دفاتر + 10 منطقه 16 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 منطقه 16 تهران

  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۳۱

آدرس: تهران - تهران بزرگ - میدان راه آهن-جوادیه -ابتدای ۲۰ متری-روبروی بانك پاسارگاد-نبش كوچه شهید عباس اوغلی-پلاك ۱۶-طبقه اول

کدپستی: ۱۳۶۵۸۶۷۷۱۵

تلفن: ۵۵۴۶۲۷۰۱ - ۵۵۴۶۲۷۰۲ - ۵۵۴۶۲۷۰۴ (۰۲۱(

نمابر: ۵۵۴۶۲۷۰۳ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۱۵

آدرس: تهران - تهران بزرگ - نازی آباد - خ مدائن - خ یاسری - پلاك ۵

کدپستی: ۱۸۱۹۶۷۳۱۱۹

تلفن: ۵۵۳۳۵۶۴۰ - ۵۵۰۸۱۴۵۱ - ۵۵۰۸۱۷۳۰ (۰۲۱(

نمابر: ۵۵۰۸۱۴۵۲ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۱

آدرس: تهران - تهران بزرگ - فلكه اول خزانه خ ش فراهانی پلاك ۴ ط اول

کدپستی: ۱۸۳۴۷۹۵۳۷۸

تلفن: ۵۵۱۸۹۰۹۳ - ۵۵۱۸۹۰۹۴ (۰۲۱(

نمابر: ۵۵۱۸۹۰۹۴ (۰۲۱(

 


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۶

آدرس: تهران - تهران بزرگ - یاخچی آباد، خ بهمنیار ، ساختمان های اداری مفرح فاز ۱ ط دوم واحد ۱۱

کدپستی: ۱۸۱۹۷۹۲۶۳۹

تلفن: ۵۵۳۱۴۵۰۸ - ۵۵۳۱۴۵۵۶ - ۵۵۳۲۸۳۲۰ (۰۲۱(

نمابر: ۵۵۳۲۸۳۳۰ (۰۲۱(


جستجوهای مرتبط :

دفتر پلیس + 10 نازی آباد     دفتر پلیس + 10 جوادیه

 دفتر پلیس + 10 باغ آذری     دفتر پلیس + 10 علی آباد

 دفتر پلیس + 10 خزانه بخارایی     دفتر پلیس + 10 شهرک بعثت

 دفتر پلیس + 10 یاخچی آباد     دفتر پلیس + 10 تختی

 دفتر پلیس + 10 بازار دوم     دفتر پلیس + 10 میدان بهمن

 دفتر پلیس + 10 چیت سازیکد امنیتی را وارد نمایید.


خیلی عالی،خدمات رسانی فول

ایران اکونومیست پرتوی مهر تبلیغات آسایشگاه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
33731