داروخانه های منطقه 15 تهران

لیست نام و آدرس داروخانه های منطقه 15 تهران

داروخانه آذربایجان

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - بزرگراه بعثت - شهرک مطهری - م. چمن زار - پ. ۱۳
تلفن : ۳۳۸۸۳۹۳۳


  داروخانه آسیا - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - خاوران - خ. ناصری - نبش خیابان عاقلی نژاد
تلفن :


  داروخانه ابوالفتحی

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - نبش خیابان بهمن آبادی ۲۲
تلفن :


  داروخانه ابوذر

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - بلوار ابوذر - پایین تر از پل چهارم - نبش کوی ۲۹ - پ. ۲۲۲
تلفن : ۳۳۱۴۷۳۶۷


  داروخانه اتابک

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - خاوران - خ. ذوالفقاری - نرسیده به چهارراه اتابک - پ. ۱۷۸
تلفن : ۳۳۷۰۰۱۱۹


  داروخانه افسریه

 

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - ۱۵ متری دوم - نبش کوچه ۴۲ شرقی
تلفن : ۳۳۱۵۴۷۰۱


  داروخانه دکتر نجف امیرزاده

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - بین ۱۵ متری سوم و چهارم - پ. ۳۶۲
تلفن : ۳۳۱۴۷۲۶۲


  داروخانه انوری

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - م. خراسان - خ. شوش شرقی - خ. شبیر - چهارراه وفا - پ. ۱۵۳
تلفن : ۵۵۳۱۰۹۸۷


  داروخانه برمزدی

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - ۱۷ شهریور - خ. رستگاری مقدم - خ. ابراهیمی
تلفن :


  داروخانه دکتر فرزین بهرامی

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - شهرک مسعودیه - خ. ابومسلم - نبش کوچه طاهرپناه
تلفن : ۳۳۸۶۱۳۶۹


  داروخانه بوعلی

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - شوش شرقی - خ. شهیدابراهیمی - چهارراه ابوفاضلی - پ. ۲۱۱
تلفن : ۵۵۳۱۵۰۷۴


  داروخانه دکتر بهرام بیات

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - شهرک مشیریه - ۲۰ متری اعظم - نبش خیابان دی شرقی
تلفن : ۳۳۸۶۷۱۴۸


  داروخانه دکتر پارساپور

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - ۱۵ متری دوم - بین خیابان نهم و دهم
تلفن : ۳۳۸۱۹۹۴۲


  داروخانه پروانه

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - ۱۷ شهریور - روبروی خیابان شوش شرقی - پ. ۲۵۴
تلفن : ۳۳۷۰۶۲۰۳


  داروخانه تخت زرین

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - ۱۵ متری سوم - بین خیابان هشتم و نهم
تلفن : ۳۳۱۵۷۰۹۴


  داروخانه تکبیر

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - شوش شرقی - خ. شهرزاد - پ. ۳۷۸
تلفن : ۵۵۰۶۴۸۰۶


  داروخانه دکتر جواهری

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - شهرک مشیریه - ۳۰ متری صالحی - بعد از چهارراه دوم - نبش کوچه خوزستان شرقی
تلفن : ۳۳۸۶۷۵۴۴


  داروخانه خرمی

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - ۱۵ متری دوم - نبش خیابان ۲۹ - پ. ۲۱۷
تلفن : ۳۳۱۵۶۸۴۷ - ۳۳۸۳۹۳۰۲


  داروخانه رشد

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - انتهای ۱۵ متری دوم - ابتدای اسلام آباد - پ. ۵۱۷
تلفن : ۳۳۱۵۹۶۸۳


  داروخانه رضویه

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - خاوران - ۲۰ متری امام خمینی
تلفن : ۳۳۴۷۴۷۹۸


  داروخانه دکتر مهری روح افزا

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - ۱۵ متری دوم - پ. ۳۸۱
تلفن : ۳۳۱۵۱۱۴۲


  داروخانه دکتر زهرا سبزواری

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - ۱۵ متری اول - نبش خیابان هشتم
تلفن : ۳۳۱۵۹۲۵۸


  داروخانه سعیده

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - مشیریه - چهارراه اول - ک. فروردین
تلفن : ۳۳۸۶۴۱۵۱


  داروخانه شافع

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - شهرک مشیریه - فلکه اول - روبروی خیابان کلهر
تلفن :


  داروخانه شهدای گمنام - خیریه

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - خاوران - خ. اعظم نظامی - درمانگاه شهدای گمنام
تلفن : ۳۳۷۰۸۰۷۸


  داروخانه ظفر

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - ۱۷ شهریور - پایین تر از خیابان شوش شرقی - نرسیده به کوچه تکلی - پ. ۶۱۹ و ۶۲۱
تلفن : ۵۵۳۱۶۲۵۳


  داروخانه دکتر بابک علی زاده

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - ۱۵ متری سوم - بین خیابان نوزدهم و بیستم - پ. ۳۶۴
تلفن : ۳۳۱۵۱۱۴۲


  داروخانه دکتر مهری روح افزا

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - ۱۵ متری دوم - پ. ۳۸۱
تلفن : ۳۳۱۵۲۹۷۸


  داروخانه عینی

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - بین خیابان ۱۵ متری دوم و سوم - پ. ۳۱۱
تلفن : ۳۳۸۰۰۷۲۵


  داروخانه قصر فیروزه - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - ۱۵ متری سوم - خ. سبزواری
تلفن :


  داروخانه مبعث

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - خاوران - خ. اتابک - پ. ۱۱۷
تلفن : ۳۳۰۱۰۸۲۸


  داروخانه مسعود

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - مخبر جنوبی - خ. عجب گل
تلفن :


  داروخانه منصور - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - ۱۷ شهریور - خ. رضایی
تلفن :


  داروخانه مهرآبادی

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۳۵ متری ولی عصر - خ. نبرد
تلفن :


  داروخانه مینو

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - م. خراسان - خ. طیب - پ. ۳۹۶/۱
تلفن : ۳۳۷۰۵۷۶۰


  داروخانه هجرت

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - ۲۰ متری - شهرک مسعودیه - ۲۰ متری ابومسلم - نبش خیابان شیرازی - روبروی تره بار
تلفن : ۳۳۸۶۶۰۴۸


  داروخانه ۱۷ شهریور

آدرس :تهران - منطقه ۱۵ - ۱۷ شهریور جنوبی - نرسیده به خیابان منصور - دست چپ - پ. ۶۶۸۱
تلفن : ۳۳۷۲۶۰۱۲


  • داروخانه های سایر مناطق تهران

     

 جستجوهای مرتبط : 

 داروخانه طیب   داروخانه شوش

 داروخانه مظاهری   داروخانه بیسیم

 داروخانه مینایی   داروخانه اتابک

 داروخانه هاشم آباد   داروخانه کیان شهر

 داروخانه ابوذر   داروخانه افسریه

 داروخانه اسلام آباد   داروخانه مسعودیه

 داروخانه مشیریه   داروخانه مسگر آباد

  داروخانه رضویه   داروخانه خاور شهر

داروخانه قیام دشت
کد امنیتی را وارد نمایید.


27454