دفاتر پلیس + 10 منطقه 9 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 منطقه 9 تهران

 

  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۵۸

آدرس: تهران - تهران بزرگ - مهرآباد جنوبی - بیست متری شمشیری - جنب هنرستان نظام مافی- روبروی بانك آینده- پلاك ۱۹۰

کدپستی: ۱۳۸۱۷۹۶۴۴۵

تلفن: ۶۶۶۸۹۳۹۰ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۴

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خ ۲۱ متری جی خ هاشمی روبروی مسجد علی اكبر ك ش محمدی پور پ ۳

کدپستی: ۱۳۴۹۸۸۷۴۱۶

تلفن: ۶۶۰۵۲۵۰۹ - ۶۶۰۵۵۳۶۸ - ۶۶۰۵۱۹۹۸ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۷

آدرس: تهران - تهران بزرگ - بزرگراه آیت الله سعیدی شهرك دولت خواه خیابان شهید شكری_ كوچه ۲۳ شهید نژاد اكبر _

کدپستی: ۱۸۹۶۶۷۹۳۴۴

تلفن: ۵۵۸۸۱۵۹۹ - ۵۵۸۸۱۵۶۲ - ۵۵۸۸۱۵۶۸ (۰۲۱(


جستجوهای مرتبط :

دفتر پلیس + 10 استاد معین  دفتر پلیس + 10 مهرآباد جنوبی

دفتر پلیس + 10 دکتر هوشیار  دفتر پلیس + 10 دستغیب

دفتر پلیس + 10 امامزاده عبداله   دفتر پلیس + 10 فتح

دفتر پلیس + 10 شمشیری   دفتر پلیس + 10 مهرآباد

دفتر پلیس + 10 سرآسیاب مهرآباد  دفتر پلیس + 10 میدان آذریکد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
22149