داروخانه های منطقه 11 تهران

لیست نام و آدرس داروخانه های منطقه 11 تهران

 

داروخانه آریا

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - چهارراه لشگر - نبش خیابان معیری - پ. ۷۵۶
تلفن : ۵۵۳۸۵۰۲۴


  داروخانه ابوریحان

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - فلسطین جنوبی - نبش خیابان شهیدوحید نظری - درمانگاه ابوریحان
تلفن : ۶۶۴۶۹۲۷۴


  داروخانه ادیب - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - منیریه - بلوار ابوسعید - جنب مسجد دارالسلام - پ. ۱۲۴
تلفن : ۶۶۴۶۷۷۷۶ - ۶۶۴۸۶۵۶۶


  داروخانه دکتر محمدجواد اشراقی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - آذربایجان - نبش خیابان گلشن جنوبی - پ. ۲۹۴
تلفن : ۶۶۹۳۵۷۵۰


  داروخانه اعتبار

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - وحدت اسلامی - بین خیابان بشیری و شیخ بهایی - نبش خیابان ارامنه - پ. ۸۶۰
تلفن : ۵۵۳۸۲۲۳۰ - ۵۵۳۹۴۵۷۵


  داروخانه دکتر داود اله وردی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - اسکندری جنوبی - بالاتر از جمهوری - بین خیابان ارومیه و شهیدکلهر - پ. ۲/۶۷۵
تلفن : ۶۶۹۴۹۲۵۲ - ۶۶۹۱۹۳۹۴


  داروخانه الوند

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - حافظ - چهارراه عزیزخان - جنب بهداری ارتش
تلفن : ۶۶۷۰۴۰۵۱


  داروخانه امید

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - ولی عصر - خ. نوفل لوشاتو
تلفن : 


  داروخانه دکتر ثریا امیرارفعی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - امام خمینی - خ. شیخ هادی - تقاطع خیابان جامی - پ. ۱۰۶
تلفن : ۶۶۴۰۳۰۸۹


  داروخانه امیریه

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - ولی عصر - نرسیده به میدان منیریه - روبروی خیابان فرهنگ - پ. ۹۰۴
تلفن : ۵۵۳۸۱۰۲۰


  داروخانه ایزد

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. کمالی - خ. مخصوص - پ. ۲۹۴
تلفن : ۵۵۴۱۵۵۳۵ - ۵۵۴۱۵۵۴۰


  داروخانه بهارلو - تامین اجتماعی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. بهداری - نبش خیابان انبار نفت
تلفن : ۵۵۶۵۸۵۰۰


  داروخانه بهرام

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - نبش چهارراه ولی عصر - پ. ۱۱۴۶
تلفن : ۶۶۴۰۳۵۳۲


  داروخانه بهشت دارو

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - روبروی فرماندهی نیروی انتظامی
تلفن : ۶۶۹۲۶۷۷۵


  داروخانه بیژن

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - آزادی - نبش خیابان اسکندری جنوبی - پ. ۱۸۶
تلفن : ۶۶۹۲۹۷۰۴


  داروخانه پارسا زاد

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - اسکندری جنوبی - نبش خیابان امام خمینی - پ. ۱۱۵
تلفن : ۶۶۸۳۲۲۵۲


  داروخانه پرتو

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - فلسطین جنوبی - بین خیابان جمهوری و انقلاب - نبش کوچه روانمهر - پ. ۹۷
تلفن : ۶۶۴۰۱۳۶۵


  داروخانه پروین

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - ولی عصر - ابتدای پل امیربهادر - جنب بانک سپه - پ. ۷۹۶
تلفن : ۵۵۳۸۴۰۴۵


  داروخانه تربیت

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - نرسیده به میدان راه آهن - خ. زمانی
تلفن : ۵۵۳۷۰۳۴۳ - ۵۵۳۷۳۲۰۶


  داروخانه توحیدی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - خ. ابوریحان
تلفن :


  داروخانه جاودان

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. آذربایجان - نبش خیابان پیروز
تلفن : ۶۶۴۲۱۹۱۶


  داروخانه حیات

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - هلال احمر - خ. ابراهیمی - چهارراه عباسی - ک. دیلمقانی - پ. ۱۷۳
تلفن : ۵۵۴۱۹۴۴۴


  داروخانه خورشید

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. رازی - انتهای میدان رباط کریم اصلی
تلفن : ۵۵۶۵۱۵۶۶


  داروخانه دهپور

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. منیریه - چهارراه لشگر
تلفن :


  داروخانه سپهر

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. رازی - رباط کریم
تلفن :


  داروخانه سلامت ابوریحان

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - خ. ابوریحان - خ. شهیدنظری - پ. ۸۵ - ط. زیرین کلینیک جهاد دانشگاهی سرطان های پستان
تلفن : ۶۶۴۸۰۸۷۶


  داروخانه سوره

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کمیل - بعد از پل نواب - روبروی خیابان خرمشهر - نرسیده به سه راه اکبرآباد - پ. ۹
تلفن : ۶۶۸۳۶۵۷۸


  داروخانه سینا - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - محبوب مجاز (سینا) - بین خیابان رسول قدیمی و خرمشهر - پ. ۱۸۰
تلفن : ۵۵۴۱۳۶۷۶


  داروخانه شهیدشوریده

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - پاستور - جنب ریاست جمهوری
تلفن : ۶۶۴۱۳۰۰۱ - ۶۶۴۰۵۷۹۷


  داروخانه شهید فهمیده

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - هلال احمر - بین نواب و عباسی
تلفن : ۵۵۴۱۶۱۲۱ - ۵۵۴۱۱۲۱۷


  داروخانه شیرخورشیدی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - ولی عصر - چهارراه معزالسلطان - نبش خیابان مدرس - پ. ۶۲۲
تلفن : ۵۵۳۸۲۱۴۴


  داروخانه عباسی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - هلال احمر - خ. عباسی جنوبی - خ. جوادی غربی - پ. ۱۰۷
تلفن : ۵۵۶۵۳۶۳۲ - ۵۵۶۶۳۲۳۷


  داروخانه دکتر جمیله علی زاده

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. رازی - خ. رباط کریم - بعد از کمیته امداد - پ. ۳۶۲
تلفن : ۵۵۶۴۶۳۷۲


  داروخانه عیوض زاده

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - خ. شیخ هادی - بالاتر از خیابان جامی - پ. ۲۷۷
تلفن : ۶۶۷۰۲۰۶۰


  داروخانه فارابی - تامین اجتماعی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. قزوین - خ. کارگر جنوبی
تلفن : ۵۵۴۱۰۰۰۵ -۵۵۴۰۰۰۱۰


  داروخانه فرشته

 

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. جمهوری - بزرگراه نواب صفوی - پ. ۱۷۷
تلفن : ۶۶۹۳۹۴۱۳


  داروخانه فرمان فرمایان

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - آذربایجان - بین باستان و گلشن - درمانگاه فرمان فرماییان
تلفن : ۶۶۵۹۱۰۱۱ - ۶۶۵۹۱۱۱۰ - ۶۶۹۲۸۴۸۸


  داروخانه دکتر گلشن دوست

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - باستان - پ. ۲۳۴
تلفن : ۶۶۹۲۰۰۴۲


  داروخانه دکتر غلام رضا گلشن دوست

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - خ. باستان جنوبی - پ. ۲۲۵
تلفن : ۶۶۹۲۴۳۸۳


  داروخانه لقمان حکیم - مسمومیت

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. کمالی
تلفن : ۵۵۴۱۹۰۰۵ - 11


  داروخانه مروستی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - خ. نوفل لوشاتو - پ. ۱۱۹
تلفن : ۶۶۷۰۲۰۱۱ - 5


  داروخانه ملودی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - پل حافظ - پاساژ بزرگمهر - طبقه همکف - پ. ۱۱۳
تلفن :


  داروخانه و دراگ استور مهرداد

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - ولی عصر - خ. مختاری - پ. ۸۹ و ۹۱
تلفن : ۵۵۳۷۹۵۲۵


  داروخانه و دراگ استور مهستان

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - نرسیده به جمهوری - پاساژ مهستان - طبقه همکف
تلفن : ۶۶۹۲۰۰۸۲


  داروخانه و دراگ استور مهشید

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. زربافیان - پ. ۱۴۱ و ۱۴۳
تلفن : ۵۵۶۵۳۵۵۸


  داروخانه و دراگ استور میلاد

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - خ. ۱۲ فروردین - نبش خیابان لبافی نژاد - پ. ۱۱۷ و ۱۱۵
تلفن : ۶۶۴۰۱۸۲۱


  داروخانه و دراگ استور نجمیه

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - زیر پل حافظ
تلفن : ۶۶۷۰۷۰۷۱ - 8


  داروخانه و دراگ استور نیک

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - بعد از چهارراه ولی عصر - روبروی فروشگاه رفاه
تلفن : ۶۶۹۵۲۶۷۹ - 80


  داروخانه و دراگ استور دکتر فرامرز وکیلی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - آزادی - خ. جمالزاده جنوبی - پ. ۸۰
تلفن : ۶۶۹۲۳۵۸۰


 • داروخانه های سایر مناطق تهران

   


  داروخانه و دراگ استور ولی عصر

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. حر - خ. امام خمینی - خ. کمالی - خ. کاشان - روبروی باشگاه فرهنگیان
تلفن : ۶۶۹۵۳۴۳۰ - 2


 جسجو های مرتبط :

 

 • داروخانه میدان انقلاب 

 • داروخانه خیابان فلسطین

 • داروخانه دانشگاه تهران 

 • داروخانه شیخ هادی

 • داروخانه جمالزاده

 • داروخانه جمهوری

 • داروخانه میدان حر

 • داروخانه میدان منیریه

 • داروخانه امیریه

 • داروخانه سلامت

 • داروخانه امیر بهادر 

 • داروخانه فروزش

 • داروخانه قلمستان 

 • داروخانه آگاهی

 • داروخانه امیرآباد جنوبی

 • داروخانه عباسی

 • داروخانه راه آهن

 • داروخانه انبار نفت کد امنیتی را وارد نمایید.


38855