دفاتر پلیس + 10 مرکزی

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 مرکزی

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۱۵

آدرس: مركزی - اراك - خیابان آیت اله غفاری تقاطع خیابان قائم مقام

کدپستی: ۳۸۱۷۷۱۳۷۵۱

تلفن:۳۲۲۷۲۴۳۰ - ۳۳۲۸۷۱۴۵ (۰۸۶(

نمابر: ۳۳۲۴۵۲۶۶ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۱۸

آدرس: مركزی - اراك - اراك.خ هپكو(جهاد). ابتدای فاز ۲ شهرك شهید بهشتی روبروی مسجد الزهرا جنب آژانس هپكو

کدپستی: ۳۸۱۸۹۹۳۱۳۸

تلفن: ۳۳۱۲۵۶۸۶ - ۳۳۱۲۵۶۸۷ - ۳۳۱۲۴۶۱۴ (۰۸۶(

نمابر: ۳۳۱۲۴۶۱۴ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۱۹

آدرس: مركزی - اراك - اراك- میدان امام (میدان انقلاب ) جنب شهرداری منطقه ۳

کدپستی: ۳۸۳۱۶۷۵۷۶۶

تلفن: ۳۲۷۶۰۰۲۴ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۱

آدرس: مركزی - اراك - اراك-شیخ فضل الله نوری  -دروازه ی شهر جرد روبروی پارک شهر جنب رستوران مروارید 

تلفن: ۳۲۲۲۹۱۱۱ - ۳۲۲۲۶۰۰۸ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۲

آدرس: مركزی - اراك - میدان شریعتی - ابتدای خیابان شریعتی روبروی بانك كار آفرین

کدپستی: ۳۸۱۳۶۱۳۱۱۴

تلفن: ۳۴۰۲۹۳۴۴ - ۳۲۲۴۳۳۱۷۱ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۳

آدرس: مركزی - اراك - خیابان امام (ره)- بالاتر از میدان شورا روبروی سرپرستی بانك مسكن نبش خ ملت

کدپستی: ۳۸۱۷۸۴۴۶۴۵

تلفن: ۳۲۲۲۲۳۷۹ - ۳۲۲۲۱۵۲۸ (۰۸۶(

نمابر: ۳۲۲۲۲۳۷۹ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۴

آدرس: مركزی - اراك - اراك خیابان طالقانی بالاتر از مسجد امام حسین روبروی بانك ملی طالقانی

کدپستی: ۳۸۱۵۶۹۸۷۴۱

تلفن: ۳۲۷۹۲۲۸۰ - ۳۲۷۹۲۲۹۰ - ۳۲۷۹۲۰۰۳ (۰۸۶(

نمابر: ۳۲۷۹۲۲۹۰ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۵

آدرس: مركزی - اراك - اراك انتهای خ قائم مقام نبش میدان مقاومت- نرسیده به میدان امام حسین (شهرك بعثت فاز یك)

کدپستی: ۳۸۱۷۶۹۴۸۷۹

تلفن: ۳۲۲۶۵۴۵۷ - ۳۲۲۶۵۶۳۷ - ۳۲۲۶۵۳۷۸ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۶

آدرس: مركزی - اراك - اراك-خ دانشگاه میدان نماز نبش سردار جنگل

کدپستی: ۳۸۱۷۸۱۵۶۵۳

تلفن: ۳۲۲۷۵۲۳۲ - ۳۲۲۷۶۸۴۸ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۷

آدرس: مركزی - اراك - خ شهدا خ تفرش نبش یعقوبی-روبروی مسجد امام رضا ع

کدپستی: ۳۸۱۴۷۳۹۴۴۷

تلفن: ۳۴۲۵۱۶۴۴ - ۳۴۲۵۱۶۵۶ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۲۵۵۱

آدرس: مركزی - ساوه - خیابان جمهوری-خیابان استقلال غربی-بعدازورزشگاه انقلاب-روبروی كوچه استقلال ۱۰

کدپستی: ۳۹۱۳۸۳۳۹۶۱

تلفن: ۴۲۲۱۹۵۵۳ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۲۵۶۱

آدرس: مركزی - زرنديه - شهرستان زرندیه مامونیه میدان ولیعصر جاده خیابان ساوه دفتر خدمات الكترونیك انتظامی

کدپستی: ۳۹۴۱۶۶۵۵۵۳

تلفن: ۴۵۲۲۶۱۱۴ - ۴۵۲۲۶۱۱۵ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۱

آدرس: مركزی - آشتيان - آشتیان- خیابان استقلال (كنار پل اصلی)

کدپستی: ۳۹۶۱۶۳۳۹۶۹

تلفن: ۷۲۲۲۸۴۷ (۰۸۶(

نمابر: ۷۲۲۲۸۴۷ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۲

آدرس: مركزی - شازند - استان مركزی شهرستان شازند-خ شهید بهشتی

کدپستی: ۳۸۶۱۶۳۳۶۵۷

تلفن: ۴۲۲۱۸۴۲ - ۴۲۲۱۴۰۹ - ۴۲۲۱۴۰۹ (۰۸۶(

نمابر: ۲۴۲۲۱۸۴۲ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۳

آدرس: مركزی - كميجان - كمیجان . خیابان دكترلقمانی - حدفاصل میدان معلم تا چهار راه مهدیه

کدپستی: ۳۸۵۱۷۱۷۳۱۵

تلفن: ۳۵۴۵۵۰۸۸ - ۳۵۴۵۵۱۱۱ - ۳۵۴۵۵۱۱۱ (۰۸۶(

نمابر: ۳۵۴۵۵۱۱۱ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۴

آدرس: مركزی - تفرش - خ ش بهشتی

کدپستی: ۳۹۵۱۶۹۵۶۹۷

تلفن: ۳۶۲۲۵۸۱۷ - ۳۶۲۳۰۰۳۱ (۰۸۶(

نمابر: ۳۶۲۲۶۰۵۰ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۵۱

آدرس: مركزی - خمين - خمین - خ شریعتی - نبش كوچه ش محمدی

کدپستی: ۳۸۸۱۱۴۴۴۵۹

تلفن: ۴۶۲۲۷۴۹۳ - ۴۶۲۲۲۹۰۲ - ۴۶۲۲۱۲۰۷ (۰۸۶(

نمابر: ۴۶۲۲۷۴۹۳ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۶۱

آدرس: مركزی - دليجان - مركزی دلیجان خیابان امام حسین(ع)

کدپستی: ۳۷۹۱۹۷۵۴۸۸

تلفن: ۴۴۲۳۳۲۵۵ - ۴۴۲۳۳۲۵۶ (۰۸۶(

نمابر: ۴۴۲۳۳۲۵۵ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۶۲

آدرس: مركزی - محلات - محلات -خیابان آیت ا... مقدسی نرسیده به میدان نماز -كد پستی۳۷۸۱۷۸۳۷۳۴

کدپستی: ۳۷۸۱۷۸۳۸۳۴

تلفن: ۴۳۲۳۰۶۰۶ - ۴۳۲۳۰۶۰۶ - ۴۳۲۳۰۶۰۵ (۰۸۶(

نمابر: ۴۳۲۲۳۴۴۱ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۵۵۳

آدرس: مركزی - ساوه - خیابان امام خمینی ۱۴ - جنب مسجد صاحب الزمان

کدپستی: ۳۹۱۸۶۴۳۳۱۷

تلفن: ۴۲۲۱۱۰۷۱ - ۴۲۲۲۰۵۵۵ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۵۵۴

آدرس: مركزی - ساوه - ساوه خ شهید مطهری (خ تهران) روبروی هلال احمر نرسیده به پمپ بنزین

کدپستی: ۳۹۱۴۸۱۵۸۷۵

تلفن: ۴۲۲۱۳۵۰۰ - ۴۲۲۳۸۲۶۲ (۰۸۶(

نمابر: ۴۲۲۴۱۰۴۱ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۶۱۱

آدرس: مركزی - فرمهين - فرمهین میدان قائم مقام ساختمان الماس طبقه اول

کدپستی: ۳۹۵۳۱۱۹۱۱۵

تلفن: ۳۷۲۴۳۹۹ - ۳۷۲۴۳۹۶ - ۳۷۲۴۳۹۷ (۰۸۶(

نمابر: ۳۷۲۴۳۹۸ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۶۲۵

آدرس: مركزی - خنداب - بلوار یادگار امام

کدپستی: ۳۸۴۱۹۳۳۴۱۷

تلفن: ۳۵۶۲۲۷۸۹ (۰۸۶(

نمابر: ۳۵۶۲۴۱۴۷ (۰۸۶(کد امنیتی را وارد نمایید.


72020