دفتر پیشخوان دولت بجنورد

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت بجنورد

 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1022-20-72

آدرس : چهارراه خیام (باسکول)
نام مدیر : فرهادی
تلفن : 2261713-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1014-20-72

آدرس : خیابان شریعتی – خیابان شهید کریمی راد (برنجی)
نام مدیر : عسکریانی
تلفن : 2246006-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1003-20-72

آدرس : میدان کارگر
نام مدیر : جانفدا
تلفن : 2239069-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1038-20-72

آدرس : خیابان طالقانی شرقی – حد فاصل میدان شهید و چهارراه هفده شهریور
نام مدیر : الهامی
تلفن : 2243812-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1028-20-72

آدرس : میدان شهید- ابتدای خیابان طالقانی شرقی
نام مدیر : جین چی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1013-20-72

آدرس : چهارراه ژاندارمری (هنگ)
نام مدیر : کاربین
تلفن : 2240406-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1006-20-72

آدرس : خیابان امام خمینی غربی – روبروی سه راه زایشگاه
نام مدیر : جهانیان
تلفن : 2224701-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1015-20-72

آدرس : خیابان امام خمینی غربی – حد فاصل میدان فردوسی و مادر
نام مدیر : اردبیلی
تلفن : 2232277-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1034-20-72

آدرس : خیابان شهید چمران – بین میدان کارگر و چهارراه خوشی
نام مدیر : ابوالحسنی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1018-20-72

آدرس : خیابان امام خمینی غربی – حد فاصل سه راه شاهد و میدان شهید محمد زاده(دولت)
نام مدیر : شیدا
تلفن : 2314490-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1031-20-72

آدرس : طالقانی شرقی – جنب کتابخانه ارشاد
نام مدیر : وحدانی
تلفن : 2257952-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1004-20-72

آدرس : هفده شهریور شمالی – خیابان سرداران
نام مدیر : ترکانلو
تلفن : 2412681-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1019-21-72

آدرس : هفده شهریور جنوبی- ابتدای خیابان آزادی (حنایی)
نام مدیر : داوری
تلفن : 2233894-058

 
کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست ساختمان بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
8380