دفاتر پلیس + 10 آذربايجان غربی

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 آذربايجان غربی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۴

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه- خیابان باكری- جنب بانك ملت-طبقه همكف بازرسی اصناف

کدپستی: ۵۷۱۳۶۸۵۶۱۱

تلفن: ۳۲۲۴۸۰۰۱ - ۳۲۲۴۸۰۱۱ - ۳۲۲۴۸۰۱۳ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۲۴۸۰۰۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۶

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه - بزرگراه رضایی فلكه دخانیات جنب موقوفه عاشوری ها روبروی بانك تجارت

کدپستی: ۵۷۱۶۸۹۳۳۳۸

تلفن: ۳۲۷۸۷۷۷۵ - ۳۲۷۵۲۴۳۴ - ۳۲۷۵۳۴۳۴ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۷۸۷۷۷۵ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۷

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه - خیابان شهید امینی - روبروی اداره غله جنب شركت نفت پلاك ۱۶۹/۲

کدپستی: ۵۷۱۳۹۵۶۶۶۹

تلفن: ۳۲۲۵۱۸۴۶ - ۳۲۲۴۰۶۹۸ - ۳۲۲۲۲۱۷۷ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۲۵۱۸۴۶ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۸

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه چهارراه مافی میدان جانبازان خ راهنمائی روبروی اداره راهنمائی و رانندگی پ۷۵

کدپستی: ۵۷۱۴۷۳۷۹۶۹

تلفن: ۳۲۲۲۲۸۵۷ - ۳۲۲۲۶۲۶۲ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۲۲۶۲۶۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۹

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه میدان دفاع مقدس ( مهاباد) نبش بلوار وحدت

کدپستی: ۵۷۱۸۸۱۳۱۴۷

تلفن: ۲۳۶۴۵۱۲ - ۲۳۷۸۳۳۸ (۰۴۴)

نمابر: ۲۳۶۴۵۱۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۱

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - بلوار نبوت نرسیده به فلكه بهداری

کدپستی: ۵۷۱۹۹۴۳۹۳۹

تلفن: ۳۳۴۳۳۳۳۸ - ۳۳۴۳۳۳۳۰ - ۳۳۴۳۳۳۳۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۴۳۳۳۳۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۲

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - بلوار شهید با هنر (آپادانا) میدان مادر روبروی غذاخوری غزال

کدپستی: ۵۷۱۵۷۱۷۱۱۱

تلفن: ۳۳۴۸۴۳۹۵ - ۳۳۴۸۴۳۹۴ - ۳۳۴۶۴۲۸۷ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۴۸۴۳۹۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۳

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه مدرس ، بلوار استاد شهریار روبه روی خیابان بهروش ، جنب تالار ملت پلاك ۹۳

کدپستی: ۵۷۱۶۸۸۴۸۷۱

تلفن: ۳۳۸۶۸۹۴۹ - ۳۳۸۶۸۹۴۸ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۸۶۸۹۴۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۴

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - خ عطایی ما بین خ دلگشا و خ مدنی جنب بانك ملی پ ۱۵۳

کدپستی: ۵۷۱۳۷۹۳۴۱۱

تلفن: ۲۲۵۸۲۶۱ - ۲۲۵۸۲۶۲ (۰۴۴)

نمابر: ۲۲۵۸۲۶۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۵

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه میدان امام علی خیابان عدالت

کدپستی: ۵۷۱۹۶۳۷۳۵۷

تلفن: ۳۲۳۸۵۸۵۸ - ۳۲۳۸۵۱۰۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۶

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه شهرك فرهنگیان بالاتر از بیمارستان امید نبش خ سبحان پاساژ میر پلاك ۹

کدپستی: ۵۷۱۶۷۶۴۴۱۴

تلفن: ۳۳۸۲۱۷۷۸ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۸۲۲۸۹۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۷

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - خ ورزش پ ۱۰۷ روبروی سالن شش هزار نفری غدیر

کدپستی: ۵۷۱۵۷۱۴۸۴۴

تلفن: ۳۳۴۸۷۸۹۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۸

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه خیابان سعدی فلكه رودكی

کدپستی: ۵۷۱۹۶۶۹۱۱۱

تلفن: ۳۳۶۶۹۸۸۵ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۴۳۲

آدرس: آذربايجان غربی - نقده - بلوار مدنی نرسیده به سالن دو هزار نفری

کدپستی: ۵۷۶۱۷۳۹۷۱۶

تلفن: ۳۵۶۲۸۷۸۳ - ۳۵۶۳۳۹۸۶ (۰۴۴)

نمابر: ۳۵۶۲۸۷۸۳ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۴۴۱

آدرس: آذربايجان غربی - اشنويه - بلوار انقلاب بالاتر از پمپ بنزین روبروی مدرسه شهیدفتاح زرزا

کدپستی: ۵۷۷۱۷۱۴۱۶۱

تلفن: ۴۴۶۲۹۷۵۵ - ۴۴۶۳۱۲۷۴ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۶۳۱۲۷۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۴۴۳

آدرس: آذربايجان غربی - سردشت - سردشت خیابان پیامبر اعظم ابتدای جاده شیوه ابراهیم

کدپستی: ۵۹۶۱۹۱۱۱۱۱

تلفن: ۴۴۳۳۴۴۰۰ - ۴۴۳۲۸۵۳۹ - ۴۴۳۲۸۵۴۱ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۳۲۸۵۴۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۶۱۱

آدرس: آذربايجان غربی - خوي - خوی - بلوار چمران روبروی معاونت راهنمائی و رانندگی

کدپستی: ۵۸۱۵۶۴۹۳۱۱

تلفن: ۳۶۴۵۶۷۷۰-۰۴۴ - ۲۴۵۷۵۷۸-۰۴۶۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۶۱۳

آدرس: آذربايجان غربی - خوي - خ ش كوچری بالاتر از میدان كشاورز (قمسال) جنب بانك تجارت

کدپستی: ۵۸۱۷۶۴۵۹۷۹

تلفن: ۳۶۳۴۷۷۳۱ - ۳۶۳۴۷۷۳۲ - ۳۶۳۵۸۱۴۳ (۰۴۴)

نمابر: ۳۶۳۴۷۷۳۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۶۲۲

آدرس: آذربايجان غربی - چالدران - خ طالقانی -كوی خرم

کدپستی: ۵۸۷۱۶۱۶۶۹۲

تلفن: ۳۴۲۶۴۴۰۲ - ۳۴۲۶۴۲۰۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۸۱۲

آدرس: آذربايجان غربی - مياندوآب - میاندوآب - بلوار انقلاب بالاتر از سازمان تامین اجتماعی

کدپستی: ۵۹۷۱۸۳۵۳۷۱

تلفن: ۴۵۲۶۵۶۱۱ - ۴۵۲۶۵۶۱۲ - ۴۵۲۶۵۶۱۳ (۰۴۴)

نمابر: ۴۵۲۶۵۶۱۰ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۸۲۱

آدرس: آذربايجان غربی - بوكان - سه راه خاوران خیابان شهید عباسی (سیلو قدیم) مغازه های مسجد حاج ابراهیم اذری

کدپستی: ۵۹۵۱۶۴۵۵۱۱

تلفن: ۴۶۲۷۰۶۶۲-۰۴۴ - ۴۶۲۷۰۶۶۱-۰۴۴ (۰۴۴)

نمابر: ۴۶۲۷۰۶۶۲-۰۴۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۸۲۴

آدرس: آذربايجان غربی - شاهين دژ - شاهین دژ خیابان جهاد نرسیده به سازمان جهادكشاورزی شهرستان

کدپستی: ۵۹۸۱۷۴۳۳۸۳

تلفن: ۲-۴۲۳۳۵۸۴ (۰۴۴) نمابر: ۴۲۳۳۵۸۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۸۲۵

آدرس: آذربايجان غربی - تكاب - تكاب خیابان انقلاب خیابان انصار

کدپستی: ۵۹۹۱۶۱۶۷۱۶

تلفن: ۴۵۵۳۶۲۸۸ - ۴۵۵۲۲۳۲۹ (۰۴۴)

نمابر: ۴۵۵۲۲۳۲۹ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۱۱۲

آدرس: آذربايجان غربی - مهاباد - مهاباد-بلوار شهید شهر كندی - دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۵۹۱۴۶۶۴۸۸۵

تلفن: ۴۲۳۴۵۳۷۷ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۲۲

آدرس: آذربايجان غربی - مهاباد - شهرستان مهاباد خیابان جمهوری اسلامی نرسیده به تقاطع سرباز بالاتر از چهار راه آزادی پلاك ۲۳۰

کدپستی: ۵۹۱۶۸۷۶۹۱۳

تلفن: ۲۲۳۷۱۶۶ - ۲۲۴۵۱۳۷ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۲۴

آدرس: آذربايجان غربی - مهاباد - فرهنگیان ایستگاه ۱ روبروی آموزشگاه رانندگی امیر

کدپستی: ۵۹۱۵۷۱۶۷۳۳

تلفن: ۴۲۴۵۰۷۱۵ - ۴۲۴۵۰۸۲۲ (۰۴۴)

نمابر: ۴۲۴۵۰۸۲۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۳۵

آدرس: آذربايجان غربی - سلماس - خ نواب صفوی ت امام خمینی پ ۲۰۷

کدپستی: ۵۸۸۱۷۳۹۳۴۳

تلفن: ۳۵۲۵۱۷۱۵ - ۳۵۲۳۵۲۲۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۵۲۳۵۲۲۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۳۶

آدرس: آذربايجان غربی - سلماس - خ پاسداران ما بین حافظ و بهشتی پ ۵۰۲

کدپستی: ۵۸۸۱۹۵۸۷۵۴

تلفن: ۳۵۲۵۳۰۶۷ - ۳۵۲۵۳۰۶۶ (۰۴۴)

نمابر: ۳۵۲۵۳۰۶۶ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۳۷

آدرس: آذربايجان غربی - نقده - نقده خیابان ئیدگوز بالاتر از باشگاه جانبازان

کدپستی: ۵۷۶۱۶۱۵۸۱۳

تلفن: ۳۵۶۷۷۵۹۷ - ۳۶۲۷۷۱۰۰ (۰۴۴)

نمابر: ۰۴۴۳۶۲۷۷۱۰۰ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۴۴

آدرس: آذربايجان غربی - پيرانشهر - خیابان كمربندی نبش میدان كشاورز

کدپستی: ۵۷۸۱۸۳۵۱۳۷

تلفن: ۴۴۲۳۸۵۳۰ - ۴۴۲۳۸۵۴۰ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۲۳۸۵۳۰ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۴۵

آدرس: آذربايجان غربی - پيرانشهر - خ اصلی بهشتی - خ فرعی سیدقطب شرقی

کدپستی: ۵۷۸۱۷۱۵۵۷۱

تلفن: ۴۴۲۳۸۰۱۰ - ۴۴۲۳۰۱۱۰ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۲۳۸۰۱۰ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۱۴

آدرس: آذربايجان غربی - خوي - خوی خ شریعتی( مصلی )روبروی اداره بهداشت

کدپستی: ۵۸۱۹۷۳۷۶۶۱

تلفن: ۳۶۲۴۰۸۱۰ - ۳۶۲۴۰۸۱۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۶۲۴۰۸۱۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۱۵

آدرس: آذربايجان غربی - خوي - بلوار آزادگان

کدپستی: ۵۸۱۴۸۴۷۱۶۹

تلفن: ۲۴۶۳۴۰۰ - ۲۴۶۳۵۰۰ (۰۴۴)

نمابر: ۳۶۴۴۴۶۳۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۱۶

آدرس: آذربايجان غربی - خوي - بلوار ولیعصر م ولایت فقیه روبروی شركت نفت

کدپستی: ۵۸۱۵۸۱۴۹۶۴

تلفن: ۳۶۲۶۸۷۲۵ - ۳۶۲۲۹۸۸۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۳

آدرس: آذربايجان غربی - چايپاره - چایپاره بلوار انقلاب پایین تر از مجتمع ۹ دی

کدپستی: ۵۸۵۱۸۷۴۱۶۲

تلفن: ۳۶۷۲۷۵۶۶ - ۳۶۷۲۲۸۱۰ - ۳۶۷۲۱۱۳۹ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۲۶۲۳ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۴

آدرس: آذربايجان غربی - شوط - بلوار امام حسین روبروی بانك كشاورزی

کدپستی: ۵۸۷۵۱۸۶۷۸۱

تلفن: ۳۴۲۷۷۵۰۱ - ۳۴۲۷۸۰۰۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۴۲۷۷۵۰۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۵

آدرس: آذربايجان غربی - ماكو و چالدران - شهرستان ماكو –بلوار رسالت خیابان ۲۰ متری باكری

کدپستی: ۵۸۶۱۶۸۵۱۵۸

تلفن: ۳۴۲۴۸۸۱۷ - ۳۴۲۴۸۸۱۲ (۰۴۴)

نمابر: ۳۴۲۴۸۸۱۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۶

آدرس: آذربايجان غربی - ماكو و چالدران - یادبود روبروی پمپ بنزین داداشخانی

کدپستی: ۵۸۶۱۷۴۹۱۷۶

تلفن: ۳۴۲۲۷۰۴۱ (۰۴۴) نمابر: ۳۴۲۲۳۷۰۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۷

آدرس: آذربايجان غربی - پلدشت - خ ازادی جنب مسجدالزهرا

کدپستی: ۵۸۷۷۱۱۴۵۳۴

تلفن: ۳۴۲۸۴۶۴۶ - ۳۴۲۸۳۳۲۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۴۲۸۴۶۴۶ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۸

آدرس: آذربايجان غربی - سردشت - خ استاد هیمن پایین تر از درمانگاه ذكریا

کدپستی: ۵۹۶۱۸۳۵۹۵۹

تلفن: ۴۴۳۳۷۰۰۷ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۳۳۷۰۰۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۸۱۳

آدرس: آذربايجان غربی - مياندوآب - بلوار ش باكری سه راهی شاهین دژ اول خ ۱۲ متری باكری

کدپستی: ۵۹۷۱۹۳۳۹۷۱

تلفن: ۲۴۵۶۱۲۳ (۰۴۴)

نمابر: ۲۴۵۶۱۲۳ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۸۱۴

آدرس: آذربايجان غربی - مياندوآب - خ امام روبروی پارك معلم جنب كلانتری ۱۱ دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۵۹۷۱۷۳۷۸۴۱

تلفن: ۴۵۲۳۰۶۸۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۸۲۵

آدرس: آذربايجان غربی - بوكان - خیابان ورزش - نبش كوچه اوستا پلاك ۱

کدپستی: ۵۹۵۱۸۱۸۳۷۳

تلفن: ۴۶۲۶۳۰۰۷ - ۴۶۲۶۳۰۰۸ - ۴۶۲۶۳۰۰۹ (۰۴۴)

نمابر: ۴۶۲۶۳۰۰۷ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۸۲۶

آدرس: آذربايجان غربی - بوكان - بوكان بلوار امام خمینی نبش خ شاخه وان ۵۵

کدپستی: ۵۹۵۱۹۶۵۸۳۴

تلفن: ۴۶۲۷۴۰۰۱ - ۴۶۲۷۴۰۰۲ - ۴۶۲۷۴۰۰۳ (۰۴۴)

نمابر: ۴۶۲۷۴۰۰۳ (۰۴۴)کد امنیتی را وارد نمایید.


برای برگه اضام چند طول میکشه میاد

نظام وظیفه

56012