۲۴۱۵۰ -  (۰۲۴)

نمابر: ۳۳۳۲۴۱۵۰ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۵

آدرس: زنجان - زنجان - سه راه امجدیه به سمت كمربندی شمالی جنب مغازه های شهرداری

کدپستی: ۴۵۱۹۶۱۵۴۳۸

تلفن:۳۳۵۳۵۳۳۰ - ۳۳۵۴۱۰۴۲ (۰۲۴)

نمابر: ۳۳۵۳۵۳۳۰ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۷

آدرس: زنجان - زنجان - آدرس: زنجان - میدان هنرستان - خ خرمشهر روبروی دارای خ وحی

کدپستی: ۴۵۱۵۸۵۳۵۴۳

تلفن:۳۳۷۴۲۹۰۰ - ۳۳۷۴۱۱۵۵ -  (۰۲۴)

نمابر: ۳۳۷۴۲۹۰۰ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۱۱۸

آدرس: زنجان - زنجان - چهارراه امیر كبیر ساختمان صدر-طبقه۱

کدپستی: ۴۵۱۹۶۸۷۵۹۴

تلفن:۳۳۵۴۳۳۲۸ - ۳۳۵۶۳۲۵۰ - ۳۳۵۴۵۵۰۸ (۰۲۴)

نمابر: ۳۳۵۶۳۲۵۰ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۱

آدرس: زنجان - خرمدره - خرمدره خ ولیعصر شهرستان خرمدره

کدپستی: ۴۵۷۱۷۴۴۳۷۸

تلفن:۳۵۵۳۲۵۶۵ - ۳۵۵۳۲۵۶۵ - ۹۱۲۷۴۴۸۲۲۶ (۰۲۴)

نمابر: ۳۵۵۳۲۵۶۵ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۲

آدرس: زنجان - خدابنده (قيدار) - خدابنده خیابان امام روبروی داروخانه محرمی نبش كوچه شهیدمرحمت كریمی طبقه اول پلاك ۴

کدپستی: ۴۵۸۱۷۳۴۵۷۳

تلفن:۳۴۲۲۱۶۲۵ - ۳۴۲۲۱۶۲۴ - ۳۴۲۲۱۶۲۴ (۰۲۴)

نمابر: ۳۴۲۲۱۶۲۵ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۱۲۴۲۳

آدرس: زنجان - طارم - طارم -آببر خیابان امام خیابان میثاق

کدپستی: ۴۵۹۱۹۱۹۸۳۹

تلفن:۲۸۲۴۳۷۵ - ۲۸۲۴۳۷۶ (۰۲۴)

نمابر: ۲۸۲۴۳۷۷ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۱۱۱

آدرس: زنجان - ماهنشان - ماهنشان خیابان اسلام جنب بانك كشاورزی دفتر پلیس +۱۰روبروی بانك صادرات

کدپستی: ۴۵۴۱۹۳۳۶۹۹

تلفن:۳۶۲۲۳۵۷۳ - ۳۶۲۲۲۵۵۵ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۶

آدرس: زنجان - خدابنده (قيدار) - خ ش بهشتی بالاتر از چهارراه شهرداری جنب بیمه دی پ ۴۸۴

کدپستی: ۴۵۸۱۹۶۹۵۷۵

تلفن:۲۴۲۲۴۶۴۹ - ۳۴۲۲۸۰۲۶ - ۳۴۲۲۸۰۵۱ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۷

آدرس: زنجان - ايجرود ( زرين آباد ) - زنجان میدان ولیعصر(عج) ابتدای خیابان شیخ فضل اله نوری پلاك ۳۷۳

کدپستی: ۴۵۱۵۶۷۴۱۶۴

تلفن:۳۳۴۶۴۴۷۴ - ۳۳۴۶۴۴۷۴ (۰۲۴)

نمابر: ۳۳۴۶۴۴۷۴ (۰۲۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۴۲۸

آدرس: زنجان - ابهر - خ طالقانی چهارراه طالقانی - نواب اول شرقی

کدپستی: ۴۵۶۱۷۴۵۵۶۹

تلفن:


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۴۲۵۲۲۱

آدرس: زنجان - ابهر - زنجان-ابهر-جاده ترانزیت میدان امام حسین جنب پل هوایی جنب باتك ملی

کدپستی: ۴۵۶۱۷۱۱۱۱۱

تلفن:

نمابر: ۳۵۲۴۰۷۸۹ (۰۲۴)کد امنیتی را وارد نمایید.


درود بر شما
دفاتر خدماتی شهرستان زنجان، چرا کسی پاسخگوی شماره تلفن های درج شده در بانک اطلاعاتی نیست...!!!؟؟؟ مراجع نظارت کننده بر عملکرد این دفاتر چه سازمانی ست؟

چرا به شماره هایی ک درج شده پاسخگو نیستند دفاتر انتظامی

105605