دفاتر پلیس + 10 گيلان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 گيلان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۱۷

آدرس: گيلان - رشت - خ طالقانی(بیستون)-روبروی سه راه معلم- بن بست زارع-روبروی عكاسی دریچه`پشت بانك پاسارگاد- پلاك۳۱۴

کدپستی: ۴۱۶۸۹۹۴۷۱۷

تلفن:۳۳۲۶۵۶۵۱ - ۳۳۲۶۳۴۵۶-۳۳۲۶۵۶۶۶ (۰۱۳)

نمابر: ۳۳۲۲۳۱۸۵ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۱۸

آدرس: گيلان - رشت - رشت خیابان آیت اله ضیابری كوچه تقدیر پ۱۴

کدپستی: ۴۱۴۳۶۳۵۸۵۹

تلفن:۳۳۲۴۰۱۹۹ - ۳۳۲۲۸۸۸۲ - ۳۳۲۶۱۷۹۹ (۰۱۳)

نمابر: ۳۳۲۳۵۶۹۱ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۱۹

آدرس: گيلان - رشت - رشت گلسار خیابان ۷۸

کدپستی: ۴۱۶۳۸۴۴۷۷۷

تلفن:۳۳۱۱۴۶۶۶ - ۳۳۱۱۴۷۷۷ (۰۱۳)

نمابر: ۳۳۱۲۷۰۸۸ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۲۱

آدرس: گيلان - رشت - خ شهدا

کدپستی: ۴۱۸۶۷۶۳۹۴۶

تلفن:۳۳۸۲۰۶۰۲ - ۳۳۸۴۸۴۱۲ - ۳۳۸۴۸۴۱۳ (۰۱۳)

نمابر: ۳۳۸۲۰۶۰۲ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۲۲

آدرس: گيلان - رشت - رشت-بلوار شهید انصاری-روبروی بلوار گلباغ نماز-ابتدای كوچه یعقوب زاده

کدپستی: ۴۱۷۸۶۳۴۴۴۶

تلفن:۳۳۷۲۱۵۰۰ - ۳۳۷۲۱۰۰۴ - ۳۳۷۲۱۰۰۸ (۰۱۳)

نمابر: ۳۳۷۲۱۰۰۸ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۲۳

آدرس: گيلان - رشت - بلوار امام خمینی، منظریه ختابان تابان شمال ، دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۴۱۹۳۷۷۴۵۹۸

تلفن:۳۳۳۳۳۲۳۹ - ۳۳۳۳۳۲۳۸ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۲۶

آدرس: گيلان - رشت - فلكه گاز اول بلوار لاكان

کدپستی: ۴۱۴۵۶۸۴۵۹۶

تلفن:۳۳۴۷۳۲۴۳ - ۳۳۴۷۳۲۴۴ - ۳۳۴۷۳۲۴۵ (۰۱۳)

نمابر: ۳۳۴۷۲۷۴۴ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۲۷

آدرس: گيلان - رشت - نرسیده به میدان فرهنگ

کدپستی: ۴۱۳۷۷۱۸۸۷۶

تلفن:۳۲۲۴۵۰۸ (۰۱۳)

نمابر: ۳۲۳۰۵۶۳ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۲۸

آدرس: گيلان - رشت - میدان مصلی به سمت میدان گیل روبروی رستوران خانواده كوچه رسالت پلاك۳۳

کدپستی: ۴۱۸۸۸۷۴۴۳۶

تلفن:۳۳۶۶۷۹۵۵ - ۳۳۶۶۳۳۷۲ (۰۱۳)

نمابر: ۳۳۶۶۳۳۷۲ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۳۲۱

آدرس: گيلان - رودبار - پایین بازار بعد از اداره راه و ترابری روبروی سه را ه پایین بازار

کدپستی: ۴۴۶۱۸۱۳۴۸۱

تلفن:۳۴۶۲۵۱۱۱ - ۳۴۶۲۴۳۱۲ - ۳۴۶۲۳۵۳۱ (۰۱۳)

نمابر: ۳۴۶۲۳۵۳۱ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۳۲۳

آدرس: گيلان - فومن - میدان ولیعصر (عج) - ابتدای خیابان شهید بهشتی - ساختمان پلیس + ۱۰ - پلاك ۱۴۴

کدپستی: ۴۳۵۱۹۱۴۹۶۹

تلفن:۳۴۷۳۲۶۲۹ - ۳۴۷۳۴۶۷۰ - ۳۴۷۳۴۶۷۱ (۰۱۳)

نمابر: ۳۴۷۳۲۶۲۹ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۳۲۵

آدرس: گيلان - شفت - شفت_بلوار طالقانی_ساختمان امیر حسین_طبقه دوم

کدپستی: ۴۳۵۴۱۳۷۴۳۴

تلفن:۳۴۷۸۶۲۰۵ - ۳۴۷۸۶۳۹۲ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۴۱۱

آدرس: گيلان - لاهيجان - گیلان لاهیجان خیابان ۲۲ آبان نبش كوچه اپك چیان

کدپستی: ۴۴۱۳۸۶۳۱۴۹

تلفن:۴۲۲۳۳۷۳۳ - ۴۲۲۳۳۷۳۹ - ۴۲۲۳۳۱۳۰ (۰۱۳)

نمابر: ۴۲۲۳۳۷۳۹ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۴۲۱

آدرس: گيلان - لنگرود - لنگرود كمربندی بلوار شهید عبدالكریمی روبروی تعاونی ۱۱ پلیس +۱۰

کدپستی: ۴۴۷۱۶۷۷۹۵۹

تلفن:۴۲۵۴۹۲۵۲ - ۴۲۵۵۰۳۴۴ (۰۱۳)

نمابر: ۴۲۵۴۹۲۵۲ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۴۲۷

آدرس: گيلان - رودسر - گیلان- رودسر- خیابان ولی عصر(سرپل شرقی – روبروی مسجد امام حسین (ع))

کدپستی: ۴۴۸۱۸۵۴۳۶۱

تلفن:۶۲۳۱۴۶۰ (۰۱۳)

نمابر: ۶۲۳۴۴۶۱ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۴۲۹

آدرس: گيلان - آستانه اشرفيه - آستانه اشرفیه-بلوار استاد معین-روبروی مخابرات-جنب مدرسه شهید اتش پوش

کدپستی: ۴۴۴۱۷۵۶۱۱۵

تلفن:۴۲۱۳۳۱۸۵ - ۴۲۱۳۳۲۸۷ (۰۱۳)

نمابر: ۴۲۱۳۶۸۱۶ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۸۱۳

آدرس: گيلان - بندرانزلي - خ مطهری -میدان شهید رجبی مقدم(خ جهانگانی)- بالاتر از مركز تعویض پلاك

کدپستی: ۴۳۱۴۸۱۳۳۹۵

تلفن:۴۴۵۵۳۳۳۸ - ۴۴۵۵۳۳۳۹ (۰۱۳)

نمابر: ۴۴۵۵۳۵۳۴ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۸۲۳

آدرس: گيلان - صومعه سرا - صومعه سرا - خ امام خمینی ره نبش كوی عمار روبروی مخابرات

کدپستی: ۴۳۶۱۶۱۵۵۸۶

تلفن:۴۴۳۳۲۸۲۰ - ۴۴۳۳۲۸۳۰ - ۴۴۳۲۰۵۵۸ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۱۸۲۵

آدرس: گيلان - ماسال - اول خیابان سردار جنگل -كوچه ش بهمن روشن-طبقه فوقانی آژانس ۳۱۱۷ماسال

کدپستی: ۴۳۸۱۸۶۴۴۷۳

تلفن:۴۴۶۶۵۳۲۲ - ۴۴۶۶۱۵۴۴ - ۴۴۶۶۱۵۴۵ (۰۱۳)

نمابر: ۴۸۲۱۵۴۶ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۱۳۴۱۱۱۱

آدرس: گيلان - رودسر - رودسر چابكسر خ امام خمینی خ شهدا جنوبی(جاده میانده) روبروی ساختمان مروارید خزر ساختمان پوربخشیان

کدپستی: ۴۴۸۷۱۱۳۷۷۴

تلفن:۴۲۶۶۴۰۷۰ - ۴۲۶۸۸۵۱۲ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۲۳۲۶

آدرس: گيلان - كوچصفهان - كوچصفهان- خ مطهری غربی – نبش خ نواب صفوی – طبقه فوقانی ساختمان باران

کدپستی: ۴۳۴۶۱۱۳۷۶۱

تلفن:۳۴۵۵۷۱۸۳ - ۳۴۵۵۷۱۶۹ - ۳۴۵۵۷۱۸۴ (۰۱۳)

نمابر: ۳۴۵۵۷۱۸۰ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۲۴۱۲

آدرس: گيلان - لاهيجان - كاشف شرقی ۷ پ ۶۰۳۴

کدپستی: ۴۴۱۶۸۱۳۵۶۱

تلفن:۲۲۱۱۸۱۳ - ۲۲۱۱۸۱۱ - ۲۲۱۱۸۱۲ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۲۸۲۷

آدرس: گيلان - آستارا - خ ش رستمیان پشت آرامستان نبش ك ۲۳

کدپستی: ۴۳۹۱۶۴۶۶۶۷

تلفن:۴۴۸۳۱۲۳۴ - ۴۴۸۳۴۴۸۹ (۰۱۳)

نمابر: ۴۴۸۳۱۲۳۴ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۲۸۲۸

آدرس: گيلان - رضوانشهر - خیابان امام خمینی جنب كلانتری مركزی

کدپستی: ۴۳۸۴۱۴۶۱۴۹

تلفن:۴۴۶۲۴۶۵۷ - ۴۴۶۲۲۰۲۸ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۲۸۲۹

آدرس: گيلان - اسالم - تالش-خیابان معین-خیابان بوعلی-پلاك۸۲

کدپستی: ۴۳۷۱۹۶۵۵۴۳

تلفن:۴۴۲۳۸۰۸۸ - ۴۴۲۳۵۸۱۰ - ۴۴۲۳۲۵۲۳ (۰۱۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۳۲۸۳۱

آدرس: گيلان - تالش - خ امام رو به روی شهرداری خ ارغوان

کدپستی: ۴۳۷۱۹۶۹۸۴۱

تلفن:۴۴۲۲۷۷۳۲ - ۴۴۲۲۷۷۵۱ (۰۱۳)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
90741