دفتر پیشخوان دولت بندرعباس

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت بندرعباس

 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1003-37-72

آدرس : بندرعباس-خیابان کمربندی-دو راهی ایسینی
نام مدیر : خانم قنبری
تلفن : 66665668-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1009-37-72

آدرس : بندرعباس-میدان یادبود-کوچه کالای ورزشی راین
نام مدیر : خانم قنبری
تلفن : 22225676-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1009-37-72

آدرس : بندرعباس-میدان یادبود-کوچه کالای ورزشی راین
نام مدیر : خانم صبوری
تلفن : 22540402-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1043-37-72

آدرس : میدان اتوتاج- پاساژ هرمز
نام مدیر : آقای مشیر
تلفن : 22254042-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1044-37-72

آدرس : بندرعباس-خیابان15خرداد جنب بندرگشت
نام مدیر : آقای جعفری
تلفن : 22230066-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1045-37-72

آدرس : چهارراه رسالت ساختمان بنياد
نام مدیر : محمد علی شاهی
تلفن : 66682154-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1052-37-72

آدرس : بندرعباس- سه راه سازمان- ساختمان صفا
نام مدیر : آقای صفا
تلفن : 22233693-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1053-37-72

آدرس : بندرعباس-خیابان فلسطین
نام مدیر : آقای علوی مقدم
تلفن : 33337326-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1055-37-72

آدرس : بندرعباس- انتهای خیابان دانشگاه
نام مدیر : آقای زامیاد
تلفن : 66684146-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1056-37-72

آدرس : بندرعباس-گلشهر-روبروی اتکا
نام مدیر : خانم شاهگل نژاد
تلفن : 66687566-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1057-37-72

آدرس : بندرعباس-چهار راه نخل ناخدا کوچه شقایق
نام مدیر : آقای ریگی
تلفن : 33674800-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1058-37-72

آدرس : بندرعباس-سه راه جهانبار-جنب پمپ بنزین
نام مدیر : خانم مریم بندری
تلفن : 55551189-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1062-37-72

آدرس : بندرعباس-اول بلوار امام حسین-ورزشگاه ابومسلم
نام مدیر : خانم حسینی
تلفن : 33350051-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1071-37-72

آدرس : بندرعباس-خواجه عطا- خیابان فلسطین
نام مدیر : خانم کهوری نژاد
تلفن : 33348471-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1072-37-72

آدرس : بندرعباس- کوی ملت
نام مدیر : خانم کشمیری
تلفن : 55559015-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1081-37-72

آدرس : بندرعباس-سه راه جهانبار- روبروی دانشگاه پیام نور
نام مدیر : خانم عزیزی
تلفن : 33352530-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1101-37-72

آدرس : بندرعباس-سه راه سازمان-جنب کتابفروشی استاد
نام مدیر : خانم علوی
تلفن : 32252270-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1102-37-72

آدرس : بندرعباس-روبروی دبیرستان 17 شهریور
نام مدیر : خانم رحماندوست
تلفن : 22227256-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1106-37-72

آدرس : بندرعباس- ساختمان قائم
نام مدیر : خانم بشارتی
تلفن : 22239778-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1116-37-72

آدرس : بندرعباس-شهرک توحید
نام مدیر : خانم بومه
تلفن : 37066044-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1117-37-72

آدرس : بندرعباس-نرسیده به میدان یادبود-جنب ملکه آسمانها
نام مدیر : آقای فیروزی
تلفن : 22246937-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1126-37-72

آدرس : بندرعباس-خ شهید حقانی
نام مدیر : آقای عسکریان
تلفن : 22239665-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1131-37-72

آدرس : بندرعباس-فلکه برق - روبروی پاساژ رویال
نام مدیر : خانم زائری
تلفن : 22239482-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1185-37-72

آدرس : بندرعباس-شهرک نبوت- کوچه میثم 18
نام مدیر : آقای داستان
تلفن : 33702375-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1122-37-72

آدرس : بندرعباس-بلوار مصطفی خمینی- جنب پیتزا هیوا
نام مدیر : آقای فرزاد سدری
تلفن : 44619037-0761

 
کد امنیتی را وارد نمایید.


39807