دفتر پیشخوان دولت منطقه 14 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت منطقه 14 تهران

 

دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۱۰۷

آدرس : اتوبان شهید محلاتی، خیابان دهم فروردین، خیابان شهید کیانی، پلاک ۱۴

تلفن : ۰۲۱۳۳۴۳۱۰۰۰


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۱۱۷

آدرس : خیابان پیروزی، روبروی خیابان بیمارستان فجر، پلاک ۶۳۴

تلفن : ۰۲۱۳۳۳۱۵۵۵۱


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۱۳۴

آدرس : خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، نبش خیابان سیرجان، پلاک ۷۰، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱۳۳۳۱۵۴۶۵


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۳۳۰

آدرس : ابتدای خاوران، روبروی ایستگاه مخبر (عارف)، نبش کوچه یزدانی، پلاک ۴۲۳

تلفن : ۰۲۱۳۳۷۰۲۶۲۱


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۳۴۲

آدرس : خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، روبروی سازمان آب، پلاک ۳۰۵، طبقه دوم  

تلفن : ۰۲۱۳۳۱۰۶۵۰۹


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۳۹۷

آدرس : خیابان پیروزی، خیابان کریم شاهیان، پلاک ۹۸

تلفن : ۰۲۱۳۳۱۰۱۲۳۰


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۴۶۵

آدرس : خیابان ۱۷ شهریور، خیابان ابن سینا، نبش کوچه ارشاد، پلاک ۳۴، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۳۳۳۴۹۳۲۴


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۷۷۱

آدرس : خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، پایین‌تر از پل اول، بین کوچه اول و دوم شرقی، پلاک ۸۵۵

تلفن : ۰۲۱۳۳۱۶۴۹۰۳


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۸۰۷

آدرس : خیابان پیروزی، خیابان نبرد، خیابان داوود‌آبادی غربی، نبش کوچه شهید فرید بیک حسنی، پلاک ۲۵۵

تلفن : ۰۲۱۳۳۳۳۶۵۵۰


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۸۸۴

آدرس : خیابان پیروزی، جنب متروی نبرد، بازارموبایل شرق، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱۳۳۳۳۳۷۰۳


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۹۵۲

آدرس : خیابان ۱۷ شهریور، پایین‌تر از میدان شهدا، نرسیده به کوچه محمود ایزدی، پلاک ۱۱۸۹، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱۳۳۶۷۶۱۹۸


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۱۹۵۴

آدرس : میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، جنب اداره پست، پلاک ۱۴۱۵، طبقه زیرهمکف  

تلفن : ۰۲۱۳۳۳۱۱۸۷۹


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۲۰۲۷

آدرس : خیابان پیروزی، نبش خیابان پرستار، میدان ۱۳ آبان، پلاک ۲۷۹، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱۳۳۰۹۶۰۸۸


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۲۰۷۲

آدرس : پیروزی، خیابان دهم فروردین، خیابان داورزنی (شیوا سابق)، پلاک ۱۲۰، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۳۳۱۷۴۵۳۳


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۲۰۷۴

آدرس : بزرگراه شهید محلاتی، خیابان مخبر شمالی، پلاک ۵۰۱، طبقه همکف  

تلفن : ۰۲۱۳۳۱۷۷۴۲۰


دفتر پیشخوان دولت ۷۲۱۶۲۰۹۰

آدرس : خیابان پیروزی، خیابان دهم فروردین، میدان تفحص، خیابان لرستان، نبش کوچه حنفی زاده، جنب پلاک ۵۳

تلفن : ۰۲۱۳۳۰۸۱۳۳۳کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست ساختمان بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
61583