دفاتر پلیس + 10 آذربايجان غربی

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 آذربايجان غربی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۴

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه- خیابان باكری- جنب بانك ملت-طبقه همكف بازرسی اصناف

کدپستی: ۵۷۱۳۶۸۵۶۱۱

تلفن: ۳۲۲۴۸۰۰۱ - ۳۲۲۴۸۰۱۱ - ۳۲۲۴۸۰۱۳ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۲۴۸۰۰۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۶

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه - بزرگراه رضایی فلكه دخانیات جنب موقوفه عاشوری ها روبروی بانك تجارت

کدپستی: ۵۷۱۶۸۹۳۳۳۸

تلفن: ۳۲۷۸۷۷۷۵ - ۳۲۷۵۲۴۳۴ - ۳۲۷۵۳۴۳۴ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۷۸۷۷۷۵ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۷

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه - خیابان شهید امینی - روبروی اداره غله جنب شركت نفت پلاك ۱۶۹/۲

کدپستی: ۵۷۱۳۹۵۶۶۶۹

تلفن: ۳۲۲۵۱۸۴۶ - ۳۲۲۴۰۶۹۸ - ۳۲۲۲۲۱۷۷ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۲۵۱۸۴۶ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۸

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه چهارراه مافی میدان جانبازان خ راهنمائی روبروی اداره راهنمائی و رانندگی پ۷۵

کدپستی: ۵۷۱۴۷۳۷۹۶۹

تلفن: ۳۲۲۲۲۸۵۷ - ۳۲۲۲۶۲۶۲ (۰۴۴)

نمابر: ۳۲۲۲۶۲۶۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۱۹

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه میدان دفاع مقدس ( مهاباد) نبش بلوار وحدت

کدپستی: ۵۷۱۸۸۱۳۱۴۷

تلفن: ۲۳۶۴۵۱۲ - ۲۳۷۸۳۳۸ (۰۴۴)

نمابر: ۲۳۶۴۵۱۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۱

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - بلوار نبوت نرسیده به فلكه بهداری

کدپستی: ۵۷۱۹۹۴۳۹۳۹

تلفن: ۳۳۴۳۳۳۳۸ - ۳۳۴۳۳۳۳۰ - ۳۳۴۳۳۳۳۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۴۳۳۳۳۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۲

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - بلوار شهید با هنر (آپادانا) میدان مادر روبروی غذاخوری غزال

کدپستی: ۵۷۱۵۷۱۷۱۱۱

تلفن: ۳۳۴۸۴۳۹۵ - ۳۳۴۸۴۳۹۴ - ۳۳۴۶۴۲۸۷ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۴۸۴۳۹۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۳

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه مدرس ، بلوار استاد شهریار روبه روی خیابان بهروش ، جنب تالار ملت پلاك ۹۳

کدپستی: ۵۷۱۶۸۸۴۸۷۱

تلفن: ۳۳۸۶۸۹۴۹ - ۳۳۸۶۸۹۴۸ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۸۶۸۹۴۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۴

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - خ عطایی ما بین خ دلگشا و خ مدنی جنب بانك ملی پ ۱۵۳

کدپستی: ۵۷۱۳۷۹۳۴۱۱

تلفن: ۲۲۵۸۲۶۱ - ۲۲۵۸۲۶۲ (۰۴۴)

نمابر: ۲۲۵۸۲۶۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۵

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه میدان امام علی خیابان عدالت

کدپستی: ۵۷۱۹۶۳۷۳۵۷

تلفن: ۳۲۳۸۵۸۵۸ - ۳۲۳۸۵۱۰۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۶

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه شهرك فرهنگیان بالاتر از بیمارستان امید نبش خ سبحان پاساژ میر پلاك ۹

کدپستی: ۵۷۱۶۷۶۴۴۱۴

تلفن: ۳۳۸۲۱۷۷۸ (۰۴۴)

نمابر: ۳۳۸۲۲۸۹۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۷

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - خ ورزش پ ۱۰۷ روبروی سالن شش هزار نفری غدیر

کدپستی: ۵۷۱۵۷۱۴۸۴۴

تلفن: ۳۳۴۸۷۸۹۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۱۲۸

آدرس: آذربايجان غربی - اروميه - ارومیه خیابان سعدی فلكه رودكی

کدپستی: ۵۷۱۹۶۶۹۱۱۱

تلفن: ۳۳۶۶۹۸۸۵ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۴۳۲

آدرس: آذربايجان غربی - نقده - بلوار مدنی نرسیده به سالن دو هزار نفری

کدپستی: ۵۷۶۱۷۳۹۷۱۶

تلفن: ۳۵۶۲۸۷۸۳ - ۳۵۶۳۳۹۸۶ (۰۴۴)

نمابر: ۳۵۶۲۸۷۸۳ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۴۴۱

آدرس: آذربايجان غربی - اشنويه - بلوار انقلاب بالاتر از پمپ بنزین روبروی مدرسه شهیدفتاح زرزا

کدپستی: ۵۷۷۱۷۱۴۱۶۱

تلفن: ۴۴۶۲۹۷۵۵ - ۴۴۶۳۱۲۷۴ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۶۳۱۲۷۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۴۴۳

آدرس: آذربايجان غربی - سردشت - سردشت خیابان پیامبر اعظم ابتدای جاده شیوه ابراهیم

کدپستی: ۵۹۶۱۹۱۱۱۱۱

تلفن: ۴۴۳۳۴۴۰۰ - ۴۴۳۲۸۵۳۹ - ۴۴۳۲۸۵۴۱ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۳۲۸۵۴۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۶۱۱

آدرس: آذربايجان غربی - خوي - خوی - بلوار چمران روبروی معاونت راهنمائی و رانندگی

کدپستی: ۵۸۱۵۶۴۹۳۱۱

تلفن: ۳۶۴۵۶۷۷۰-۰۴۴ - ۲۴۵۷۵۷۸-۰۴۶۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۶۱۳

آدرس: آذربايجان غربی - خوي - خ ش كوچری بالاتر از میدان كشاورز (قمسال) جنب بانك تجارت

کدپستی: ۵۸۱۷۶۴۵۹۷۹

تلفن: ۳۶۳۴۷۷۳۱ - ۳۶۳۴۷۷۳۲ - ۳۶۳۵۸۱۴۳ (۰۴۴)

نمابر: ۳۶۳۴۷۷۳۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۶۲۲

آدرس: آذربايجان غربی - چالدران - خ طالقانی -كوی خرم

کدپستی: ۵۸۷۱۶۱۶۶۹۲

تلفن: ۳۴۲۶۴۴۰۲ - ۳۴۲۶۴۲۰۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۸۱۲

آدرس: آذربايجان غربی - مياندوآب - میاندوآب - بلوار انقلاب بالاتر از سازمان تامین اجتماعی

کدپستی: ۵۹۷۱۸۳۵۳۷۱

تلفن: ۴۵۲۶۵۶۱۱ - ۴۵۲۶۵۶۱۲ - ۴۵۲۶۵۶۱۳ (۰۴۴)

نمابر: ۴۵۲۶۵۶۱۰ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۸۲۱

آدرس: آذربايجان غربی - بوكان - سه راه خاوران خیابان شهید عباسی (سیلو قدیم) مغازه های مسجد حاج ابراهیم اذری

کدپستی: ۵۹۵۱۶۴۵۵۱۱

تلفن: ۴۶۲۷۰۶۶۲-۰۴۴ - ۴۶۲۷۰۶۶۱-۰۴۴ (۰۴۴)

نمابر: ۴۶۲۷۰۶۶۲-۰۴۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۸۲۴

آدرس: آذربايجان غربی - شاهين دژ - شاهین دژ خیابان جهاد نرسیده به سازمان جهادكشاورزی شهرستان

کدپستی: ۵۹۸۱۷۴۳۳۸۳

تلفن: ۲-۴۲۳۳۵۸۴ (۰۴۴) نمابر: ۴۲۳۳۵۸۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۱۴۸۲۵

آدرس: آذربايجان غربی - تكاب - تكاب خیابان انقلاب خیابان انصار

کدپستی: ۵۹۹۱۶۱۶۷۱۶

تلفن: ۴۵۵۳۶۲۸۸ - ۴۵۵۲۲۳۲۹ (۰۴۴)

نمابر: ۴۵۵۲۲۳۲۹ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۱۱۲

آدرس: آذربايجان غربی - مهاباد - مهاباد-بلوار شهید شهر كندی - دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۵۹۱۴۶۶۴۸۸۵

تلفن: ۴۲۳۴۵۳۷۷ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۲۲

آدرس: آذربايجان غربی - مهاباد - شهرستان مهاباد خیابان جمهوری اسلامی نرسیده به تقاطع سرباز بالاتر از چهار راه آزادی پلاك ۲۳۰

کدپستی: ۵۹۱۶۸۷۶۹۱۳

تلفن: ۲۲۳۷۱۶۶ - ۲۲۴۵۱۳۷ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۲۴

آدرس: آذربايجان غربی - مهاباد - فرهنگیان ایستگاه ۱ روبروی آموزشگاه رانندگی امیر

کدپستی: ۵۹۱۵۷۱۶۷۳۳

تلفن: ۴۲۴۵۰۷۱۵ - ۴۲۴۵۰۸۲۲ (۰۴۴)

نمابر: ۴۲۴۵۰۸۲۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۳۵

آدرس: آذربايجان غربی - سلماس - خ نواب صفوی ت امام خمینی پ ۲۰۷

کدپستی: ۵۸۸۱۷۳۹۳۴۳

تلفن: ۳۵۲۵۱۷۱۵ - ۳۵۲۳۵۲۲۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۵۲۳۵۲۲۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۳۶

آدرس: آذربايجان غربی - سلماس - خ پاسداران ما بین حافظ و بهشتی پ ۵۰۲

کدپستی: ۵۸۸۱۹۵۸۷۵۴

تلفن: ۳۵۲۵۳۰۶۷ - ۳۵۲۵۳۰۶۶ (۰۴۴)

نمابر: ۳۵۲۵۳۰۶۶ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۳۷

آدرس: آذربايجان غربی - نقده - نقده خیابان ئیدگوز بالاتر از باشگاه جانبازان

کدپستی: ۵۷۶۱۶۱۵۸۱۳

تلفن: ۳۵۶۷۷۵۹۷ - ۳۶۲۷۷۱۰۰ (۰۴۴)

نمابر: ۰۴۴۳۶۲۷۷۱۰۰ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۴۴

آدرس: آذربايجان غربی - پيرانشهر - خیابان كمربندی نبش میدان كشاورز

کدپستی: ۵۷۸۱۸۳۵۱۳۷

تلفن: ۴۴۲۳۸۵۳۰ - ۴۴۲۳۸۵۴۰ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۲۳۸۵۳۰ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۴۴۵

آدرس: آذربايجان غربی - پيرانشهر - خ اصلی بهشتی - خ فرعی سیدقطب شرقی

کدپستی: ۵۷۸۱۷۱۵۵۷۱

تلفن: ۴۴۲۳۸۰۱۰ - ۴۴۲۳۰۱۱۰ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۲۳۸۰۱۰ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۱۴

آدرس: آذربايجان غربی - خوي - خوی خ شریعتی( مصلی )روبروی اداره بهداشت

کدپستی: ۵۸۱۹۷۳۷۶۶۱

تلفن: ۳۶۲۴۰۸۱۰ - ۳۶۲۴۰۸۱۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۶۲۴۰۸۱۱ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۱۵

آدرس: آذربايجان غربی - خوي - بلوار آزادگان

کدپستی: ۵۸۱۴۸۴۷۱۶۹

تلفن: ۲۴۶۳۴۰۰ - ۲۴۶۳۵۰۰ (۰۴۴)

نمابر: ۳۶۴۴۴۶۳۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۱۶

آدرس: آذربايجان غربی - خوي - بلوار ولیعصر م ولایت فقیه روبروی شركت نفت

کدپستی: ۵۸۱۵۸۱۴۹۶۴

تلفن: ۳۶۲۶۸۷۲۵ - ۳۶۲۲۹۸۸۴ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۳

آدرس: آذربايجان غربی - چايپاره - چایپاره بلوار انقلاب پایین تر از مجتمع ۹ دی

کدپستی: ۵۸۵۱۸۷۴۱۶۲

تلفن: ۳۶۷۲۷۵۶۶ - ۳۶۷۲۲۸۱۰ - ۳۶۷۲۱۱۳۹ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۲۶۲۳ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۴

آدرس: آذربايجان غربی - شوط - بلوار امام حسین روبروی بانك كشاورزی

کدپستی: ۵۸۷۵۱۸۶۷۸۱

تلفن: ۳۴۲۷۷۵۰۱ - ۳۴۲۷۸۰۰۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۴۲۷۷۵۰۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۵

آدرس: آذربايجان غربی - ماكو و چالدران - شهرستان ماكو –بلوار رسالت خیابان ۲۰ متری باكری

کدپستی: ۵۸۶۱۶۸۵۱۵۸

تلفن: ۳۴۲۴۸۸۱۷ - ۳۴۲۴۸۸۱۲ (۰۴۴)

نمابر: ۳۴۲۴۸۸۱۲ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۶

آدرس: آذربايجان غربی - ماكو و چالدران - یادبود روبروی پمپ بنزین داداشخانی

کدپستی: ۵۸۶۱۷۴۹۱۷۶

تلفن: ۳۴۲۲۷۰۴۱ (۰۴۴) نمابر: ۳۴۲۲۳۷۰۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۷

آدرس: آذربايجان غربی - پلدشت - خ ازادی جنب مسجدالزهرا

کدپستی: ۵۸۷۷۱۱۴۵۳۴

تلفن: ۳۴۲۸۴۶۴۶ - ۳۴۲۸۳۳۲۱ (۰۴۴)

نمابر: ۳۴۲۸۴۶۴۶ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۶۲۸

آدرس: آذربايجان غربی - سردشت - خ استاد هیمن پایین تر از درمانگاه ذكریا

کدپستی: ۵۹۶۱۸۳۵۹۵۹

تلفن: ۴۴۳۳۷۰۰۷ (۰۴۴)

نمابر: ۴۴۳۳۷۰۰۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۸۱۳

آدرس: آذربايجان غربی - مياندوآب - بلوار ش باكری سه راهی شاهین دژ اول خ ۱۲ متری باكری

کدپستی: ۵۹۷۱۹۳۳۹۷۱

تلفن: ۲۴۵۶۱۲۳ (۰۴۴)

نمابر: ۲۴۵۶۱۲۳ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۸۱۴

آدرس: آذربايجان غربی - مياندوآب - خ امام روبروی پارك معلم جنب كلانتری ۱۱ دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۵۹۷۱۷۳۷۸۴۱

تلفن: ۴۵۲۳۰۶۸۸ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۸۲۵

آدرس: آذربايجان غربی - بوكان - خیابان ورزش - نبش كوچه اوستا پلاك ۱

کدپستی: ۵۹۵۱۸۱۸۳۷۳

تلفن: ۴۶۲۶۳۰۰۷ - ۴۶۲۶۳۰۰۸ - ۴۶۲۶۳۰۰۹ (۰۴۴)

نمابر: ۴۶۲۶۳۰۰۷ (۰۴۴)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۴۲۸۲۶

آدرس: آذربايجان غربی - بوكان - بوكان بلوار امام خمینی نبش خ شاخه وان ۵۵

کدپستی: ۵۹۵۱۹۶۵۸۳۴

تلفن: ۴۶۲۷۴۰۰۱ - ۴۶۲۷۴۰۰۲ - ۴۶۲۷۴۰۰۳ (۰۴۴)

نمابر: ۴۶۲۷۴۰۰۳ (۰۴۴)کد امنیتی را وارد نمایید.


برای برگه اضام چند طول میکشه میاد

نظام وظیفه

ایران اکونومیست پرتوی مهر تبلیغات آسایشگاه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
46393