دفاتر پلیس + 10 منطقه 20 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 منطقه 20 تهران

  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۱۱

آدرس: تهران - تهران بزرگ - شهر ری -خ فدائیان اسلام -بعد از پل سیمان روبروی اداره برق منگل -پلاك ۳۴۹ ط ۱ول

کدپستی: ۱۸۶۱۷۷۳۸۵۷

تلفن: ۳۳۳۹۳۹۷۰ - ۳۳۳۹۴۵۴۷ - ۳۳۳۹۴۳۷۳ (۰۲۱(

نمابر: ۳۳۳۹۴۲۲۴ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۱۹

آدرس: تهران - تهران بزرگ - شهرری میدان معلم جنب بانك رفاه كارگران ساختمان سامان ورودی یك واحد۲

کدپستی: ۱۸۶۴۸۸۶۴۴۸

تلفن: ۳۳۳۸۹۱۴۵ - ۳۳۳۸۹۱۴۵ - ۳۳۳۸۹۱۴۴ (۰۲۱(

نمابر: ۳۳۳۸۹۱۴۴ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۹

آدرس: تهران - تهران بزرگ - شهر ری - دولت آباد - خیابان شهید غیوری - نرسیده به میدان شهید بروجردی - بین كوچه شهید حسن زاده و كلانتری ۱۶۷ - پ ۴۵۱

کدپستی: ۱۸۵۷۸۸۷۵۳۴

تلفن: ۳۶۶۵۶۰۲۷ - ۳۶۶۵۶۰۲۱ - ۳۶۶۵۶۰۱۴ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۴

آدرس: تهران - تهران بزرگ - شهرری-خ رجایی-كوی سیزده آبان-كوچه شهید عزیزالدین(ك مهرا) پلاك ۲

کدپستی: ۱۸۸۳۸۶۷۱۹۸

تلفن: ۵۵۵۱۵۹۵۶ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۶۱۲۳۳۲

آدرس: تهران - تهران بزرگ - شهرری میدان شهر ری خیابان قم بعد از مسجدالرضا پلاك ۱۴۲

کدپستی: ۱۸۷۶۸۵۴۵۶۵

تلفن: ۵۵۹۱۲۰۱۶ - ۵۵۹۶۱۸۶۶ (۰۲۱(


جستجوهای مرتبط :

 دفتر پلیس + 10 دولت آباد      دفتر پلیس + 10 جوانمرد قصاب

 دفتر پلیس + 10 13 آبان       دفتر پلیس + 10 شهادت 

 دفتر پلیس + 10 صفائیه      دفتر پلیس + 10 منصوریه منگل

 دفتر پلیس + 10 ابن بابویه       دفتر پلیس + 10 دیلمان 

 دفتر پلیس + 10 حمزه آباد       دفتر پلیس + 10 فیروز آبادی

 دفتر پلیس + 10 ظهیر آباد       دفتر پلیس + 10 سر تخت

 دفتر پلیس + 10 تقی آباد       دفتر پلیس + 10 علائین

 دفتر پلیس + 10 نفر اباد       دفتر پلیس + 10 ولی آبادکد امنیتی را وارد نمایید.


عالییییییییییییییییییییی

70634