دفاتر پلیس + 10 منطقه 17 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 منطقه 17 تهران

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۴۱

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خیابان قزوین-دوراهی قپان - پلاك۹۴۹ (طبقه فوقانی بانك مسكن )

کدپستی: ۱۳۵۹۶۱۹۱۱۱        

تلفن: ۵۵۷۸۸۲۴۱ - ۵۵۷۸۸۲۴۳ - ۵۵۷۸۸۲۴۲ (۰۲۱(

نمابر: ۵۵۷۸۸۲۴۳ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۱

آدرس: تهران - تهران بزرگ - میدان ابوذر ۲۰متری ابوذر مقابل مسجد جامع ابوذر پ۵۳۴

کدپستی: ۱۳۶۳۷۷۳۱۶۱

تلفن: ۵۵۷۹۵۴۰۱ - ۵۵۷۹۵۴۳۳ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۲

آدرس: تهران - تهران بزرگ - یافت آباد- بلوار الغدیر - بلوار معلم - نرسیده به چهارراه قهوه خانه - پلاك ۴۱۳

کدپستی: ۱۳۷۴۶۱۳۹۱۳

تلفن: ۶۶۲۴۴۳۰۷ - ۶۶۵۴۵۰۶۴ - ۶۶۲۱۴۹۱۰ (۰۲۱(

نمابر: ۶۶۳۲۳۲۵۶ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۳

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خ خلیج فارس نبش ك توحید جنب تعاونی ثامن الائمه ساختمان مهدی ط ۱ واحد۳

کدپستی: ۱۳۷۸۶۱۵۳۹۵

تلفن: ۶۶۲۷۱۴۷۸ - ۶۶۲۷۱۴۷۹ (۰۲۱(

نمابر: ۶۶۲۷۱۴۷۸ (۰۲۱(


جستجوهای مرتبط :

دفتر پلیس + 10 آذری      دفتر پلیس + 10 امام زاده حسن

 دفتر پلیس + 10 یافت آباد      دفتر پلیس + 10 ابوذر

دفتر پلیس + 10  باغ خزانه      دفتر پلیس + 10 بلور سازی 

 دفتر پلیس + 10 فلاح      دفتر پلیس + 10 گلچین 

 دفتر پلیس + 10 مقدم      دفتر پلیس + 10 سجاد

 دفتر پلیس + 10 جلیلی      دفتر پلیس + 10 وصفنارد

 دفتر پلیس + 10 زمزم     دفتر پلیس + 10 زهتابی

 دفتر پلیس + 10 بازار مبل      دفتر پلیس + 10 میدان معلمکد امنیتی را وارد نمایید.


پلاک های مناطق شمالی تهران ایران ۱۱وایران ۴۴وایران ۷۷جزع منطقه های ۱٬۲٬۳٬۴٬۵٬۷٬۸٬۲۲پلاک های مناطق مرکزی تهران ایران ۲۲وایران ۵۵وایران ۸۸جزع منطقه های ۲٬۶٬۱۰٬۱۱٬۱۲پلاک های مناطق جنوبی تهران ایران ۳۳وایران ۶۶وایران ۹۹جزع مناطق های ۹٬۱۳٬۱۴٬۱۵٬۱۶٬۱۷٬۱۸٬۱۹٬۲۰٬۲۱

پلاک های مناطق شمالی تهران ایران ۱۱وایران ۴۴وایران ۷۷جزع منطقه های ۱٬۲٬۳٬۴٬۵٬۷٬۸٬۲۲پلاک های مناطق مرکزی تهران ایران ۲۲وایران ۵۵وایران ۸۸جزع منطقه های ۲٬۶٬۱۰٬۱۱٬۱۲پلاک های مناطق جنوبی تهران ایران ۳۳وایران ۶۶وایران ۹۹جزع مناطق های ۹٬۱۳٬۱۴٬۱۵٬۱۶٬۱۷٬۱۸٬۱۹٬۲۰٬۲۱

ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
22590