دفتر پیشخوان دولت منطقه 18 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت منطقه 18 تهران

 

دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۰۳۸

آدرس : بزرگراه سعیدی، چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، خیابان نیک ملکی، نبش کوچه جهانی، پلاک ۱۲۳

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۰۸۳۰۵


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۱۱۸

آدرس : شهرک ولیعصر، خیابان حیدری شمالی، پلاک ۲۵۴

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۰۵۰۷۸


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۲۰۵

آدرس : یافت آباد، انتهای بلوار معلم، تقاطع معلم و الغدیر، پلاک ۳۶۴، ساختمان ماهان، طبقه اول، شماره ۱

تلفن : ۰۲۱۶۶۲۰۵۰۵۴


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۲۰۶

آدرس : شهرک ولیعصر، خیابان حیدری، خیابان بهرامی، پلاک ۱۷۹، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۳۱۷۶۷


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۳۳۱

آدرس : خیابان هفدهم شهریور، روبروی شهرداری ناحیه ۴، پلاک ۵۰، واحد ۱

تلفن : ۰۲۱۶۶۷۸۵۶۳۶


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۴۱۷

آدرس : بزرگراه فتح، خیابان هفدهم شهریور، ۱۵ متری اول شمالی، پلاک ۱۲

تلفن : ۰۲۱۶۶۷۷۵۹۰۰


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۵۶۷

آدرس : شهرک ولیعصر، میدان زاهدی، نبش خرم، پلاک ۹۱

تلفن : ۰۲۱۶۶۲۹۵۳۱۲


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۵۸۶

آدرس : بلوار معلم، میدان معلم، ابتدای خیابان تختی، پلاک ۱۰، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۶۶۶۳۴۶۰۱


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۶۶۱

آدرس : بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان ابوسعید شرقی، پلاک ۱۶۵، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۶۶۲۵۵۵۳۰


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۲۱۰۰

آدرس : بزرگراه فتح، خیابان هفدهم شهریور، پلاک ۱۹۲

تلفن : ۰۲۱۶۶۸۱۷۲۵۵


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۲۱۲۵

آدرس : بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، نبش توحید، ساختمان مهدی، پلاک ۲۹۲، طبقه اول، واحد ۲

تلفن : ۰۲۱۶۶۲۶۱۹۲۵


 

 کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست ساختمان بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
32684