دفاتر پلیس + 10 خراسان جنوبی

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 خراسان جنوبی

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۴۱

آدرس: خراسان جنوبی - فردوس - فردوس – تقاطع بلوارجمهوری اسلامی وبلواربعثت شمالی دفتر خدمات الكترونیك انتظامی

کدپستی: ۹۷۷۱۸۱۳۸۳۳

تلفن:۳۲۷۲۹۷۰۱ - ۳۲۷۲۹۷۰۲ - ۳۲۷۲۹۷۰۳ (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۷۲۹۷۰۳ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۱

آدرس: خراسان جنوبی - بيرجند - بلوار معلم خیابان ۱۵ خرداد شرقی بین چهاراه طوس و میدان دانشگاه آزاد نرسیده به میدان ولیعصر

کدپستی: ۹۷۱۷۸۳۵۹۵۳

تلفن:۳۲۴۴۴۹۴۹ - ۳۲۴۴۷۰۸۰ - ۳۲۴۴۷۰۹۰  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۴۴۷۰۹۰ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۲

آدرس: خراسان جنوبی - بيرجند - بلوار جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی۱۹ - بشیر بشیری

کدپستی: ۹۷۱۸۶۹۶۹۱۱

تلفن:۳۲۲۱۴۶۶۷ - ۳۲۲۲۲۴۲۰ - ۳۲۲۳۲۶۲۵  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۲۳۲۶۲۵ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۳

آدرس: خراسان جنوبی - بيرجند - بیرجند-میدان طالقانی ابتدای بهشتی-بهشتی۲ پلاك۱۸

کدپستی: ۹۷۱۳۹۱۴۶۴۹

تلفن:۳۲۲۳۲۸۲۷ - ۳۲۲۳۳۵۲۵ - -  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۲۳۳۵۲۵ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۴

آدرس: خراسان جنوبی - بيرجند - ابتدای خ پاسداران-ساختمان اداره پست - جنب سالن مركزی

کدپستی: ۹۷۱۷۶۹۸۷۳۷

تلفن:۳۲۲۳۶۱۸۳ - ۳۲۲۳۶۱۸۴ - ۳۲۲۳۶۱۸۵  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۲۳۶۱۸۶ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۵

آدرس: خراسان جنوبی - بيرجند - خیابان ۱۵ خرداد - بین توحید و مدرس

کدپستی: ۹۷۱۸۷۳۴۱۳۹

تلفن:۳۲۴۵۰۷۷۴ - ۳۲۴۵۰۷۷۳  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۴۵۰۷۷۳ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۶

آدرس: خراسان جنوبی - بيرجند - حاشیه میدان آزادی جنب بانك كشاورزی

کدپستی: ۹۷۱۶۹۱۴۱۳۱

تلفن:۳۲۳۱۹۸۹۹ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۳۵۲

آدرس: خراسان جنوبی - بشرويه - بلوار انقلاب حد فاصل میدان بسیج و انقلاب۲۶

کدپستی: ۹۷۸۱۷۵۳۱۸۹

تلفن:۳۲۷۸۴۵۰۱ - ۳۲۷۸۴۵۰۲ - ۳۲۷۸۴۵۰۳  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۷۸۴۵۰۴ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۳۵۳

آدرس: خراسان جنوبی - سرايان - سرایان بلوار ولیعصر حاشیه میدان بسیج

کدپستی: ۹۷۷۷۱۵۶۳۷۸

تلفن:۳۲۸۸۱۶۱۰ - ۳۲۸۸۱۶۱۲  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۸۸۱۶۱۲ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۶۲۱

آدرس: خراسان جنوبی - قائنات - بلواربسیج-خیابان امام زاده زید-مقابل فروشگاه جهاد-پلاك۲۲

کدپستی: ۹۷۶۱۸۱۶۹۵۸

تلفن:۳۲۵۲۲۲۸۸ - ۳۲۵۲۷۸۷۷  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۵۲۸۸۸۵ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۶۲۲

آدرس: خراسان جنوبی - نهبندان - بلوار كشاورز شمالی روبروی اورژانس ۱۱۵نبش كشاورز۱۴

کدپستی: ۹۷۵۱۷۶۳۵۳۳

تلفن:۳۲۶۲۱۳۷۱ - ۳۲۶۲۰۷۰۵ - ۳۲۶۲۶۷۲۰  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۶۲۰۷۰۵ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۶۲۳

آدرس: خراسان جنوبی - درميان - خراسان جنوبی-شهرستان درمیان - شهر اسدیه - تقاطع خیابان استقلال و بلوار امام رضا ع -

کدپستی: ۹۷۴۴۱۵۶۶۸۸

تلفن:۳۲۱۲۴۹۸۰-۰۵۶ - ۳۲۱۲۴۹۸۱-۰۵۶ - ۳۲۱۲۴۹۸۲-۰۵۶  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۱۲۴۹۸۱-۰۵۶ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۶۲۵

آدرس: خراسان جنوبی - سربيشه - سربیشه- خیابان مطهری روبروی دفتر امام جمعه پلاك ۳۸

کدپستی: ۹۷۴۱۷۷۵۳۵۹

تلفن:۳۲۶۶۴۸۶۰ - ۳۲۶۶۴۲۶۱ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۲۱۱۱

آدرس: خراسان جنوبی - طبس - میدان آزادگان_بلوار گلستان

کدپستی: ۹۷۹۱۷۱۶۶۱۴

تلفن:۳۲۸۲۱۰۰۳ - ۳۲۸۳۲۷۷۷  (۰۵۶)

نمابر: ۳۲۸۲۱۰۰۳ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۲۶۲۶

آدرس: خراسان جنوبی - زيركوه - زیركوه بلوار امام رضا اول خ جهاد

کدپستی: ۹۷۶۷۱۱۱۷۸۳

تلفن:۳۲۵۰۳۸۹۹ - ۳۲۵۰۳۳۹۹ (۰۵۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۳۸۱۳۱۱۱

آدرس: خراسان جنوبی - خوسف - خوسف-بلوار امام رضا(ع) روبروی ساختمان شهرداری پلاك ۲۸

تلفن:۳۲۴۷۳۹۳۵ - ۳۲۴۷۳۹۳۵ (۰۵۶)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
17963