دفتر پیشخوان دولت قزوین

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت قزوین

 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۴۷-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان پادگان – جنب بانك تجارت
نام مدیر :  مرضیه باریك بین
تلفن : ۳۳۳۵۰۳۱۳-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۴۸-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان ولیعصر - بلوارخامنه ای جنب عکاسی سامان
نام مدیر :  علیرضا بابایی
تلفن : ۳۳۳۶۹۹۳۳-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۰۱-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان آیت الله كاشانی – روبروی ترمینال
نام مدیر :  محمد مومنی
تلفن : ۳۳۵۵۴۴۶۰-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۲۶-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان خیام شمالی – روبروی بانك ملی ایران
نام مدیر :  محمد تنباكو سازها
تلفن : ۳۳۳۵۷۸۸۷ -0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۶۱-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان نوروزیان – بالاتر از كانال
نام مدیر :  فرزین غفاری فر
تلفن :۳۳۶۸۳۱۶۱-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۴۲-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان نواب شمالی نرسیده به مجتمع ادارات -نبش كوچه میخك
نام مدیر :  محمدرضا امینی
تلفن : ۳۳۳۶۲۰۰۸ -0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۶۰-۲۶-۷۲

آدرس :   غیاث آباد – خیابان ۲۰ متری سونا – روبروی قنادی اركید
نام مدیر :  علی حمیدی نهرانی
تلفن : ۳۳۶۷۷۰۰۷-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۰۶-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان شهید بابایی روبروی اداره استاندارد– پلاك ۳۶۶
نام مدیر :  رضا پیرورام
تلفن : ۳۳۶۸۸۳۹۸-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۱۲-۲۶-۷۲

آدرس :   چهارراه شهدا – ابتدای خیابان منتظری قدیم – پلاك ۳۴۲
نام مدیر :  علی اكبر مالكی
تلفن : ۳۳۵۵۸۲۲۸-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۴۴-۲۶-۷۲

آدرس :   نرسیده به چهاراه خیام – نبش كوچه شهید محمد تقی ملكی (كوچه ۲۰) – پلاك ۱۹۹
نام مدیر :  شركت معین گستر سفیر ایوب یعقوبی
تلفن : ۳۳۳۳۲۸۷۰-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۱۹-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان سعدی شمالی – بین ساحل ۴۸ و ساسان ۴۶
نام مدیر :  احمد موسی خانی
تلفن : ۳۳۳۶۰۹۸۳-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۱۰۲-۲۶-۷۲

آدرس :   بلوارحکیم روبروی درب چهارصددستگاه ارتش نبش کوچه شکوفه
نام مدیر :  نرگس رسولی
تلفن : ۳۳۶۵۳۰۸۰-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۳۴-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان شهید انصاری– تقاطع خیابان مولوی مجتمع تجاری
نام مدیر :  عبداله غفاری
تلفن : ۳۳۲۴۵۷۹۹-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۱۵-۲۶-۷۲

آدرس :   مینودر- بلوارصیادشیرازی- مقابل بانك كشاورزی
نام مدیر :  وجیه اله شیخ سلیمانی (کوروش محمد یاری)
تلفن : ۳۳۷۹۰۶۹۰-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۱۶-۲۶-۷۲

آدرس :   بلوار شهید باهنر – نبش كوچه مهتاب – پلاك ۲۴
نام مدیر :  پیمان رحمانی
تلفن : ۳۳۲۳۳۱۳۲-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۳۰-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان راه آهن – ساختمان پست
نام مدیر :  انسیه شعبانی نژاد خاص
تلفن : ۳۳۵۷۳۶۰۷-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۰۵-۲۶-۷۲

آدرس :   امام خمینی (ره) – روبروی بانک سپه
نام مدیر :  صفدر حیدری
تلفن : ۳۳۴۲۶۱۶۵-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۳۲-۲۶-۷۲

آدرس :   اقبالیه- خیابان امام رضا (ع) – پلاك ۳۰۲
نام مدیر :  محمد کشاورز قاسمی
تلفن : ۳۳۴۱۲۹۶۹-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۲۲-۲۶-۷۲

آدرس :   کوهین- بلوار امام رضا – جنب بخشداری – پلاك ۱۲۲
نام مدیر :  فاطمه قنبری
تلفن : ۳۳۷۶۲۴۵۶-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۲۰-۲۶-۷۲

آدرس :   محمود آباد نمونه– خیابان امام خمینی(ره)– خیابان شهید چمران – پلاك ۸۴
نام مدیر :  خدیجه مرسلی
تلفن : ۳۲۲۶۷۲۱۱-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۲۸-۲۶-۷۲

آدرس :   رازمیان – بلوار لمبسر – جنب نانوایی
نام مدیر :  محمد زارعی
تلفن : ۳۳۲۲۲۶۵۸-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۰۱۱-۲۶-۷۲

آدرس :   معلم كلایه – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان فاطمه الزهرا (س) – جنب بانك صادرات
نام مدیر :  سید عیسی حسینی صدیقی
تلفن : ۳۳۶۲۲۹۴۹-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۱۰۵-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان فردوسی شمالی – میدان عدل – ساختمان مهندسان – طبقه اول
نام مدیر :  محمد حسین ستاری
تلفن : ۳۳۳۵۱۷۵۶-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۷۱۱۰۳-۲۶-۷۲

آدرس :   بلوار شهید بهشتی- جنب چاپ پارسیان
نام مدیر :  هما حسینی
تلفن : ۳۴۴۵۴۷۷۳-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۱۱۵-۲۶-۷۲

آدرس :   چوبیندر-خیابان توحید(اصلی)-نرسیده به ندامتگاه مرکزی –روبروی کوچه شهید عبداله وهابپور
نام مدیر :  عبداله کشاورز نجفی
تلفن : ۳۳۴۴۴۷۳۳-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۱۱۶-۲۶-۷۲

آدرس :   فلسطین شرقی –سه راه وحدت
نام مدیر :  علیرضا یوسفلی
تلفن : ۳۳۳۶۲۸۵۰-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۱۱۷-۲۶-۷۲

آدرس :   ابتدای بلوارآزادگان بالاتر از مخابرات
نام مدیر :  مهدیه محمدی
تلفن : ۳۳۶۷۹۱۷۷-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۱۱۹-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان امام رضا (ع) –نبش پردیس ۶۸
نام مدیر :  سعید قربانی
تلفن : ۳۳۴۲۲۲۲۹-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۱۲۰-۲۶-۷۲

آدرس :   بلوار نخبگان-بلوار پیروزی-قطعه ۸۵۲-جنب املاک باستان
نام مدیر :  رامین نوروزیان
تلفن : ۳۳۶۹۶۵۱۵-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۱۲۶-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان منتظری جدید-پاساژامت
نام مدیر :  انسیه اسحاقی
تلفن : ۳۳۵۶۷۷۸۱-0281


 • دفتر پیشخوان شماره ۱۱۲۷-۲۶-۷۲

آدرس :   خیابان بلوار آزادگان-نبش کوچه ۲۷
نام مدیر :  محمد جواد انجرانی
تلفن : ۳۳۶۶۶۶۰۷-0281کد امنیتی را وارد نمایید.


40220