دفتر پیشخوان دولت ساری

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت ساری

 • دفتر پیشخوان شماره 72351293 

آدرس :   ساري خ امير خ مهدي اباد
نام مدیر :  زهرا بابايي
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351021 

آدرس :   ساري
نام مدیر زهرا بابايي علي باقري
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351406

آدرس :   ساري بلوار كشاورز
نام مدیر احسان محمدي
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351314 

آدرس :   ساري كمربندي غربي ابتداي خ شهيد فرجي پ 141  
نام مدیر كميل قاضي نژاد
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351053 

آدرس :   ساري كمربندي غربي جنب ميدان بار ابتداي كوي اصحاب
نام مدیر مظاهر شعباني دولت آبادي
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351134 

آدرس :   ساري بلوار ازادي روبروي پارك افتاب
نام مدیر عينعلي نوريان
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351114

آدرس :   ساري
نام مدیر عليرضا محمدقلي نژاد
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 10350002 

آدرس :   ساري ميدان خزر   
نام مدیر
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351014 

آدرس :   ساري بل امام رضا روبرو پارك ج داروخانه كلانتري
نام مدیر هورا محمودي
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351013 

آدرس :   ساري خيابان معلم روبروي كوچه امام هادي
نام مدیر مهدي وليزاده
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351302

آدرس :   ساري خ جمهوري جنب امامزاده يحيي
نام مدیر راضيه صابري مجد
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 10350003  

آدرس :   ساري خيابان آرامگاه   
نام مدیر
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351292

آدرس :   ساري خيابان آرامگاه   
نام مدیر عاطفه اعزي
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351250  

آدرس :   ساري بلوار طالقاني نبش خيابان توان بخشي
نام مدیر هوديس نوربخش
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351121

آدرس :   ساري خ فردوسي جنب درمانگاه فرهنگيان
نام مدیر مصطفي شامليان
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351218 

آدرس :   ساري خ مازيار نبش مازيار    
نام مدیر ندا نبوي
تلفن :


 • دفتر پیشخوان شماره 72351198 

آدرس :   ساري بلوار كشاورز نبش كوچه ابوذر
نام مدیر باقر جاويداني
تلفن :کد امنیتی را وارد نمایید.


28084