دفاتر پلیس + 10 منطقه 4 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر + 10 منطقه 4 تهران

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۵۷

آدرس: تهران - تهران بزرگ - رسالت مجیدیه شمالی خیابان استاد حسن بنا نبش ۴ راه پرتوی بین خ ابن علی و جانسپار پ ۵۳۵ ط ۱

کدپستی: ۱۶۷۱۸۱۳۱۱۵

تلفن: - ۲۲۳۲۲۹۹۹ - ۲۲۳۲۲۹۹۲ (۰۲۱(

نمابر


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۷۸

آدرس: تهران - تهران بزرگ - پاسداران - ۲۰۰ متر پائین تر از چهارراه پاسداران - جنب فروشگاه تعاونی ۰۶ - داخل پاركینگ ۰۶

کدپستی: ۱۶۶۸۶۴۷۱۵۹

تلفن: ۲۲۷۶۳۸۷۶ - ۲۲۷۶۳۸۷۷ - ۲۲۷۶۳۸۷۸ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۸۷

آدرس: تهران - تهران بزرگ - ضلع شمال غربی پل سیدخندان نبش خیابان شقاقی ساختمان ۱۰۰۰ بلوك۱ طبقه۱ واحد۱

کدپستی: ۱۵۵۵۸۳۳۵۱۳

تلفن: ۲۲۸۸۸۱۱۰ - ۲۲۸۸۱۸۹۸ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۹۴

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خیابان پاسداران- خیابان شهید كشوری- سه راه ضرابخانه- طبقه فوقانی داروخانه

کدپستی: ۱۹۴۷۸۱۷۸۸۴

تلفن: ۲۲۸۶۷۶۷۴ - ۲۲۸۶۹۰۸۶ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۶

آدرس: تهران - تهران بزرگ - پاسداران میدان هروی جنب بانك شهر پلاك ۳

کدپستی: ۱۶۶۷۸۱۸۶۱۵

تلفن: ۲۲۹۳۰۱۵۴ - ۲۲۹۳۰۲۵۷ - ۲۲۹۳۴۴۷۹ (۰۲۱(

نمابر: ۲۲۹۳۰۹۸۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۲

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خیابان هنگامخیابان فرجامبعد از میدان صد جنب رستوران سیكا پلاك ۹۰۶

کدپستی: ۱۶۸۱۸۸۵۷۱۱

تلفن: ۷۷۴۵۸۲۷۰ - ۷۷۲۴۹۳۲۷ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۳۱

آدرس: تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس بین فلكه سوم و چهارم نبش ۲۰۸ شرقی طبقه فوقانی بانك ملت

کدپستی: ۱۶۵۷۸۴۵۷۵۳

تلفن:  ۷۷۰۷۲۱۶۸ - ۷۷۰۷۲۱۶۹ (۰۲۱(

نمابر: ۷۷۰۷۲۱۶۹ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۳۵

آدرس: تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس بین فلكه اول و سه راه تهرانپارس جنب بانك ملی پلاك ۱۸ طبقه اول

کدپستی: ۱۶۵۱۷۸۳۶۴۹

تلفن: ۷۷۲۹۵۰۵۱ - ۷۷۲۹۵۰۵۲ - ۷۷۲۹۵۰۵۳ (۰۲۱(

نمابر: ۷۷۲۹۴۹۴۶ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۳۶

آدرس: تهران - تهران بزرگ - میدان رسالت، جنب مسجدالرسول(ص)، پاساژ مسجدالرسول (ص) طبقه اول

کدپستی: ۱۶۷۶۶۵۴۴۱۵

تلفن: ۷۷۲۰۲۵۸۴ - ۷۷۲۰۲۸۰۵ - ۷۷۸۰۵۸۸۱ (۰۲۱(

نمابر: ۷۷۸۰۵۸۸۱ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۳۸

آدرس: تهران - تهران بزرگ - رسالت خ هنگام م الغدیر جنب بانك مسكن پ ۲۶۴

کدپستی: ۱۶۷۷۷۹۷۹۵۳

تلفن: ۷۷۱۹۶۶۶۵ - ۷۷۱۹۶۶۶۳ - ۷۷۲۲۰۶۱۰ (۰۲۱(

نمابر: ۷۷۲۲۰۶۱۰ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۲

آدرس: تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس - حكیمیه - بلوار بهار - جنب بانك پاسارگاد - پ ۱۴۹

کدپستی: ۱۶۵۹۷۱۴۶۳۶

تلفن: ۷۷۳۱۱۹۶۴ - ۷۷۳۱۱۹۶۵ (۰۲۱(

نمابر: ۷۷۳۱۱۱۶۰ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۵

آدرس: تهران - تهران بزرگ - انتهای جاده لشگرك -ابتدای رودبارقصران - زردبند - جنب مسجد حضرت علی(ع) - پلاك ۱۴۰ - طبقه اول

کدپستی: ۳۳۴۳۱۸۱۱۱۳

تلفن: ۲۶۵۳۲۵۹۲ - ۲۶۵۳۲۵۹۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۷

آدرس: تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس قنات كوثر بلوار مطهری بین خ دوم و سوم شرقی (لاین كندرو ش باقری) پ۳۱۰

کدپستی: ۱۶۸۹۹۶۸۵۱۱

تلفن: ۷۷۰۸۴۵۰۰ - ۷۷۰۸۴۵۰۲ (۰۲۱(

نمابر: ۷۷۰۸۴۵۰۰ (۰۲۱(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۵

آدرس: تهران - تهران بزرگ - فلكه دوم تهرانپارس خ جشنواره نرسیده به چهارراه سید الشهدا پ ۱۱۵/۱

کدپستی: ۱۶۵۵۹۵۵۶۸۱

تلفن: ۷۷۸۷۰۹۷۳ - ۷۷۸۷۰۵۳۵ (۰۲۱(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۵

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خیابان سراج پایین تر از دلاوران بعد از كوچه اعرابی پلاك ۲۱۸

کدپستی: ۱۶۸۷۷۸۸۱۶۶

تلفن: ۷۷۰۹۱۰۳۱ - ۷۷۰۹۱۰۴۱ (۰۲۱(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۱۱

آدرس: تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس خ ش ناهیدی(جشنواره) م اشراق خ ش زهدی(امین) چهارراه تپه ۴۵ متری شریعتی پلاك ۱۷۴

کدپستی: ۱۶۵۶۸۶۹۵۱۴

تلفن: ۷۷۷۹۷۷۳۵ - ۷۷۹۶۳۰۰۷ (۰۲۱(

نمابر: ۷۷۹۶۳۰۰۷ (۰۲۱(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۱۲

آدرس: تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس میدان پروین مابین تالار امیران و شیرینی پدیده شرق پ۲۸۰ ط ۱

کدپستی: ۱۵۸۶۸۴۵۴۱۸

تلفن: ۷۷۷۴۳۰۳۲ - ۷۷۷۴۳۰۲۲ (۰۲۱(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۱۴

آدرس: تهران - تهران بزرگ - شمس آباد- خ استاد حسن بنا- بالاتر از میدان ملت- پیچ شمس آباد- پشت بانك ملت- كوچه نعمتی- پ۱

کدپستی: ۱۶۷۵۶۱۸۹۷۳

تلفن: ۲۲۳۰۱۴۰۶ - ۲۲۳۰۱۴۸۷ - ۲۲۳۰۱۵۰۷ (۰۲۱(

نمابر: ۲۲۳۰۴۴۹۰ (۰۲۱(


جستجوهای مرتبط :

دفتر پلیس + 10 پاسداران   دفتر پلیس + 10 حکیمیه

 دفتر پلیس + 10 جوادیه   دفتر پلیس + 10 گلشن

دفتر پلیس + 10 کوهسار   دفتر پلیس + 10 تهران پارس شرقی

دفتر پلیس + 10 تهرانپارس غربی   دفتر پلیس + 10 مجید آباد

دفتر پلیس + 10 قنات کوثر   دفتر پلیس + 10 نارمک

دفتر پلیس + 10 علم و صنعت   دفتر پلیس + 10 اوقاف

دفتر پلیس + 10 قاسم آباد   دفتر پلیس + 10 کوهک

دفتر پلیس + 10 شمیران نو   دفتر پلیس + 10 ملک

دفتر پلیس + 10 لویزان   دفتر پلیس + 10 شمس آباد

دفتر پلیس + 10 کاظم آباد   دفتر پلیس + 10 مبارک آباد

دفتر پلیس + 10 مهران

 

 کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
158798