دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت کرمانشاه

 • دفتر پیشخوان شماره 1181-30-72

آدرس :   شهرک دولت آباد چهل متری کد پ 6719883563
نام مدیر :  آرزو اکبری
تلفن : 8287018 -083


 • دفتر پیشخوان شماره 1031-30-72

آدرس : چهارراه گلستان روبروی قنادی بابانوئل کد پ6714655767
نام مدیر :  یونس محمدی
تلفن : 8360787- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1200-30-72

آدرس : خ شریعتی-نبش کوی پرندیان کدپ 6713747498
نام مدیر :  مهین غلامی
تلفن : 7299277- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1197-30-72

آدرس : بلوارزن-روبروی شرکت نفت کدپ 6714678199
نام مدیر :  علی فزونی
تلفن : 8387800- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1199-30-72

آدرس : ش-کارمندان ضلع شرقی میدان مدیریت کد6715767441
نام مدیر :  علی امیری
تلفن : 4217802- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1002-30-72

آدرس : چهارراه ارشاد بطرف دادگستری کدپ6715619841
نام مدیر :  ندا عالی پور
تلفن : 8245348- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1177-30-72

آدرس : م آزادی- خ سیده فاطمه کدپ 6714617474
نام مدیر :  حسین ایزدی نسب
تلفن : 8211850- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1004-30-72

آدرس : خ دانشگاه- بلوار پرستار کد پ 6714833334
نام مدیر :  فرهان اکبری
تلفن : 4276779- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1094-30-72

آدرس : شهرک معلم- میدان حافظ کدپ6714859662
نام مدیر :  مرتضی سهرابی
تلفن : 4267000- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1195-30-72

آدرس : فرهنگیان فازیک-بلوار شهید فهمیده کد پ6717874178
نام مدیر :  افشین کریمی
تلفن : 8212390- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1189-30-72

آدرس : خ فردوسی –خ سه راه برق کدپستی 6713715589
نام مدیر :  مهدی توسلی
تلفن : 7274886- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1058-30-72

آدرس : خ بهار- انتهای بهار کدپستی 6718853316
نام مدیر :  ارسلان باوندپور
تلفن : 7249073- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1042-30-72

آدرس : خ سید جمال الدین اسد آبادی کدپ 6716779315
نام مدیر :  پرستوبراتی مسکره
تلفن : 7280494- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1053-30-72

آدرس : تعاون-مقابل هتل آزادگان کدپ 6714933976
نام مدیر :  مهناز لارطی
تلفن : 4214909- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1018-30-72

آدرس : خ شریعتی – جنب دبیرستان آل احمد کد 6713957698
نام مدیر :  سهیلا اسفندیاری
تلفن : 7278486- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1249-30-72

آدرس : خ مدرس سبزه میدان کد پستی 6713845716
نام مدیر :  نیلوفر مردانی
تلفن : 7214494- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1194-30-72

آدرس : بلوار طاقبستان- پایین تراز مسجد نبی کد 6714961575
نام مدیر :  سارا رنجبرطاقوستانی
تلفن : 4228242- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1027-30-72

آدرس : الهیه- خ بهداری کد پستی 6719974783
نام مدیر :  کتایون رضایی
تلفن : 8382804- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1074-30-72

آدرس : بازرگانی – خ دانشجو جنب پارک بعثت کد 6717917746
نام مدیر :  طاهره کریمی
تلفن : 7220590- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1077-30-72

آدرس : الهیه –بلوار گلها کد پستی 6719949436
نام مدیر :  مجید رضایی
تلفن : 8365725- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1048-30-72

آدرس : م آزادی –خ سیده فاطمه کدپ 6714616836
نام مدیر :  فریبا رنجبر
تلفن : 8211300- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1113-30-72

آدرس : وکیل آقا به طرف ده مجنون کد پ 6714675176
نام مدیر :  ستار مرادی
تلفن : 7220021- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1166-30-72

آدرس : شهرک صادقیه کد پستی 6717816446
نام مدیر :  نریمان کرمی
تلفن : 7265523- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1226-30-72

آدرس : خ نقلیه – نبش کوی رنجبر کد پ 6719758543
نام مدیر :  پرستو اصغری
تلفن : 7221902- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1024-30-72

آدرس : شهرک ظفر- ایستگاه یک کد پ 6717783341
نام مدیر :  کیومرث غلامی
تلفن : 4313000- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1020-30-72

آدرس : کارمندان ایستگاه 7
نام مدیر :  فرزانه سیابانی
تلفن : 4215077- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1241-30-72

آدرس : خ مسیر نفت چهارراه 20متری کد پ 6719616749
نام مدیر :  شیرین نازاری
تلفن : 8210171- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1168-30-72

آدرس : بلوارشهید بهشتی سه راه 22بهمن کدپ 6714648861
نام مدیر :  حسین پوربی آزار
تلفن : 8225060- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1248-30-72

آدرس : شهرک الهیه جنب پمپ بنزین کدپ 6719999936
نام مدیر :  جواد هوشمند
تلفن : 8276075- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1188-30-72

آدرس : وکیل آقا به طرف خ ده مجنون کد پ 6719664199
نام مدیر :  سپیده اختیاری
تلفن : 7212007- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1193-30-72

آدرس : خ خیام- اول بریدگی سرخوش کدپ 6718796185
نام مدیر :  علی محمدطاهری
تلفن : 7273470- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1205-30-72

آدرس : میدان جمهوری جنب قنادی میثم کدپ 6718854845
نام مدیر :  فرحناز نامداری
تلفن : 7216606- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1100-30-72

آدرس : خ سیدجمال الدین اسدآبادی کدپ 6716883365
نام مدیر :  سوسن خزایی
تلفن : 7275342- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1225-30-72

آدرس : بلوارراهنمایی مقابل پاسگاه شهید جعفری کد6715679179
نام مدیر :  فرزانه اله کرمی
تلفن : 8232009- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1026-30-72

آدرس : کیهان شهر خ اندیشه کدپستی6715694978
نام مدیر :  محمدرضا محمدی
تلفن : 8331422- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1052-30-72

آدرس : خ سیدجمال الدین اسدآبادی 67168
نام مدیر :  افسانه فلاحی
تلفن : 8253112- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1036-30-72

آدرس : الهیه –خ طالقانی کوی نهم کد پ 6719934863
نام مدیر :  فاطمه رحمانی
تلفن : 8386509- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1025-30-72

آدرس : شهرک حافظیه خ45متری کد پ 6715834517
نام مدیر :  فاطمه ابراهیمی
تلفن : 83756083- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1223-30-72

آدرس : خ موید-خ امیرکبیر کد پستی 6718614553
نام مدیر :  مهدی امیری مقدم
تلفن : 7217801- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1021-30-72

آدرس : باغ ابریشم خ دانشگاه 6714864157
نام مدیر :  فرزانه نظری
تلفن : 4275187- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1228-30-72

آدرس : 22بهمن- پایین تر ازمیدان مرکزی کد6714697154
نام مدیر :  مریم کریمی خواه
تلفن : 8364750- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1203-30-72

آدرس : مسکن –نبش چهارراه آزادگان کدپ6715786777
نام مدیر :  نادیا فرح وشی
تلفن : 4237109- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1169-30-72

آدرس : خ مدرس- خ کاشیکاری کدپ 6713883549
نام مدیر :  محمد علی سحابی
تلفن : 8210580- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1022-30-72

آدرس : فرهنگیان فاز2-ایستگاه 4-کد پستی6715973545
نام مدیر :  سهیلا سلیمانی
تلفن : 4214883- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1001-30-72

آدرس : دیزل آباد- خ دوم وسوم6719856387
نام مدیر :  مهسا زرافشانی
تلفن : 8264647- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1034-30-72

آدرس : فرهنگیان فاز2-ایستگاه 7کدپ 6715731814
نام مدیر :  بهزاد مرادی
تلفن : 4236512- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1050-30-72

آدرس : چهارراه راهنمایی ورانندگی کد پ 6715633999
نام مدیر :  محسن محمدی
تلفن : 8220718- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1162-30-72

آدرس : بالاتر از سه راه مسکن کد 6715933431
نام مدیر :  کامران جاسمی
تلفن : 4237755- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1182-30-72

آدرس : میدان گلستان خ گلسرخ کدپ
نام مدیر :  خلیل جانجانی
تلفن : 8256000- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1245-30-72

آدرس : چقامیرزا-بریدگی دوم 6719673985
نام مدیر :  لیلاقایمی قراملکی
تلفن : 8392067- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1246-30-72

آدرس : بلوارطاقبستان نبش کوی121کدپ6714948176
نام مدیر :  سپیده خدامرادی
تلفن : 4298845- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1122-30-72

آدرس : خ دبیراعظم خ سنگر کدپ6713735569
نام مدیر :  جعفر لرستانی
تلفن : 7278184- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1185-30-72

آدرس : شهرک معلم خ مولوی کدپ
نام مدیر :  جلیل خزایی
تلفن : 4282999- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1146-30-71

آدرس : شهرک سجادیه روبروی وی4کدپ
نام مدیر :  میثم رضایی
تلفن : 8320373- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1035-30-72

آدرس : میدان انقلاب(شهرداری)خ معلم غربی کد 6713745197
نام مدیر :  الهام شمس نژاد
تلفن : 7222208- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1049-30-72

آدرس : شهرک تعاون ایستگاه 3 کدپ
نام مدیر :  فریبرز آقایی
تلفن : 4239749- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1220-30-72

آدرس : بلوار راهنمایی نبش کوی6شهید جهانفرکد6715677771
نام مدیر :  بهاره کوچکپور
تلفن : 8255183- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1118-30-71

آدرس : بلوارکیهانشهرجنب پمپ بنزین کدپ 6716986171
نام مدیر :  مرتضی قنبری
تلفن : 8325555- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1057-30-72

آدرس : کوی ثبت روبروی دادگستری کدپ 6716716511
نام مدیر :  مریم خزایی
تلفن : 7223611- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1229-30-72

آدرس : فرهنگیان فاز2ایستگاه 9 کدپ6715734645
نام مدیر :  ویدا محمدی
تلفن : 4234108- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1201-30-72

آدرس : خ شهیاد چهارراه دوم خ امینی کد6715637541
نام مدیر :  محمدرضا سلیمانی
تلفن : 8248936- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1015-30-72

آدرس : م آزادی –جنب خ سیده فاطمه کد 6714618153
نام مدیر :  تورج سهرابی
تلفن : 8237090- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1005-30-72

آدرس : شهر ک معلم بلوارعطار کد پ 6714855591
نام مدیر :  فایق احمدی هدایتی
تلفن : 4280600- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1211-30-72

آدرس : بلوارطاقبستان بلوار نبوت کد پ 6714918684
نام مدیر :  علیرضا محمودی جم
تلفن : 4238371- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1191-30-72

آدرس : خ راه کربلا روبروی سپاه کد 6766133639
نام مدیر :  پریسا سلطانمرادی
تلفن : 3724205- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1032-30-72

آدرس : خ ولیعصر بالاتر از بانک سپه کد 6766164355
نام مدیر :  دیانا بختیاری
تلفن : 3722249- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1204-30-72

آدرس : بلوار راه کربلا مجتمع اداری کد 6766164373
نام مدیر :  آرام صادقی
تلفن : 3722735- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1209-30-72

آدرس : خ میراحمد جنب بانک ملی
نام مدیر :  شاهپورسلیمی مهکی
تلفن : 2222321- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1173-30-72

آدرس : خ راه کربلا روبروی بانک کشاورزی کد6771615456
نام مدیر :  سپیده اختیاری
تلفن : 2231160- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1072-30-72

آدرس : بلوارجانبازان اول خ بیمارستان کد6798178451
نام مدیر :  شرمین مرادی
تلفن : 6231040- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1033-30-72

آدرس : خ فرمانداری
نام مدیر :  مختار کاکا مرادی
تلفن : 6723848- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1073-30-72

آدرس : خ امام چهارراه کاشانی
نام مدیر :  الهام خسروی ترازک
تلفن : 3231712- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1165-30-72

آدرس : شهرک امام خ 45متری کد6746175757
نام مدیر :  روشنک نیک مرام
تلفن : 2221848- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1165-30-72

آدرس : شهرک امام خ 45متری کد6746175757
نام مدیر :  روشنک نیک مرام
تلفن : 2221848- 083کد امنیتی را وارد نمایید.


کارهای سودسهام عدالت باانحصارووراثت راکدام دفاترانجام میدهند

54363