دفاتر پلیس + 10 اصفهان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 اصفهان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۳

آدرس: اصفهان - اصفهان - اصفهان - خ آزادگان -چهارراه فرایبورگ-ابتدای خ مصلی-روبروی سیلو-نبش بن بست اول-ط اول

کدپستی: ۸۱۶۴۹۱۳۱۶۳

تلفن: ۶۶۱۷۲۰۰ - ۶۶۱۷۲۰۱ - ۶۶۱۷۲۰۲(۰۳۱) 

نمابر: ۶۶۱۷۲۰۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۴

آدرس: اصفهان - اصفهان - اصفهان - خ جی - قبل از چهار راه پروین - نبش كوچه ظفر- روبروی داروخانه دكتر یزدی

کدپستی: ۸۱۵۶۸۵۴۹۹۴

تلفن: ۳۲۲۹۹۶۶۴ - ۳۲۲۹۰۰۵۸ - ۳۲۲۹۹۶۶۳ (۰۳۱)

نمابر: ۳۲۲۸۶۰۱۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۵

آدرس: اصفهان - اصفهان - اصفهان - خ بزرگمهر چهار راه نورباران روبروی بانك صادرات دفتر خدمات الكترونیك انتظامی بزرگمهر

کدپستی: ۸۱۵۴۸۱۴۸۶۱

تلفن: ۳۲۶۴۲۰۱۹ - ۳۲۶۶۱۳۳۱ (۰۳۱)

نمابر: ۳۲۶۴۲۰۱۹ (۰۳۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۶

آدرس:  واقع در خیابان نشاط

کدپستی:

تلفن:

نمابر:


 
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۸

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان خ پروین بعد از چهارراه شیخ طوسی به سمت آتش نشانی كنار گذر كوی انقلاب ۱۰۱ پ ۲

کدپستی: ۸۱۹۸۹۹۳۳۳۹

تلفن: ۳۵۵۹۴۹۵۱ - ۳۵۵۹۴۹۵۲ (۰۳۱)

نمابر: ۳۵۵۹۴۹۵۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۹

آدرس: اصفهان - اصفهان - اصفهان - میدان شهدا - ابتدای كاوه - نبش خ آیت اله ادیب(مدرس) جنب ایستگاه مترو

کدپستی: ۸۱۴۸۹۷۳۱۳۳

تلفن: ۳۴۴۶۱۶۸۵ - ۳۴۴۷۳۳۴۷ - ۳۴۴۵۳۳۴۶ (۰۳۱)

نمابر: داخلي ۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۳

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - بلواركشاورز _ حدفاصل سه راه سیمین و تقاطع اتوبان _ روبروی بانك تجارت

کدپستی: ۸۱۷۴۸۶۹۸۶۱

تلفن: ۳۷۷۷۲۱۲۷ - ۳۷۷۶۷۰۸۳ (۰۳۱)

نمابر: ۳۷۷۷۲۱۲۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۴

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان-خیابان رباط دوم مابین فرعی ۷ و۹ جنب شیرینی مادر ساختمان نقشینه طبقه اول

کدپستی: ۸۱۹۶۸۱۵۶۷۷

تلفن: ۳۴۳۹۴۰۵۷ - ۳۴۳۹۴۰۵۸ - ۳۴۳۹۴۰۵۹ (۰۳۱)

نمابر: ۳۴۳۹۴۰۵۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۵

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان خیابان ارتش نرسیده به پل حسین آباد نبش سجادیه ۴

کدپستی: ۸۱۷۴۷۶۷۶۶۱

تلفن: ۳۶۲۵۷۸۵۷ - ۳۶۲۵۷۹۲۳ - ۳۶۲۸۶۰۹۴ (۰۳۱)

نمابر: ۳۶۲۵۷۸۵۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۷

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - میدان قدس - ابتدای خیابان مدرس - روبروی بیمارستان فیض۳۱۱۱۲۷

کدپستی: ۸۱۹۹۷۴۴۸۱۶

تلفن: ۳۴۴۸۸۲۲۲ - ۳۴۴۸۸۳۳۳ (۰۳۱)

نمابر: ۳۴۴۸۸۳۳۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۸

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان خیابان جی خیابان شهدای ستار جنب آموزشگاه زبان صفاهان

کدپستی: ۸۱۵۹۱۵۸۵۷۳

تلفن: ۳۵۲۴۵۵۱۱ - ۳۵۲۴۵۵۲۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۹

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان خیابان طیب مقابل شیرینی سرای خورشید

کدپستی: ۸۱۳۶۷۴۷۵۸۹

تلفن: ۳۲۳۶۲۰۰۵ - ۳۲۳۶۲۰۰۶ (۰۳۱)

نمابر: ۳۲۳۶۴۰۰۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۱

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - سپاهان شهر-میدان غدیر-مجتمع عقیق چهار-طبقه اول-واحد۵

کدپستی: ۸۱۷۹۹۱۱۱۱۱

تلفن: ۳۶۵۱۲۳۰۰ - ۳۶۵۱۲۴۰۰ - ۳۶۵۱۸۱۳۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۲

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - چهارراه جهاد ابتدای بلوار آتشگاه مجتمع تجاری فردوسی ط اول واحد ۴

کدپستی: ۸۱۸۵۷۷۷۳۵۳

تلفن: ۳۷۷۳۶۴۶۰ - ۳۷۷۲۶۲۹۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۳

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان خیابان امام خمینی قبل از ورودی خانه اصفهان جنب بانك مسكن

کدپستی: ۸۱۳۹۹۵۹۸۴۵

تلفن: ۳۳۳۳۸۰۰۴ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۳۳۸۰۰۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۴

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان میدان جمهوری اسلامی جنب بانگ مسكن كوچه شهید شهبازی

کدپستی: ۸۱۸۹۶۱۳۵۱۴

تلفن: ۳۳۳۷۲۰۶۸ - ۳۳۳۷۲۰۶۹ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۳۷۲۰۶۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۵

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - خ رودکی- ابتدای خ علامه جعفری - نبش کوچه 30 

کدپستی: ۸۱۷۶۸۶۵۹۵۳

تلفن: ۳۷۸۶۶۰۰۹ (۰۳۱)

نمابر: ۳۷۸۶۷۱۶۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۶

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - خیابان زینبیه نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی جنب ورزشگاه بهمن

کدپستی: ۸۱۹۷۷۹۷۸۶۵

تلفن: ۳۵۶۴۱۵۶۳ - ۳۵۶۴۱۷۲۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۷

آدرس: اصفهان - رهنان - اصفهان رهنان خ شریف غربی نرسیده به خیابان كهندژ روبروی اداره برق

کدپستی: ۸۱۸۷۹۷۳۴۹۵

تلفن: ۳۷۳۵۰۱۳۰ - ۳۷۳۹۴۸۲۰ - ۳۷۳۸۳۶۳۵ (۰۳۱)

نمابر: ۳۷۳۸۳۶۳۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۸

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - خ سجاد ۲۰ متر قبل از زیر گذر شهدا پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۱۶۵۹۵۵۳۵۳

تلفن: ۳۶۶۰۲۵۸۵ - ۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۹

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - خ بهارستان خ الفت خ ایثارشمالی مجتمع تجاری نوروزی

کدپستی: ۸۱۴۳۱۴۹۳۷۶

تلفن: ۳۶۸۲۱۰۰۲ - ۳۶۸۲۱۰۰۲ - ۳۶۸۲۱۰۰۲ (۰۳۱)

نمابر: ۳۶۸۲۲۵۲۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۴۱

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - بخش كوهپایه خ شهید قدوسی جنب نمایشگاه اتومبیل مجنون

کدپستی: ۸۳۷۱۸۱۳۱۸۵

تلفن: ۴۶۴۲۴۵۲۰ - ۴۶۴۲۴۵۲۰ - ۴۶۴۲۴۵۲۰ (۰۳۱)

نمابر: ۴۶۴۲۴۵۴۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۴۲

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - خ اشراق رو به وری بازار بزرگ اشراق

کدپستی: ۸۱۹۳۹۵۱۴۱۵

تلفن: ۳۴۵۰۰۰۱۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۴۳

آدرس

کدپستی

تلفن


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۱

آدرس: اصفهان - خميني شهر - اصفهان -خمینی شهر - بلوار امیركبیر -مقابل سازمان اتوبوسرانی -داخل خیابان سفیر امید مجتمع فرهنگ

کدپستی: ۸۴۱۸۷۳۵۴۸۳

تلفن: ۳۳۵۱۵۰۰۵ - ۳۳۵۱۵۰۰۶ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۵۱۵۰۰۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۲

آدرس: اصفهان - خميني شهر - خمینی شهر - بلوار آزادگان - نبش ك ش داورپناه - ساختمان كوثر

کدپستی: ۸۴۱۵۶۱۶۵۳۱

تلفن: ۳۳۶۰۳۵۵۵ - ۳۳۶۰۳۵۵۶ - ۳۳۶۰۳۵۵۷ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۶۰۳۵۵۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۳

آدرس: اصفهان - دولت آباد برخوار - دولت آباد - بلوار جانبازان-جنب بوستان نماز-رضوی۱ پ ۱۳۰

کدپستی: ۸۳۴۱۷۶۳۵۸۶

تلفن: ۴۵۸۲۹۳۹۴ - ۴۵۸۲۹۳۶۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۴

آدرس: اصفهان - درچه - خیابان ایت الله درچه ای –روبروی دبستان مصطفی خمینی

کدپستی: ۸۴۳۱۷۵۹۷۹۳

تلفن: ۳۳۷۶۷۱۱۰ - ۳۳۷۶۷۱۱۱ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۷۶۷۱۱۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۲۴

آدرس: اصفهان - تيران و كرون - بلوار امام خمینی كوی امیركبیر (كوچه مخابرات قدیم ) ساختمان بنت الهدی

کدپستی: ۸۵۳۱۶۱۴۷۷۶

تلفن: ۴۲۲۲۰۵۲۰ (۰۳۱)

نمابر: ۴۲۲۲۰۷۵۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۳۱

آدرس: اصفهان - نائين - نائین - بلوار بعثت - نبش خیابان قدوسی - ساختمان مهر -دفتر خدمات الكترونیك انتظامی

کدپستی: ۸۳۹۱۸۵۸۶۱۶

تلفن: ۴۶۲۶۱۰۰۰ - ۴۶۲۶۱۰۰۱ - ۴۶۲۵۹۵۸۴ (۰۳۱)

نمابر: ۴۶۲۵۹۵۸۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۴۱

آدرس: اصفهان - خور و بيابانك - شهرستان خوروبیابانك-خیابان كمربندی- شهرك ولیعصر- كوچه نرگس-پلاك ۳۸۱

کدپستی: ۸۳۶۱۶۷۴۴۵۴

تلفن: ۴۶۳۲۴۸۴۸ - ۴۶۳۲۴۶۰۶ (۰۳۱)

نمابر: ۴۶۳۲۴۶۰۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۱۲

آدرس: اصفهان - نجف آباد - نجف آباد خیابان شریعتی روبروی خیابان رسالت جنب خیابان آبشار

کدپستی: ۸۵۱۴۸۶۶۹۴۱

تلفن: ۴۲۷۴۱۹۰۰ - ۴۲۷۴۱۹۰۱ (۰۳۱)

نمابر: ۴۲۷۴۱۹۰۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۱۳

آدرس: اصفهان - نجف آباد - خ شریعتی بعد از چهارراه الله اكبر نبش خیابان بوستان

کدپستی: ۸۵۱۳۶۶۸۴۳۳

تلفن: ۴۲۶۴۷۰۱۰ - ۴۲۶۴۷۰۱۱ (۰۳۱)

نمابر: ۴۲۶۱۳۲۲۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۴۱

آدرس: اصفهان - زرين شهر - زرین شهر - خیابان امام شمالی خ جام جم جنب سینما

کدپستی: ۸۴۷۱۸۶۷۳۸۱

تلفن: ۵۲۲۱۰۱۸۰ - ۵۲۲۲۹۰۴۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۲

آدرس: اصفهان - مباركه - بلوار شریعتی - ابتدای خیابان شهید باهنر - پلاك ۷

کدپستی: ۸۴۸۱۹۶۵۶۸۷

تلفن: ۵۲۴۱۷۷۷۰ - ۵۲۴۱۲۲۶۶ - ۵۲۴۴۰۹۰۱ (۰۳۱)

نمابر: ۵۲۴۱۷۷۷۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۳

آدرس: اصفهان - لنجان - زرین شهر-خ رجایی- بلوار معراج- جنب فرمانداری لنجان

کدپستی: ۸۴۷۱۷۹۳۱۸۶

تلفن: ۵۲۲۷۲۰۷۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۴

آدرس: اصفهان - فلاورجان - فلاورجان كلیشاد -بلوار شهید مطهری-ابتدای بلوار شهید با هنر تقاطع اول

کدپستی: ۸۴۵۶۱۱۶۱۷۵

تلفن: ۳۷۴۸۸۲۰۳ (۰۳۱)

نمابر: ۳۷۴۸۸۲۰۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۵

آدرس: اصفهان - فلاورجان - بلوار توحید كوچه شهید اسماعیل سعیدی نبش كوچه

کدپستی: ۸۴۵۱۱۴۵۴۹۷

تلفن: ۳۷۴۲۸۴۴۴ - ۳۷۴۳۰۵۶۲ - ۳۷۴۲۸۴۴۵ (۰۳۱)

نمابر: ۳۷۴۲۸۴۴۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۵۷۱

آدرس: اصفهان - فريدن - اصفهان -فربدن -داران-بلوار آیت اله طالقانی

کدپستی: ۸۵۶۱۸۱۴۴۷۳

تلفن: ۵۷۲۲۸۰۲۲ - ۵۸۷۴۲۲۷۶ (۰۳۱)

نمابر: ۵۷۲۲۸۰۲۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۱

آدرس: اصفهان - كاشان - كاشان- بلوار نماز -نرسیده به خیابان امام-جنب كوچه اذان ۱۲

کدپستی: ۸۷۱۶۶۵۴۸۳۸

تلفن: ۵۵۴۶۹۱۰۲ - ۵۵۴۶۵۵۹۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۳

آدرس: اصفهان - كاشان - بلوار ش خادمی روبروی فرمانداری

کدپستی: ۸۷۱۵۱۷۳۹۶۳

تلفن: ۵۵۵۷۶۹۹۰ - ۵۵۵۷۷۷۳۰ - ۵۵۵۷۷۷۴۰ (۰۳۱)

نمابر: ۵۵۵۷۶۹۹۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۴

آدرس: اصفهان - كاشان - م كمال الملك - خیابان باباافضل- روبروی مسجدالرسول- ابتدای كوچه آزادی۴۰

کدپستی: ۸۷۱۳۶۹۸۴۹۳

تلفن: ۵۵۴۴۴۲۰۲ - ۵۵۴۶۳۴۰۰ - ۵۵۴۴۸۶۸۸ (۰۳۱)

نمابر: ۵۵۴۴۴۲۰۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۱

آدرس: اصفهان - اردستان - اردستان- بلوار یادگار امام جنب آموزشگاه رانندگی مهدی

کدپستی: ۸۳۸۱۸۸۴۷۶۵

تلفن: ۵۴۲۳۲۲۱۰ - ۵۴۲۳۲۲۱۱ - ۵۴۲۳۲۲۱۲ (۰۳۱)

نمابر: ۵۴۲۳۲۳۱۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۳

آدرس: اصفهان - آران و بيدگل - اران و بیدگل - بلوار عاملی - خیابان شهید عربیان - روبروی تامین احتماعی

کدپستی: ۸۷۴۱۶۶۳۱۵۴

تلفن: ۵۴۷۵۴۱۰۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۵

آدرس: اصفهان - نطنز - بلوار مصطفی خمینی-پایین تر از بانك ملی شعبه سرابان

کدپستی: ۸۷۶۱۹۴۷۴۶۴

تلفن: ۵۴۲۲۳۶۴۹ - ۵۴۲۲۸۶۸۶ (۰۳۱)

نمابر: ۵۴۲۲۳۶۴۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۷۲۱

آدرس: اصفهان - گلپايگان - اصفهان گلپایگان - خیابان امام حسین -بعد از مسجد حجت الاسلام دفتر خدمات الكترونیك انتظامی مسلم خلیلی گشنیگانی

کدپستی: ۱۷۳۷۱۸۷۷۱۷

تلفن: ۵۷۴۷۰۸۱۸ (۰۳۱)

نمابر: ۵۷۴۷۰۸۳۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۷۲۵

آدرس: اصفهان - چادگان - خ خرمشهر

کدپستی: ۸۵۷۱۹۱۵۶۴۳

تلفن: ۵۷۷۲۶۲۲۸ - ۵۷۷۲۶۲۲۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۱

آدرس: اصفهان - شهرضا - شهرضا میدان شهید مفتح بلوار شهیدقانع جنب میدان میوه

کدپستی: ۸۶۸۸۱۱۱۱۱۱

تلفن: ۵۳۵۰۹۲۲۵ - ۵۳۵۰۹۲۲۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۲

آدرس: اصفهان - خميني شهر - خمینی شهربلوار توحید ۲۰۰ متر بالاتر اتوبوسرانی مقابل خانه تاریخی -

کدپستی: ۸۴۱۸۷۵۸۴۸۴

تلفن: ۳۳۵۱۳۶۵۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۳

آدرس: اصفهان - شاهين شهر - گز- شاهین شهر- بلوار معلم نبش خیابان كارگر

کدپستی: ۸۳۴۴۱۴۷۸۹۹

تلفن: ۴۵۷۲۷۳۵۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۳۱۵۳

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان ملك شهر حیابان بهارستان غربی چهار راه مفتح

کدپستی: ۸۱۹۵۷۵۴۳۲۶

تلفن: ۳۴۲۰۶۱۹۵ - ۳۴۲۰۶۱۹۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۴

آدرس: اصفهان - لنجان - اصفهان- شهرستان لنجان- شهر باغبهادران میدان دو رباط ابتدای بلوار امام خمینی

کدپستی: ۸۴۷۶۱۴۵۷۳۷

تلفن: ۵۲۵۰۴۸۶۰ - ۵۲۵۰۴۸۶۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۵

آدرس: اصفهان - بن رود - آدرس: اصفهان - بخش بن رود - ورزنه - خ شهید بهشتی جنوبی جنب مسجد جامع روبروی بانك ملت

کدپستی: ۸۳۷۵۱۴۳۳۷۷

تلفن: ۴۶۴۸۵۶۳۲ - ۴۶۴۸۵۶۳۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۹۱۱۷

آدرس: اصفهان - مهردشت - آدرس: اصفهان - مهردشت - سایت اداری بخشداری - دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۵۴۷۱۶۱۳۴۱

تلفن: ۴۲۲۷۵۹۸۰ - ۴۲۲۷۵۹۸۱ (۰۳۱)

نمابر: ۴۲۲۷۵۹۸۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۹۱۱۸

آدرس: اصفهان - نجف آباد - اصفهان نجف آباد خیابان امام میدان امام حسین (ع) جنب خیابان طالقانی

کدپستی: ۸۵۱۶۹۱۴۴۱۶

تلفن: ۴۲۴۴۳۵۶۶ - ۴۲۴۴۹۹۹۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۲۷

آدرس: اصفهان - خميني شهر - م شهدا ابتدای خ كهندژ مقابل درمانگاه قدس

کدپستی: ۸۴۱۶۶۷۶۱۵۳

تلفن: ۳۳۶۳۳۵۳۵ - ۳۳۶۳۴۴۴۰ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۶۳۳۵۳۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۱

آدرس: اصفهان - ميمه - شهرستان میمه جنب شهررداری بلوار انقلاب اسلامی

کدپستی: ۸۳۵۱۶۴۳۱۶۸

تلفن: ۴۵۴۲۷۰۶۰ (۰۳۱)

نمابر: ۴۵۴۲۷۸۴۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۲

آدرس: اصفهان - جرقويه - ،نیك آباد جرقویه-خ امام خمینی جنب تا مین اجتماعی

کدپستی: ۸۳۷۷۱۱۳۳۱۴

تلفن: ۴۶۶۲۳۹۳۶ - ۴۶۶۲۳۹۸ - ۴۶۶۲۳۹۳۷ (۰۳۱)

نمابر: ۴۶۶۲۳۹۳۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۳

آدرس: اصفهان - دولت آباد برخوار - دولت آباد شهر خورزوق بلوار ولیعصر عج محله دلیگان كوچه روبروی قرض الحسنه حضرت رسول صلی الله علیه واله

کدپستی: ۸۳۴۵۱۷۸۸۶۵

تلفن: ۴۵۴۰۹۳۹۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۶۵۱۱۱

آدرس: اصفهان - هرند - بلوار شهید صفار جنب حوزه علمیه امام هادی ع

کدپستی: ۸۳۷۴۱۷۱۳۸۹

تلفن: ۴۶۴۰۳۷۰۰ - ۴۶۴۰۴۷۵۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۱۳

آدرس: اصفهان - شهرضا - بلوار امام خمینی-جنب ورزشگاه ش جهانمردی-اداره پست سابق

کدپستی: ۸۶۱۵۸۳۳۳۸۱

تلفن: ۵۳۵۰۸۷۷۷ - ۵۳۵۱۹۴۱۸ (۰۳۱)

نمابر: ۵۳۵۱۹۴۱۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۱۷۱۱۱

آدرس: اصفهان - زيار - اصفهان آبشار سوم شهرستان زیار میدان امام رضا خ امام خمینی پلاك ۷۸-۸۱۶۸۱-۱۲۹۶۳

کدپستی: ۸۱۶۸۱۱۴۳۶۱

تلفن: ۳۸۶۷۴۸۵۹ - ۳۸۶۷۴۸۵۸ - ۳۸۶۷۴۸۵۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۲۶

آدرس: اصفهان - دهاقان - دهاقان انتهای خیابان بشارت

کدپستی: ۸۶۴۱۸۷۵۹۸۱

تلفن: ۵۳۳۳۸۱۳۳ - ۵۳۳۳۸۱۴۴ - - (۰۳۱)

نمابر: ۵۳۳۳۸۱۴۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۲۷

آدرس: اصفهان - سميرم - خ قدس نرسیده به پمپ بنزین شهید طائی

کدپستی: ۸۶۶۱۷۶۳۸۸۳

تلفن: ۵۳۶۶۱۱۶۶ - ۵۳۶۶۰۱۱۱ - ۲۳۲۲۲۰۷۹ (۰۳۱)

نمابر: ۲۳۲۲۰۱۱۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۳۱۹۱۱۱

آدرس: اصفهان - زيباشهر - زیباشهر میدان امام حسین ابتدای ورودی محله لنج

کدپستی: ۸۴۸۴۱۳۸۳۴۷


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۳۴۲

آدرس: اصفهان - فولادشهر - فولادشهر -محله ب۲ خ شهید مطهری بالاتر از بانك ملت نبش خیابان ارس پلاك ۱۰۵۳

کدپستی: ۸۴۹۱۷۳۷۳۱۸

تلفن: ۵۲۶۴۵۶۹۱ - ۵۲۶۴۵۶۹۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۵۲۲۱

آدرس: اصفهان - شاهين شهر - اصفهان- شاهین شهر- خ مدرس - پ ۹۱

کدپستی: ۸۳۱۸۸۶۳۳۹۴

تلفن: ۴۵۲۹۰۷۰۰-۰۳۱ - ۴۵۲۹۰۶۹۰-۰۳۱ (۰۳۱)

نمابر: ۴۵۲۵۸۵۹۳-۰۳۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۵۲۲۲

آدرس: اصفهان - شاهين شهر - شاهین شهر بلوار امام خمینی ، خیابان حافظ شمالی نبش فرعی یك

کدپستی: ۸۳۱۴۸۱۳۱۵۱

تلفن: ۴۵۲۴۵۸۵۰ - ۴۵۲۴۵۸۵۱ - ۴۵۲۴۷۱۶۸ (۰۳۱)

نمابر: ۴۵۲۴۷۱۶۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۱۵

آدرس: اصفهان - كاشان - خ امیر كبیر ۱۰۰متر بالاتر از رستوران بوف روبروی دبیرستان دخترانه معارف اسلامی صدرا

کدپستی: ۸۷۱۹۶۹۵۶۴۱

تلفن: ۵۵۳۱۰۱۰۰ - ۵۵۳۱۱۰۶۸ (۰۳۱)

نمابر: ۵۵۳۱۱۰۶۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۱۶

آدرس: اصفهان - آران و بيدگل - آران و بیدگل-ابوزید آباد-میدان امام حسین

کدپستی: ۸۷۴۸۱۱۵۱۴۷

تلفن: ۵۵۲۳۹۸۱۳ - ۵۴۲۵۵۹۹۰ - ۵۴۲۵۵۹۹۱ (۰۳۱)

نمابر: ۵۴۲۵۵۹۹۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۲۶

آدرس: اصفهان - آران و بيدگل - آران و بیدگل- خیابان شهدا - كوچه معراج ۱۴

کدپستی: ۸۷۴۱۶۷۴۱۹۶

تلفن: ۵۴۷۲۱۹۷۷ - ۵۴۷۲۱۹۷۹ (۰۳۱)

نمابر: ۵۴۷۲۱۹۷۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۷۱۳

آدرس: اصفهان - خوانسار - بلور معلم روبروی پمپ بنزین ط ۱ واحد ۳

کدپستی: ۸۷۹۱۶۴۳۳۶۶

تلفن: ۵۷۷۷۶۲۲۸ - ۵۷۷۷۰۰۲۷ (۰۳۱)

نمابر: ۵۷۷۷۵۱۴۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۷۲۶

آدرس: اصفهان - فريدونشهر - فریدونشهر بلوار پاسداران

کدپستی: ۸۵۹۱۷۶۸۹۵۸

تلفن: ۵۲۲۷۱۵۸ (۰۳۱)

نمابر: ۲۵۲۲۷۱۵۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۱

آدرس: يزد - يزد - یزد -انتهای خیابان كاشانی قبل از میدان ابوذر -بعد ار پل قطار-كوچه سنگ بری

کدپستی: ۸۹۱۶۸۴۴۹۷۵

تلفن: ۳۸۲۵۸۶۰۰ - ۳۸۲۵۸۶۰۱ - ۳۸۲۵۸۶۰۲ (۰۳۱)

نمابر:۳۸۲۵۸۶۰۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۳

آدرس: يزد - يزد - یزد-میدان مهدیه بن بست اول بعدازبیمارستان مادر-پلاك آب ۱۵۸۸۸۷

کدپستی: ۸۹۱۶۷۱۴۴۹۸

تلفن:۶۲۸۴۲۷۲ - ۶۲۸۴۲۷۴ - ۶۲۸۴۲۷۵ (۰۳۱)

نمابر:۶۲۸۴۲۷۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۴

آدرس: يزد - يزد - یزد ب ش صدوقی نبش خ خلیل حسن بیكی

کدپستی: ۸۹۱۶۹۴۴۴۹۱

تلفن:۷۲۵۸۸۰۹ - ۷۲۴۸۱۳۷ - ۷۲۴۵۱۰۶ (۰۳۱)

نمابر:۷۲۴۵۱۰۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۵

آدرس: يزد - يزد - چهارراه معلم - جنب پمپ بنزین بلوار پاكنژاد (كمربندی) روبروی بانك ملی - ابتدای كوچه شهید زارع

کدپستی: ۸۹۱۷۶۴۳۴۹۵

تلفن:۳۷۲۶۲۴۳۴ - ۳۷۲۴۳۳۵۳ (۰۳۱)

نمابر:۳۷۲۴۳۳۵۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۶

آدرس: يزد - يزد - چهارراه بعثت -ابتدای خیابان سیدگلسرخ -كوچه سرپلك -پلاك ۱۰۳

کدپستی: ۸۹۱۹۹۱۶۱۶۵

تلفن:۶۲۲۶۱۶۸ - ۶۲۲۶۱۶۹ (۰۳۱)

نمابر:۶۲۲۶۱۶۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۷

آدرس: يزد - يزد - خیابان كاشانی - خیابان دكتر چمران - بعد از بانك ملی

کدپستی: ۸۹۱۵۶۱۴۵۳۹

تلفن:۶۲۹۰۰۱۰ - ۶۲۹۰۰۱۲ - ۶۲۹۰۰۱۳ (۰۳۱)

نمابر:۶۲۹۰۰۱۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۸

آدرس: يزد - يزد - فلكه دوم آزادشهر ابتدای خ ابوریحان

کدپستی: ۸۹۱۷۸۶۳۶۷۹

تلفن:۳۷۲۰۴۷۷۷ - ۳۷۲۲۴۸۸۸ (۰۳۱)

نمابر:۳۷۲۲۷۴۴۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۹

آدرس: يزد - يزد - صفائیه - بلوار پرفسور حسابی

کدپستی: ۸۹۱۵۱۶۶۸۴۱

تلفن:۸۲۰۷۵۱۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۲۱

آدرس: يزد - يزد - بلوار جمهوری - چهارراه محمود آباد

کدپستی: ۸۹۱۸۷۵۷۸۷۶

تلفن:۵۲۵۴۶۶۳ - ۵۲۶۷۷۵۱ - ۵۲۶۷۷۵۲ (۰۳۱)

نمابر:۵۲۶۵۵۳۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۲۲

آدرس: يزد - يزد - یزد،بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی.جنب كلانتری۱۴(پلس راه سابق)

کدپستی: ۸۹۴۹۱۳۴۸۸۹

تلفن:۳۸۳۳۱۴۴۴ - ۳۸۳۳۱۴۴۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۱۱

آدرس: يزد - خاتم - خاتم میدان معلم ابتدای خ شهید صدوقی

کدپستی: ۸۹۸۸۱۳۳۸۴۳

تلفن:۳۲۵۷۱۲۲۶ - ۳۲۵۷۱۲۲۷ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۵۷۱۲۲۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۱۲

آدرس: يزد - تفت - تفت -میدان امام- حسینیه امام - طبقه فوقانی - دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۹۹۱۸۱۶۱۴۳

تلفن:۳۲۶۲۳۰۱۰ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۶۲۳۰۱۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۲

آدرس: يزد - ميبد - ابتدای خیابان كاشانی نرسیده به اداره ثبت اسناد

کدپستی: ۸۹۶۱۷۳۳۶۵۸

تلفن:۳۲۳۴۴۷۷۱ - ۳۲۳۴۴۷۷۲ - ۳۲۳۴۶۵۴۵ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۳۴۴۷۷۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۵

آدرس: يزد - بافق - بلوار امام خمینی روبروی خ مالك اشتر

کدپستی: ۸۹۷۱۹۷۳۸۱۵

تلفن:۳۲۴۳۱۸۵۲ - ۳۲۴۳۱۸۴۲ - ۳۲۴۳۱۴۶۰ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۴۳۱۴۶۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۶

آدرس: يزد - اردكان - بلوار شهید بهشتی تقاطع خیابان جمهوری دفترتعویض پلاك و پلیس+۱۰ طاهری

کدپستی: ۸۹۵۱۷۶۳۱۱۱

تلفن:۷۲۴۸۵۵۱ - ۷۲۴۸۵۵۲ - ۷۲۴۸۵۵۳ (۰۳۱)

نمابر:۲۷۲۴۸۵۵۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۷

آدرس: يزد - ابركوه - میدان بسیج ابتدای خیابان شهد صدوقی كوچه شهید فاتحی پلاك۲۰۵

کدپستی: ۸۹۳۱۶۵۹۴۵۵

تلفن:۳۲۸۲۵۱۱۹ - ۳۲۸۲۷۳۲۰ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۸۲۷۳۲۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۹

آدرس: يزد - اشكذر - اشكذر خیابان شهید پورحسینی

کدپستی: ۸۹۴۱۶۳۳۶۳۵

تلفن:۳۲۷۲۷۵۷۵ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۷۲۶۳۲۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۲۱۱۱

آدرس: يزد - مهريز - شهرستان مهریز خ سید مصطفی خمینی جنب مسجد جامع

کدپستی: ۴۴۳۱۴۷۱۵۳۷

تلفن:۳۲۵۳۱۳۳۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۲۵۳۱

آدرس: يزد - بهاباد - بهاباد میدان جانباز

کدپستی: ۸۹۷۶۱۳۷۹۶۳

تلفن:۲۴۷۲۰۱۷۲ - ۴۷۲۱۹۵۰ (۰۳۱)کد امنیتی را وارد نمایید.


واسه شهر اصفهان اگه با مشکلی روبرو شدید یا حس کردید توی یکی از مراکز پلیس +10 به مشکل برخوردید با شماره 03121821511 در ساعات اداری تماس بگیرید .

453275