دفاتر پلیس + 10 هرمزگان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 هرمزگان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۱

آدرس: هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس- خ امام- خیابان آیت الله غفاری جنب درمانگاه بعثت

کدپستی: ۷۹۱۴۹۳۵۵۴۳

تلفن:۳۳۳۱۳۲۳۵ - ۳۳۳۱۳۰۲۸ - ۳۳۳۱۳۱۵۶ (۰۷۶)

نمابر: ۳۳۳۱۳۰۲۸ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۲

آدرس: هرمزگان - بندرعباس - بلوار ساحلی طالقانی- حدفاصل هتل هرمز و پاساژ نیلی- روبه روی كالای قاچاق سابق

کدپستی: ۷۹۱۷۶۹۴۱۷۹

تلفن:۳۲۲۲۳۹۷۷ - ۳۲۲۴۸۹۹۳ - ۳۲۲۳۶۶۸۷  (۰۷۶)

نمابر: ۲۳۲۳۶۶۸۷ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۳

آدرس: هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس- سه راه گمرگ - روبروی مصلی قدس- جنب اداره نهضت سوادآموزی طبقه فوقانی نان داغ و كباب داغ صبا

کدپستی: ۷۹۱۶۶۵۳۵۸۹

تلفن:۳۳۳۳۱۴۹۶ - ۳۳۳۳۳۷۹۰۳  (۰۷۶)

نمابر: ۳۳۳۳۳۱۴۹۶ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۵

آدرس: هرمزگان - بندرعباس - بلوار امام خمینی نرسیده به میدان شهدا یادبود نبش ك پیروزی ۲۰ ساختمان ایران ط ۱ واحد ۱

کدپستی: ۷۹۱۷۷۳۵۸۱۹

تلفن:۳۲۲۳۱۰۴۸ - ۳۲۲۴۷۷۵۷  (۰۷۶)

نمابر: ۳۲۲۴۳۸۶۸ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۶

آدرس: هرمزگان - بندرعباس - گلشهر جنوبی - حدفاصل - خیابان سمدو و فروشگاه اتكاء - روبروی بوستان دكتر ابراهیم صفا

کدپستی: ۷۹۱۶۸۳۶۵۹۹

تلفن:۳۳۶۶۶۸۳۵ - ۳۳۶۸۹۳۲۴  (۰۷۶)

نمابر: ۳۳۶۶۶۸۳۵ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۷

آدرس: هرمزگان - بندرعباس - بلوار امام خمینی –شهرنمایش-روبروی دفتر هواپیمایی مركزی –پاساژ عرفان-جنب املاك برچین

کدپستی: ۷۹۱۶۸۹۴۹۱۹

تلفن:۳۳۳۱۸۱۸۶ - ۳۳۳۱۸۱۸۵ - -  (۰۷۶)

نمابر: ۳۳۶۷۵۴۶۸ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۱۱۸

آدرس: هرمزگان - بندرعباس - بلوار امام حسین- بعد از بازار بزرگ امام حسین -ساختمان فردوس- طبقه اول

کدپستی

تلفن:33315541 -33315789 (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۲۱

آدرس: هرمزگان - بندرلنگه - بلوار طالقانی-جنب بانك ملی مركزی طبقه فوقانی بانك كشاورزی -ط ۱

کدپستی: ۷۹۷۱۹۵۵۳۹۹

تلفن:۴۴۲۲۰۲۶۶ - ۴۴۲۲۰۲۴۲  (۰۷۶)

نمابر: ۴۴۲۲۰۲۴۲ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۳۱

آدرس: هرمزگان - قشم - میدان سعدی خیابان آزادگان لقمان۴ جنب لوازم بهداشتی مسعود

کدپستی: ۷۹۵۱۶۷۷۴۶۹

تلفن:۳۵۲۲۱۹۳۴  (۰۷۶)

نمابر: ۳۵۲۲۱۸۶۶ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۳۴

آدرس: هرمزگان - حاجي آباد - میدان معلم بلوار معلم جنوبی روبروی آموزشگاه یكتا

کدپستی: ۷۹۳۹۱۳۳۳۷۵

تلفن:۳۵۴۲۱۸۱۷ - ۳۵۴۲۱۸۲۱  (۰۷۶)

نمابر: ۳۵۴۲۳۸۴۹ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۴۱

آدرس: هرمزگان - بستك - بلوار عدالت پشت مركز تجاری جنب مسجد جامع بزرگ ساختمان بستكی (شعبه مسجد جامع)

کدپستی: ۷۹۶۱۹۴۴۴۳۳

تلفن:۴۴۳۲۵۰۸۱  (۰۷۶)

نمابر: ۴۴۳۲۵۰۸۱ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۴۲

آدرس: هرمزگان - پارسيان - خیابان صیادان بطرف دریا-دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۷۹۷۷۱۶۹۷۴۶

تلفن:۴۴۶۲۳۰۹۵ - -  (۰۷۶)

نمابر: ۴۴۶۲۳۸۲۳ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۱۷۶۶۱

آدرس: هرمزگان - رودان - رودان- بلوار شهدا- نبش خیابان شهید سدیدپناه- روبروی هلال احمر- ساختمان پلیس+۱۰

کدپستی: ۷۹۹۱۶۸۴۷۵۸

تلفن:۴۲۸۸۶۶۶۶  (۰۷۶)

نمابر: ۴۲۸۸۵۶۶۰ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۲۶۳۵

آدرس: هرمزگان - بندر خمير - بندرخمیر-بلوار امام خمینی(ره)-خ شهیدمفتح -جنب دفترامام جمعه

کدپستی: ۷۹۳۱۸۵۳۵۰۴

تلفن:۳۳۲۲۱۲۸۵ - ۳۳۲۲۱۲۸۴ - ۳۳۲۲۱۰۷۷  (۰۷۶)

نمابر: ۳۳۲۲۱۲۸۵ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۲۶۵۲

آدرس: هرمزگان - ميناب - میناب بلوار رسالت جنب عمده فروشی جمالی

کدپستی: ۷۹۸۱۶۳۳۶۵۶

تلفن:۴۲۲۸۳۲۹۰ - ۴۲۲۸۳۲۷۲ - ۴۲۲۸۳۲۸۲  (۰۷۶)

نمابر: ۴۲۲۸۱۰۰۲ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۲۶۶۳

آدرس: هرمزگان - سيريك - استان آدرس: هرمزگان - شهرستان سیریك - بلوار امام حسین - كوچه تعاون یك.

کدپستی: ۷۹۴۶۱۱۶۴۶۵

تلفن:۴۲۳۷۴۷۹۹  (۰۷۶)

نمابر: ۴۲۳۷۴۷۹۹ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۴۷۵۵۱۱۳

آدرس: هرمزگان - ميناب - هرمزگان-شهرستان میناب میدان استقلال ساختمان زرین ط اول پ۴

کدپستی: ثبت نشده است

تلفن:۴۲۲۳۱۱۱۴ (۰۷۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۶۴۷۶۴۱۱۳

آدرس: هرمزگان - قشم - شهرستان قشم-میدان ولایت-بلوار شهید باهنر-روبروی كلانتری مركزی

کدپستی: ۷۹۵۱۸۹۵۹۹۳

تلفن:۳۵۲۲۵۲۴۵  (۰۷۶)

نمابر: ۳۵۲۲۵۲۴۴ (۰۷۶)کد امنیتی را وارد نمایید.


88121