دفاتر پلیس + 10 منطقه 7 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 منطقه 7 تهران

  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۶۸

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خیابان شریعتی بالاتر از خ ملك پلاك ۵۶۱

کدپستی: ۱۶۱۳۶۱۳۸۴۴

تلفن: ۸۸۱۴۶۳۹۷ - ۸۸۱۴۶۳۹۸ - ۸۸۱۴۶۳۹۹ (۰۲۱(

نمابر: ۸۸۱۴۶۳۹۷ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۷۳

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خیابان مطهری - بعد از تقاطع سهروردی -نبش ك حكمی-پ ۱ واحد۲

کدپستی: ۱۵۶۷۷۱۹۱۷۱

تلفن: ۸۶۰۲۲۹۱۲ - ۸۸۴۱۸۴۹۴ - ۸۸۴۰۵۷۴۶ (۰۲۱(


  •   دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۸۱  

آدرس: تهران - تهران بزرگ - ضلع شمالی میدان هفت تیر نبش كوچه شاهرخ - پ ۳۰ طبقه اول -

کدپستی: ۱۵۷۴۸۴۳۱۳۵

تلفن: ۸۸۸۲۵۰۹۴ - ۸۸۸۲۵۰۹۵ - ۸۸۸۲۲۸۱۰ (۰۲۱(

نمابر: ۸۸۸۲۲۸۱۰ (۰۲۱(


  •   دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۳  

آدرس: تهران - تهران بزرگ - نظام آباد شمالی روبروی بانك ملت پلاك ۱۰۲۰

کدپستی: ۱۶۴۳۷۵۸۴۱۳

تلفن: ۷۷۶۹۱۲۹۵ - ۷۷۶۹۴۱۱۱ - ۷۷۶۹۴۱۱۲ (۰۲۱(

نمابر: ۷۷۶۹۴۱۱۳ (۰۲۱(


  •   دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۵۲  

آدرس: تهران - تهران بزرگ - میدان امام حسین(ع) -ابتدای خ دماوند- روبروی ایستگاه BRT فرودگاه- ساختمان الهادی

کدپستی: ۱۷۱۳۶۳۴۱۶۶

تلفن: ۷۷۵۹۳۰۷۶ - ۷۷۵۹۳۰۷۲ (۰۲۱(


  •   دفتر    خدمات الکترونیک انتظامی  کد: ۲  ۱۱۲۸۵

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خ سبلان شمالی نبش كوچه یوسفی پ ۵۴۸

کدپستی: ۱۶۸۷۹۶۷۹۸۸

تلفن: ۸۸۴۷۱۸۹۳ - ۸۸۴۷۱۲۱۶ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۹۵

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خ اجاره دار شیخ صفی و اجاره دار

کدپستی: ۱۶۱۴۸۹۷۴۵۱

تلفن: ۷۷۵۵۳۲۸۸ - ۷۷۵۵۳۲۸۸ (۰۲۱(

نمابر: ۸۸۷۳۴۵۷۶ (۰۲۱(


جستجوهای مرتبط :

دفتر پلیس + 10 مجیدیه دفتر پلیس + 10 نيلوفر
دفتر پلیس + 10 حشمتيه قصردفتر پلیس + 10 عباس آباد
دفتر پلیس + 10 ارامنه  دفتر پلیس + 10 خواجه نظام الملك
دفتر پلیس + 10 کاج  دفتر پلیس + 10 سهروردی
دفتر پلیس + 10 شاهد  دفتر پلیس + 10 نظام آباد
دفتر پلیس + 10 دهقان  دفتر پلیس + 10 خواجه نصيرالدين طوسی
دفتر پلیس + 10 بهار  دفتر پلیس + 10 امجدیه خاقانی

دفتر پلیس + 10 هفت تیرکد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
80730