دفاتر پلیس + 10 سیستان و بلوچستان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 سیستان و بلوچستان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۱

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدان - بلوار شهید طباطبایی ۱۶ - جنب معاونت راهنمائی و رانندگی استان

کدپستی: ۹۸۱۹۸۵۶۴۸۵

تلفن:۳۳۵۱۵۵۵۵ - ۳۳۵۰۷۱۷۵ - ۳۳۵۰۷۱۷۶ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۵۰۷۱۷۵ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۲

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدان سه راه پاسداران پشت اداره آب وفاضلاب داخل میلان ۵۰ متر جلوتر دور میدان سمت راست

کدپستی: ۹۸۱۶۶۵۹۹۶۵

تلفن:۳۳۴۴۶۳۱۷ - ۳۳۴۱۸۹۴۵ - ۳۳۴۱۱۸۲۸ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۴

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - خیابان دانشگاه - جانبازان شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان

کدپستی: ۹۸۱۶۹۱۵۵۴۴

تلفن:۳۳۴۲۸۶۵۶ - ۳۳۴۲۵۵۵۴ - ۳۳۴۲۵۵۵۶ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۴۲۵۵۵۴ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۶

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدان خیابان امام خمینی(ره) شرقی حدفاصل مرادقلی وجامی امام ۱۹

کدپستی: ۹۸۱۶۷۳۳۴۴۸

تلفن:۳۳۲۵۲۵۱۰ - ۳۳۲۵۲۵۱۱ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۲۵۲۵۱۱ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۷

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - خ بهشتی بین بهشتی ۲و ۳

کدپستی: ۹۸۱۳۷۶۵۴۹۶

تلفن:۳۳۲۵۱۸۱۵ - ۳۳۲۵۱۸۱۶ - ۳۳۲۵۱۸۱۳ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۲۵۱۸۱۴ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۸

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - تقاطع بلوار مزاری و امام خمینی غربی - نبش امام خمینی ۶۴

کدپستی: ۹۸۱۸۶۱۶۸۷۱

تلفن:۳۳۵۱۲۶۶۱ - ۳۳۵۱۲۶۶۲ - ۳۳۵۱۲۶۶۳ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۵۱۲۶۶۲ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۹

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - زیباشهر خ ویلا - حدفاصل تقاطع فرخی و رضوان

کدپستی: ۹۸۱۷۹۳۷۵۷۹

تلفن:۳۳۲۸۴۵۵۴ - ۳۳۲۸۸۵۶۰ (۰۵۴) 


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۲۱

آدرس: سيستان و بلوچستان - زابل - سیستان و بلوچستان - زابل –بلواركارگر-تقاطع فردوسی

کدپستی: ۹۸۶۱۶۴۷۳۵۳

تلفن:۳۲۲۲۸۱۲۲ - ۳۲۲۴۲۴۰۰ - ۳۲۲۳۳۹۴۹ (۰۵۴)

نمابر: ۳۲۲۲۸۱۲۲ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۳۱

آدرس: سيستان و بلوچستان - خاش - خیابان امام خمینی - خیابان فردوسی نبش فردوسی ۸ روبروی سالن ورزشی ۲۲ بهمن

کدپستی: ۹۸۹۱۹۱۵۷۹۸

تلفن:۳۳۷۱۶۵۵۰ - ۳۳۷۱۶۵۵۱ - ۳۳۷۱۶۵۵۲ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۷۱۶۵۵۲ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۴۲

آدرس: سيستان و بلوچستان - زهك - امام خمینی جنوبی پایین تر از ستاد نیروی انتظامی

کدپستی: ۹۸۷۱۹۱۷۶۴۶

تلفن:۳۲۶۱۲۹۹۸ - ۳۲۶۱۲۹۹۷ (۰۵۴)

نمابر: ۳۲۶۱۲۹۹۷ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۵۳

آدرس: سيستان و بلوچستان - چابهار - خیابان خیام روبروی بنیاد مسكن

کدپستی: ۹۹۷۱۶۴۳۵۳۵

تلفن:۳۵۳۲۲۲۴۸ - ۳۵۳۲۲۲۴۶ - ۳۵۳۲۲۲۴۷ (۰۵۴)

نمابر: ۳۵۳۲۲۲۴۸ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۶۲

آدرس: سيستان و بلوچستان - نيك شهر - نیك شهر خ ازادی بعد از راهنمایی و رانندگی

کدپستی: ۹۹۹۱۶۴۷۹۷۱

تلفن:۳۵۲۳۳۰۴۰ (۰۵۴)

نمابر: ۳۵۲۳۳۰۳۰ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۷۴

آدرس: سيستان و بلوچستان - ايرانشهر - م فردوسی تقاطع فردوسی درزاده

کدپستی: ۹۹۱۴۸۱۷۸۳۸

تلفن:۳۷۲۲۶۶۴۹ (۰۵۴)

نمابر: ۳۷۲۲۶۶۴۹ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۱۱۲

آدرس: سيستان و بلوچستان - ميرجاوه - میرجاوه -خیابان تفتان- روبه روی بانك تجارت

کدپستی: ۹۸۴۱۸۱۷۳۱۷

تلفن:۳۳۵۸۳۳۰۳ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۲۲

آدرس: سيستان و بلوچستان - هيرمند - هیرمند - خیابان امام خمینی

کدپستی: ۹۸۵۱۶۱۴۱۵۷

تلفن:۳۲۶۲۳۲۱۸ - ۳۲۶۲۳۲۱۹ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۲۳

آدرس: سيستان و بلوچستان - زابل - زابل خ هامون بخش نیروزب ‍ ‍‍‍‍ ۲۲۰

کدپستی: ۹۸۶۱۷۵۳۴۴۹

تلفن:۲۲۲۲۸۴۴۵ - ۲۲۲۲۸۴۴۶ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۲۴

آدرس: سيستان و بلوچستان - زابل - زابل خیابان طالقانی روبروی طالقانی ۳۳ جنب بانك رفاه مركزی نرسیده به چهارراه زهك

کدپستی: ۹۸۶۱۸۱۶۳۷۶

تلفن:۳۲۲۳۴۷۳۵ - ۵۵۴۲۷۳۹۲ (۰۵۴)

نمابر: ۳۲۲۳۴۷۳۵ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۵۴

آدرس: سيستان و بلوچستان - چابهار - بلوار شهید ریگی رو به رو ستاد فرماندهی نیرو انتظامی ساختمان هلال احمر طبقه اول (طبقه بالا اتكاء)

کدپستی: ۹۹۷۱۸۴۷۵۸۴

تلفن:۳۵۳۲۴۰۴۰ - ۳۵۳۲۴۰۴۲ - ۳۵۳۲۴۰۴۳ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۶۵

آدرس: سيستان و بلوچستان - كنارك - چابهار كنارك خیابان خاتم الانبیاء جنب مخابرات

کدپستی: ۹۹۸۱۸۱۷۸۵۱

تلفن:۳۵۳۸۲۳۱۸ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۶۶

آدرس: سيستان و بلوچستان - راسك - خ امام خمینی روبروی بنیاد مسكن محله احمد اباد

کدپستی: ۹۹۳۶۱۴۳۳۳۳

تلفن:۳۷۱۴۲۸۵۸ - ۳۷۱۴۲۸۵۸ (۰۵۴)

نمابر: ۳۷۱۴۲۸۵۸ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۸۴

آدرس: سيستان و بلوچستان - سيب سوران - سیب سوران بلوار معلم

کدپستی: ۹۹۶۱۶۱۷۱۴۳

تلفن:۳۷۶۹۴۴۶۵ (۰۵۴)

نمابر: ۳۷۶۹۴۴۶۵ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۸۵

آدرس: سيستان و بلوچستان - دلگان - میدان امام علی - جنب آموزش و پرورش

کدپستی: ۹۹۴۷۱۹۴۷۶۸

تلفن:۶۲۲۴۴۶۵ (۰۵۴)

نمابر: ۶۲۲۴۴۶۵ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۸۶

آدرس: سيستان و بلوچستان - سراوان - خ امام خمینی مسجد علی ابن ابیطالب

کدپستی: ۹۹۵۱۷۱۵۱۶۴

تلفن:۳۷۶۳۴۸۰۸ - ۳۷۶۳۴۸۲۴ - ۳۷۶۳۰۶۲۰ (۰۵۴)

نمابر: ۳۷۶۳۴۸۰۸ (۰۵۴)  کد امنیتی را وارد نمایید.


گواهینامه من کی میاد

45273