داروخانه های منطقه 12 تهران

لیست نام و آدرس داروخانه های منطقه 12 تهران

 داروخانه آبان

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - م. شوش - خ. شوش شرقی - پ. ۵۹۱
تلفن : ۳۳۵۶۳۰۹۷


  داروخانه آلمانی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - جمهوری - چهارراه استانبول - پ. ۳۶۵
تلفن : ۳۳۱۱۵۳۲۷


  داروخانه اتحاد

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مصطفی خمینی - بین خیابان سرچشمه و سیروس - ایستگاه تکیه - پ. ۱۴۲
تلفن : ۳۳۹۰۴۳۱۲


  داروخانه ادیب

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - وحدت اسلامی - نبش خیابان ۱۵ خرداد - پ. ۹۶۹
تلفن : ۵۵۶۳۶۳۵۶


  داروخانه امام علی - خیریه

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - ری - نرسیده سه راه امین حضور - ک. بهرون - پ. ۱۵
تلفن : ۳۳۱۲۷۷۷۳ - ۳۳۵۵۲۲۸۹


  داروخانه امیراعلم - تامین اجتماعی (گوش و حلق و بینی)

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - سعدی - نرسیده به خیابان تقوی
تلفن : ۶۶۷۰۶۱۰۶ - 9


  داروخانه اونیورسال

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - شوش - خ. بوربور - پ. ۱۱۶
تلفن : ۵۵۶۰۱۲۵۳


  داروخانه ایران

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مجاهدین اسلام - چهارراه آبسردار - ساختمان پزشکان
تلفن : ۷۷۵۲۱۸۳۹


  داروخانه بانک ملی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - فردوسی - روبروی سفارت آلمان
تلفن : ۶۶۷۳۱۳۶۰


  داروخانه بهبودی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مولوی - نرسیده به میدان قیام - پ. ۱۶۴
تلفن : ۳۳۵۶۰۱۷۵ - ۳۳۱۳۸۹۶۹ - ۳۳۵۶۹۳۸۴


  داروخانه دکتر فرشید بهنیا

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - فردوسی - روبروی سفارت آلمان - داخل بیمارستان بانک ملی
تلفن : ۶۶۷۳۱۳۶۰


  داروخانه پرسیان

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - امام خمینی - بعد از ترمینال فیاض بخش - بین حسن آباد و ۳۰ تیر جنب درمانگاه فرهنگیان تهران
تلفن : ۶۶۷۱۷۹۵۲


  داروخانه حکمت

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - ری - نرسیده به خیابان آبشار
تلفن : ۳۳۵۵۱۲۶۵


  داروخانه دادگستری

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - انقلاب - روبروی خیابان استادنجات الهی (ویلا) - خ. پارس
تلفن : ۶۶۷۱۷۱۰۲


  داروخانه داریوش

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - جمهوری - پ. ۳۸۸
تلفن : ۶۶۷۰۶۸۷۶


  داروخانه دکتر امینی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - م. بهارستان - نبش خیابان صفی علیشاه
تلفن : ۳۳۹۱۴۸۱۶ - ۳۳۱۱۹۹۹۳


  داروخانه رازی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - م. امام خمینی
تلفن :


  داروخانه سپهر

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - خیام شمالی - نرسیده به بازار عباس آباد - پ. ۵۴۷ و ۵۴۹
تلفن : ۵۵۶۳۲۴۰۸ - ۵۵۶۰۰۰۳۵


  داروخانه سلامت بخش

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - ۱۷ شهریور جنوبی - خ. حداد عادل - پ. ۲۷۰
تلفن : ۳۳۱۲۸۹۹۹ - ۳۳۵۵۸۹۰۳


  داروخانه سوم شعبان - تامین اجتماعی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - ری - ک. رضوی
تلفن : ۳۳۱۲۹۱۱۱ - 9


  داروخانه شاهپور - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - م. وحدت اسلامی - پ. ۶۱۳۴ و ۶۱۳۱
تلفن : ۵۵۶۲۳۸۲۸


  داروخانه شرکت نفت

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - حافظ - خ. سخایی - نرسیده به خیابان ۳۰ تیر
تلفن : ۶۶۷۰۰۰۲۱


  داروخانه شفایحیاییان - تامین اجتماعی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مجاهدین اسلام - روبروی پمپ بنزین
تلفن : ۳۳۵۴۲۰۰۱ - 9


  داروخانه شهدای لرزاده - خیریه

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - م. خراسان - خ. لرزاده - پ. ۴۱
تلفن : ۳۳۱۳۲۰۲۲ - 4


  داروخانه شهیداشرفی اصفهانی - دانشگاه شهیدبهشتی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مولوی - چهارراه مولوی
تلفن : ۵۵۶۲۵۵۵۵ - ۵۵۶۳۵۲۵۲ - ۵۵۶۲۱۷۲۶


  داروخانه شهیداکبرآبادی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - تامین ا

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مولوی - ایستگاه باغ فردوس - نبش خیابان مادر
تلفن : ۵۵۶۰۶۰۳۴ - ۵۵۶۳۴۹۴۹ - ۵۵۶۳۹۸۸۸ - ۵۵۶۲۷۱۶۱


  داروخانه شهیداندرزگو (بازرگانان)

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - ری - جنب بزرگراه محلاتی
تلفن : ۳۳۵۶۶۶۹۹ - ۳۳۵۶۶۶۳۳


  داروخانه شهیدصدر - خیریه

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مولوی - باغ فردوس - ک. شهیدپیرمرادی - پ. ۱۰۳
تلفن : ۵۵۶۲۹۵۶۷ - ۵۵۶۱۷۱۷۰


  داروخانه طرفه

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - ابن سینا - پایین تر از خیابان هدایت - جنب داروخانه شهیدعابدینی
تلفن : ۷۷۵۳۱۲۳۳


  داروخانه ظفری زنگنه

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - ری - خ. رضوی
تلفن :


  داروخانه فاریا

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - سعدی - روبروی مسجد قائم - ساختمان ۲۵۰
تلفن : ۷۷۵۳۵۱۶۶


  داروخانه فاضل شمسا

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - م. محمدیه - خ. مولوی - خ. مظفری
تلفن :


  داروخانه فرهنگیان مرکزی تهران

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - امام خمینی - جنب ترمینال فیاض بخش - تقاطع ۳۰ تیر
تلفن : ۶۶۷۲۷۳۱۳


  داروخانه قدر

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - ابن سینا - خ. قائدی - بین کوچه شاهیانی و مرادزاده
تلفن :


  داروخانه دکتر لیدا کاکیان

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - خیام - خ. بهشت - ک. معراج - درمانگاه خیریه صالح
تلفن : ۵۵۸۰۳۱۲۱


  داروخانه کوه نور

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - ایران - سه راه امین حضور - پ. ۸۴
تلفن : ۳۳۵۶۴۹۴۱


  داروخانه کیمیا

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مولوی - چهارراه مولوی
تلفن : ۳۳۱۲۸۱۹۲


  داروخانه دکتر هما گولانی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - ۱۷ شهریور - بعد از چهارراه صفا - پ. ۲۴۷
تلفن : ۷۷۵۰۸۰۸۸


  داروخانه ماه

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - وحدت اسلامی - پایین تر از چهارراه مختاری - پ. ۱۶۷
تلفن : ۵۵۶۳۹۹۰۰


  داروخانه معیری - تامین اجتماعی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مجاهدین اسلام
تلفن : ۷۷۵۳۵۱۱۷


  داروخانه مهینی

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مصطفی خمینی - پایین تر از چهارراه سرچشمه - پ. ۷۱۸
تلفن : ۳۳۹۳۸۶۸۰


  داروخانه ناصح زاده

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - مصطفی خمینی - پایین تر از چهارراه سیروس
تلفن :


  داروخانه ولی اله - خیریه

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - بزرگراه آهنگ - بین سه راه ری و چهارراه شهریور
تلفن : ۳۳۱۳۲۱۱۴ - 6


  داروخانه یکتا

آدرس :تهران - منطقه ۱۲ - حافظ - بعد از تقاطع خیابان جمهوری - روبروی وزارت بهداری
تلفن : ۶۶۷۰۵۲۹۴


  • داروخانه های سایر مناطق تهران

     


 جستجوهای مرتبط : 

 داروخانه فردوسی   داروخانه بهارستان

 داروخانه دروازه شمیران   داروخانه ایران

 داروخانه آبشار   داروخانه امازاده یحیی

 داروخانه ارک   داروخانه پامنار

 داروخانه سنگلج  داروخانه بازار

 داروخانه قیام   داروخانه کوثر

 داروخانه هرندی   داروخانه مختاری

 داروخانه خیابان جمهوری  داروخانه سه راه جمهوری

 داروخانه خیابان سعدی   داروخانه خیابان حافظ

 
کد امنیتی را وارد نمایید.


27950