دفتر پیشخوان دولت تبریز

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت تبریز

 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1240

آدرس : 7کیلومتر جاده تهران
نام مدیر : یوسف بهرام زاده
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1138

آدرس : خ ششگلان روبروی بانک صادرات
نام مدیر : ناهید لطفعلی نژاد
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1139

آدرس : خ بیلانکی چهاراه بیلانکوه
نام مدیر : پریزاد آریانا
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1141

آدرس : 40متر-خ انقلاب
نام مدیر : زهرا کاظمی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1142

آدرس : شهرک باغمیشه
نام مدیر : جعفر مرزی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1143

آدرس : سیلاب ملازینال
نام مدیر : رقیه مظلومی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1143

آدرس : سیلاب ملازینال
نام مدیر : رقیه مظلومی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1144

آدرس : خ آذربایجان مابینبهار و فیضیه
نام مدیر : رباب رفعتی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1147

آدرس : خ ارتش جنوبی اول پاستور جدید
نام مدیر : یوسف وحدی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1152

آدرس : اخر مفتح -داداش اباد
نام مدیر : علیرضا لطفی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1154

آدرس : خ ستارخان یکه دکان
نام مدیر : مرادعلی خانی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1155

آدرس : کوی پرواز خ باسمنج
نام مدیر : حافظ اسماعیلی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1156

آدرس : خ آزادی اول خ جدیری
نام مدیر : پریسا مصلح
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1159

آدرس : خیابان ولیعصر فلکه بازار
نام مدیر : المیرا بخشی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1170

آدرس : زعفرانیه ایستگاه بازار
نام مدیر : مدینه آرزه
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1171

آدرس : خ رسالت مجتمع تجاری کوثر
نام مدیر : کورش نخلبند
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1172

آدرس : کوی پرواز میدان پرواز
نام مدیر : ناصر فوری بیرق
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1173

آدرس : خ اخونی ج حسینیه آخونی
نام مدیر : رقیه پورانی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1174

آدرس : ارم میدان انقلاب
نام مدیر : شهاب سرودی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1176

آدرس : خ امام چهار راه آبرسان
نام مدیر : علیرضا حرافی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1177

آدرس : خ مارالان م سجادیه
نام مدیر : حسین عینی زاده
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1181

آدرس : خ ثقه السلام-روبروی مقبره الشعرا
نام مدیر : لیلا رهبری
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1183

آدرس : خ لاله -خ سالاری
نام مدیر : احمد عسگری
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1186

آدرس : راه آهن -به طرف جاده سنتو
نام مدیر : اعظم کرباسی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1187

آدرس : خیابان امامیه اول کمربند میانی
نام مدیر : والیه محمدی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1188

آدرس : اول خ مخابرات-خ بهار جنب پارک
نام مدیر : صالح امن زاده
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1189

آدرس : آخرخ مارالان-میدان بقایه
نام مدیر : مریم رحیمی وند
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1190

آدرس : چهاراه منتظری-به طرف چهارسو
نام مدیر : حسن محبی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1191

آدرس : 17شهریور جدید
نام مدیر : نیر زارع آبادی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 72-10-1193

آدرس : اول شهرک طالقانی
نام مدیر : شهلا عثمانی
تلفن :

 
کد امنیتی را وارد نمایید.


مرکزش کجاست تو رو خدا بگو

21998