دفاتر پلیس + 10 آذربایجان شرقی

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 آذربایجان شرقی

 •  دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۱ 

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز چهارراه لاله - اول خیابان شهیدزبردست (سالاری(

کدپستی: ۵۱۷۳۹۹۳۱۶۶

تلفن:۳۴۷۸۹۵۲۵ - ۳۴۷۸۳۵۵۵ - ۳۴۷۸۶۰۹۸ (۰۴۱)

نمابر: ۳۴۷۸۹۵۲۵ (۰۴۱)


 •  دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۲ 

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز خ آزادی بالاتراز چ مارالان روبروی كلینیك شیخ الرئیس

کدپستی: ۵۱۶۳۹۴۸۸۴۳

تلفن:۳۵۴۱۹۵۲۰ - ۳۵۴۱۵۸۵۰ (۰۴۱)


 •  دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۴ 

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز_كوی ولیعصر-بلوار فروغی-خیابان قطران-پلاك ۱/۱۱

کدپستی: ۵۱۶۶۶۱۸۵۱۵

تلفن:۳۳۲۹۴۸۱۴ - ۳۳۲۹۴۸۱۳ (۰۴۱)


 •  دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۵ 

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز- خیابان جمهوری- روبروی مسجد انگجی

کدپستی: ۵۵۶۱۷۵۱۳۳۶

تلفن:۳۵۵۵۹۸۵۴ - ۳۵۵۳۰۸۵۴ - ۳۵۵۵۴۵۰۰  (۰۴۱)

نمابر: ۳۵۵۵۹۸۵۴ (۰۴۱ )


 • دفتر  خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۶ 

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز- دروازه تهران - نرسیده به اتش نشانی

کدپستی: ۵۱۶۷۶۳۵۶۶۱

تلفن:۳۳۲۹۰۳۰۷ - ۳۳۲۹۰۳۰۸  (۰۴۱)

نمابر: ۳۳۲۹۰۳۰۶ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۷

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - آذربایجانشرقی تبریز تقاطع ۱۷شهریور جدید و شریعتی نبش ۴راه ۱۷شهریور جنب پاساژ اطلس پ۹ ط۱ دفتر پلیس + ۱۰ هفده شهریور

کدپستی: ۵۱۳۸۸۵۳۴۳۱

تلفن:۳۵۵۴۵۰۷۱ - ۳۵۵۷۱۵۸۵ - ۳۵۵۷۱۵۸۶  (۰۴۱)

نمابر: ۳۵۵۴۵۰۷۰ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۸

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - ششگلان روبروی بانك ملی ایران

کدپستی: ۵۱۳۶۸۷۳۷۶۷

تلفن:۳۵۲۵۱۸۹۸ - ۳۵۲۴۳۴۴۵ - ۳۵۲۵۴۸۱۷  (۰۴۱)

نمابر: ۳۵۲۴۳۴۴۵ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۱۹

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز -خیابان عباسی-بالاتر از ایستگاه طاق-جنب كوچه شهید محمدی-پ ۸

کدپستی: ۵۱۵۵۷۱۳۴۳۷

تلفن:۳۶۵۸۸۵۸۲مديريت - ۳۶۵۸۸۵۸۳مركزتلفن - ۶۵۸۸۵۷۷مركزتلفن (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۱

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - خیابان راه آهن- كوی گلستان - طبقه همكف -پلاك ۲۲

کدپستی: ۵۱۷۸۸۵۶۳۷۷

تلفن:۳۴۳۹۱۱۱۳ - ۳۴۳۹۱۱۱۴ - ۳۴۳۹۱۱۱۵  (۰۴۱)

نمابر: ۳۴۳۹۱۱۱۵ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۲

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز خیابان آذربایجان نرسیده به چهارراه آخونی ساختمان تعاونی ۴۳۲ ط همكف

کدپستی: ۵۱۸۴۸۵۶۹۸۳

تلفن:۳۲۸۷۵۰۳۴ - ۳۲۸۷۵۰۸۶ - ۳۲۸۷۵۰۸۷  (۰۴۱)

نمابر: ۳۲۸۷۳۳۸۶ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۴

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز م قونقا اول خیام اول شهریار پاساژ شهریار

کدپستی: ۵۱۷۳۶۷۵۵۴۵

تلفن:۳۵۵۱۳۷۹۷ - ۳۵۵۱۳۷۹۸ - ۳۵۵۱۸۱۰۵  (۰۴۱)

نمابر: ۳۵۵۱۳۷۹۸ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۵

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - شهرك باغمیشه

کدپستی: ۵۱۵۸۷۱۸۵۷۴

تلفن:۳۶۶۶۴۱۷۱ - ۳۶۶۶۴۱۸۱ - ۳۶۶۶۴۱۶۱  (۰۴۱)

نمابر: ۳۶۶۶۴۱۹۱ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۶

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - خیابان شمس تبریزی - ایستگاه بالاحمام - روبروی فرزانگان پلاك۴۱۸

کدپستی: ۵۱۳۵۷۶۴۹۷۵

تلفن:۳۵۲۴۵۵۸۷ - ۳۵۲۴۵۵۲۱ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۷

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز – گشهر – خ ۳۵ متری سینا

کدپستی: ۵۱۶۷۷۳۸۳۵۸

تلفن:۳۳۸۵۴۲۵۳ - ۳۳۸۶۵۲۲۵ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۸

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز-شهرك ارم-میدان انقلاب(پل ارم)بطرف خلیل اباد-جنب چلوكبابی آراز-پ

کدپستی: ۵۱۴۷۶۷۶۶۷۴

تلفن:۳۲۳۱۲۸۲۱ - ۳۲۳۱۳۲۳۷ - ۳۲۳۱۲۶۶۵ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۲۹

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز-انتهای خیابان جلالیه(شهید صمدی)-جنب بانك سپه و ملی-پلاك ۳۰

کدپستی: ۵۱۷۷۶۷۷۸۷۳

تلفن:۳۴۴۷۵۱۹۳ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۱

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز بلوار ملاصدرانرسیده به دانشگاه پیام نور طبقه فوقانی اتونیایش

کدپستی: ۵۱۶۴۶۷۸۷۳۳

تلفن:۳۵۴۱۷۵۱۹ - ۵۴۱۷۸۰۳ - ۵۴۱۷۸۰۱  (۰۴۱)

نمابر: ۵۴۱۷۵۱۹ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۲

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - م ش چمران خ امام اول كوی تعاون

کدپستی: ۵۱۷۹۹۳۸۹۱۳

تلفن:۳۴۲۶۲۳۷۴ - ۳۴۲۶۲۵۹۸ - ۳۴۲۶۲۷۳۸ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۳

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - چایكنار به سمت آبرسان- بالاتر از بیمه تامین اجتماعی- روبروی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی

کدپستی: ۵۱۵۴۷۹۷۸۴۷

تلفن:۳۳۲۵۰۵۰۰ - ۳۳۲۵۰۵۰۲ - ۳۳۲۵۰۵۰۱  (۰۴۱)

نمابر: ۳۳۲۵۰۵۰۲ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۴

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - شهرك امام(ره) (خانه سازی سابق) - بالاتر از كلانتری ۱۸ - روبروی ورزشگاه - بلوك ۸۰

کدپستی: ۵۱۸۴۹۷۵۸۱۳

تلفن:۳۲۸۹۴۵۱۶ - ۳۲۸۹۲۱۲۶  (۰۴۱)

نمابر: ۳۲۸۹۴۵۱۶ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۵

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - م ستارخان جنب بانك قوامین

کدپستی: ۵۱۴۶۸۱۴۴۶۸

تلفن:۳۲۶۷۴۱۸۵ - ۳۲۶۷۴۱۸۷  (۰۴۱)

نمابر: ۳۲۶۷۴۱۸۶ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۱۳۶

آدرس: آذربایجان شرقی - تبريز - تبریز- خیابان امام خمینی(ره)- روبروی موزه آذربایجان- پلاك ۱۶۵

کدپستی: ۵۱۵۷۶۷۳۳۸۱

تلفن:۳۵۵۷۵۱۹۸ - ۳۵۵۹۵۳۰۵  (۰۴۱)

نمابر: ۳۵۵۷۵۱۹۸ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۱۲۱

آدرس: آذربایجان شرقی - اسكو - اسكو خ چایكنار مجتمع تجاری نوشاد طبقه اول واحد ۱

کدپستی: ۵۳۵۱۷۱۷۱۶۶

تلفن:۳۳۲۲۰۳۳۸ - ۳۳۲۲۵۷۶۹  (۰۴۱)

نمابر: ۳۳۲۲۵۷۶۹ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۱۲۲

آدرس: آذربایجان شرقی - آذرشهر - آدرس: آذربایجان شرقی آذر شهر میدان ساعت اول شهید مدنی كد پستی ۵۳۷۱۹۳۷۵۵۱

کدپستی: ۵۳۷۱۹۳۷۵۵۱

تلفن:۳۴۲۳۶۵۶۲ - ۳۴۲۳۶۵۶۴  (۰۴۱)

نمابر: ۴۱۲۴۲۳۶۵۶۴ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۱۲۳

آدرس: آذربایجان شرقی - بناب - بناب- خ شهید بهشتی

کدپستی: ۵۵۵۱۷۱۳۹۸۱

تلفن:۷۲۳۱۵۹۹ - ۷۲۴۱۴۷۲ - ۷۲۳۵۶۶۵  (۰۴۱)

نمابر: ۷۲۳۱۵۹۹ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۲۱۱

آدرس: آذربایجان شرقی - مراغه - مراغه میدان گاز نبش خیابان شهید متذكر ساختمان ناز گل طبقه اول واحد ۱و۲

کدپستی: ۵۵۱۶۶۸۶۹۱۳

تلفن:۳۷۴۵۷۰۰۰ - ۳۷۴۵۷۰۰۱ - ۳۷۴۵۷۰۰۲  (۰۴۱)

نمابر: ۳۷۴۵۷۰۰۳ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۲۲۲

آدرس: آذربایجان شرقی - ملكان - ابتدای خ امام (ره) خ چای كنار شمالی تقاطع خ جانبازان نرسیده به میدان انگور

کدپستی: ۵۵۶۱۹۱۳۴۳۵

تلفن:۳۷۸۲۶۸۸۵ - ۳۷۸۲۶۸۸۴  (۰۴۱)

نمابر: ۳۷۸۲۶۸۸۵ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۲۳۱

آدرس: آذربایجان شرقی - ميانه - میدان معلم جنب كلنیك معلم

کدپستی: ۵۳۱۳۸۶۵۴۴۶

تلفن:۵۲۲۴۶۲۹۳ - ۵۲۲۳۹۱۴۲ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۲۴۱

آدرس: آذربایجان شرقی - هشترود - آذربایجان شرقی- هشترود- خ امام -كوچه سیلو -جنب مصلا

کدپستی: ۵۵۷۱۸۳۸۳۶۴

تلفن:۵۲۶۲۸۸۶۲ - ۵۲۶۲۸۸۶۱ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۲۷۱

آدرس: آذربایجان شرقی - كليبر - كلیبر- خیابان تربیت بدنی- روبروی ساختمان اداری دانشگاه پیام نور

کدپستی: ۵۴۶۱۸۴۳۶۵۷

تلفن:۴۴۴۴۰۸۲۲  (۰۴۱)

نمابر: ۴۴۴۴۰۸۸۲ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۲۷۲

آدرس: آذربایجان شرقی - ورزقان - خیابان امام جنت پمپ بنزین تعاونی روستایی

کدپستی: ۵۴۵۸۱۱۳۳۴۸

تلفن:۴۴۵۵۴۲۵۹ - ۴۴۵۵۴۸۸۰ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۳۱۱

آدرس: آذربایجان شرقی - سراب - سراب - خ امام بین میدان آزادی و میدان توحید جنب آموزشگاه رانندگی احتیاط

کدپستی: ۵۴۷۱۹۴۸۱۳۹

تلفن:۴۳۲۳۳۰۰۴ - ۴۳۲۳۷۳۸۰ - ۴۳۲۲۲۰۱۲  (۰۴۱)

نمابر: ۴۳۲۳۷۳۸۰ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۳۲۲

آدرس: آذربایجان شرقی - هريس - خیابان امام خمینی(ره) ۱۰۰ پایین تر از هلال احمر

کدپستی: ۵۳۹۱۷۱۷۱۵۷

تلفن:۴۳۴۳۵۴۰۰ - ۴۳۴۳۵۰۵۵  (۰۴۱)

نمابر: ۴۳۴۳۵۴۰۰ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۳۲۳

آدرس: آذربایجان شرقی - بستان آباد - خ طالقانی -جنب كلانتری ۱۱

کدپستی: ۵۴۹۱۸۴۳۵۶۶

تلفن:۴۳۳۳۰۵۰۱ - ۴۳۳۳۰۵۰۲  (۰۴۱)

نمابر: ۴۳۳۳۰۵۰۲ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۷۱۱

آدرس: آذربایجان شرقی - شبستر - بلواربسیج نرسیده به ثبت احوال - دفتر بلوار بسیج شبستر

کدپستی: ۵۳۸۱۷۱۳۱۶۳

تلفن:۴۲۴۲۷۹۷۳ - ۴۲۴۲۷۹۷۴ - ۴۲۴۲۷۹۷۵  (۰۴۱)

نمابر: ۴۲۴۲۷۹۷۳ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۹۱۱

آدرس: آذربایجان شرقی - مرند - مرند خ جلفا نبش خ شهید حسن شفیعی

کدپستی: ۵۴۱۶۷۱۹۱۵۶

تلفن:۲۲۷۴۵۵۳ - ۲۲۷۴۵۶۰ - ۲۲۷۴۳۴۲  (۰۴۱)

نمابر: ۲۲۷۴۵۵۳ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۱۴۹۲۲

آدرس: آذربایجان شرقی - جلفا - هادی شهر خ پارك روبروی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

کدپستی: ۵۴۳۱۸۵۷۸۱۵

تلفن:۴۲۰۵۳۱۲۹ - ۴۲۰۵۳۱۲۸ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۱۱۱

آدرس: آذربایجان شرقی - عجب شير - بلوار ۲۲ بهمن خیابان جانبازان جنب فرمانداری

کدپستی: ۵۵۴۱۸۱۳۱۱۱

تلفن:۳۷۶۳۱۴۵۶ - ۳۷۶۳۳۰۰۴ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۱۱۲

آدرس: آذربایجان شرقی - شبستر - صوفیان میدان شهریار

کدپستی: ۵۳۸۶۱۱۳۴۴۳

تلفن:۴۲۵۲۳۳۳۷ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۱۲۴

آدرس: آذربایجان شرقی - خسروشاه - خسروشاه میدان انقلاب خ امام خمینی روبروی شبكه درمان

کدپستی: ۵۳۵۵۱۵۷۷۸۵

تلفن:۲۲۶۶۱۳۴۴ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۱۲۵

آدرس: آذربایجان شرقی - باسمنج - باسمنج فلكه شهید چمران

کدپستی: ۵۳۶۶۱۵۸۱۳۸

تلفن:۳۶۳۴۴۴۸۵ - ۳۶۳۴۴۴۸۶ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۱۲۶

آدرس: آذربایجان شرقی - بناب - بناب بلوار معلم نرسیده به میدان معلم ساختمان بلور و شیشه كاوه

کدپستی: ۵۵۵۱۹۶۳۳۶۵

تلفن:۳۷۷۴۵۵۵۳ - ۷۲۶۱۱۲۶ - ۷۲۶۱۱۰۳  (۰۴۱)

نمابر: ۷۲۶۱۱۰۳ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۲۱۳

آدرس: آذربایجان شرقی - مراغه - ۱۷ شهریور - ساختمان میلاد نور

کدپستی: ۵۵۱۳۶۶۶۵۵۵

تلفن:۳۷۲۳۷۰۳۳ - ۳۷۲۳۷۰۲۲  (۰۴۱)

نمابر: ۳۷۲۲۹۴۵۴ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۲۱۵

آدرس: آذربایجان شرقی - مراغه - مراغه پل جهاد ابتدای اتوبان امیر كبیر جنب سالن چند منظوره شهرداری رسالت

کدپستی: ۵۵۱۸۷۱۱۹۹۶

تلفن:۳۷۲۷۸۲۱۱ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۲۱۶

آدرس: آذربایجان شرقی - چاراويماق - چاراویماق خیابان امام جنب اداره برق روبه روی مسجد صاحب الزمان

کدپستی: ۵۵۸۱۱۵۴۳۶۶

تلفن:۵۲۷۲۴۵۳۰ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۲۳۲

آدرس: آذربایجان شرقی - ميانه - میانه خ شهید رحیمی بالاتر از مسجد امام رضا(ع)

کدپستی: ۵۳۱۴۸۴۵۷۸۱

تلفن:۵۲۲۳۱۹۱۰ - ۵۲۲۳۱۹۲۰  (۰۴۱)

نمابر: ۵۲۲۳۱۹۲۰ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۲۶۳

آدرس: آذربایجان شرقی - اهر - اهر میدان شهید كلانتری فلكه دادگستری

کدپستی: ۵۴۵۱۸۸۴۷۶۹

تلفن:۴۴۳۴۰۰۹۶  (۰۴۱)

نمابر: ۴۴۳۴۰۰۹۷ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۲۷۳

آدرس: آذربایجان شرقی - خدآفرين - خدآفرین - خمارلو - خیابان ارس - روبروی فرمانداری

کدپستی: ۵۴۶۴۱۶۷۷۸۷

تلفن:۴۴۶۶۲۹۴۵ - ۴۴۶۶۲۹۴۵ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۹۱۲

آدرس: آذربایجان شرقی - مرند - خیابان طالقانی میدان امام حسین ع جنب ترمینال مسافربری طبقه اول ساختمان شیشه ای

کدپستی: ۵۴۱۴۶۳۸۴۷۷

تلفن:۴۲۲۲۶۵۲۶ - ۴۲۲۲۶۵۲۷  (۰۴۱)

نمابر: ۴۲۲۲۶۵۲۶ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۹۱۳

آدرس: آذربایجان شرقی - مرند - جهارراه المهدی كوی المهدی

کدپستی: ۵۴۱۳۷۱۳۹۳۳

تلفن:۴۲۲۳۶۳۳۷  (۰۴۱)

نمابر: ۴۲۲۳۶۳۳۷ (۰۴۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۱۲۹۱۴

آدرس: آذربایجان شرقی - مرند - خیابان شریعتی پل یالدور جنب قنادی پیوند طبقه دوم

کدپستی: ۵۴۱۷۶۵۳۳۳۷

تلفن:۴۲۲۷۷۸۷۵ - ۴۲۲۷۷۸۷۳ (۰۴۱)کد امنیتی را وارد نمایید.


82366