داروخانه های منطقه 10 تهران

لیست نام و آدرس داروخانه های منطقه 10 تهران

داروخانه آراسته

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - ۳۰ متری جی - بعد از خیابان ممی نژاد - پ. ۱۵۲
تلفن : ۶۶۶۹۱۹۱۶


  داروخانه آرین

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - قزوین - خ. کاظمی (تیموری) - خ. شهیدنوری (گلستانی) - پ. ۲۹۶
تلفن : ۵۵۷۰۵۷۱۷


  داروخانه آناهیتا

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - آذربایجان - خ. کارون - روبروی بیمارستان شهریار
تلفن : ۶۶۰۱۹۴۴۵


  داروخانه دکتر شهلا ابطحی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - خوش - بین خیابان دامپزشکی و آذربایجان - بیمارستان لولاگر
تلفن : ۶۶۸۳۰۰۰۷ - ۶۶۸۳۰۰۰۵


  داروخانه اسلامی - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - کمیل - روبروی خیابان کارون - نبش کوچه عدالت - پ. ۵۱۲
تلفن : ۵۵۷۰۰۷۷۵


  داروخانه اعتماد

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - خ. حسام الدین - پ. ۳ و ۱
تلفن : ۵۵۷۱۹۰۳۸


  داروخانه اقبال

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - آذربایجان - نبش خیابان رودکی (سلسبیل)
تلفن : ۶۶۸۳۲۷۶۶ - ۶۶۸۳۲۴۹۵ - ۶۶۸۳۹۴۰۲ - ۶۶۸۳۵۰۲۷


  داروخانه دکتر منصور امامی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - آذربایجان - نبش خیابان کارون - بیمارستان شهریار
تلفن : ۶۶۸۷۵۳۶۱


  داروخانه امیدی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - مالک اشتر - چهارراه گلی - روبروی بانک صادرات - پ. ۵۲۹
تلفن : ۶۶۸۳۸۲۸۶ - ۶۶۸۶۶۴۱۱


  داروخانه بابک

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - کارون - چهارراه طوس
تلفن : ۶۶۰۱۴۸۰۰ - ۶۶۰۱۹۷۰۳


  داروخانه بدر نو

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - دامپزشکی - نرسیده به خیابان قصرالدشت - پ. ۳۴۵
تلفن : ۶۶۸۷۳۱۷۴


  داروخانه بهزاد

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - امام خمینی - چهارراه وثوق
تلفن : ۶۶۸۳۳۳۴۵


  داروخانه پامچال

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - کمیل - نرسیده به چهارراه خوش - پ. ۳۵۸
تلفن : ۵۵۷۷۸۶۹۴


  داروخانه جی - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - قزوین - خ. سبحانی (۱۶ متری امیری) - نبش خیابان بیدوا
تلفن : ۶۶۶۹۴۲۲۴


  داروخانه جیحون - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - جیحون - نبش خیابان دامپزشکی - پ. ۵۲۴ و ۵۲۶
تلفن : ۶۶۰۱۷۷۲۲ - ۶۶۰۱۷۰۷۴


  داروخانه دکتر منصور امامی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - آذربایجان - نبش خیابان کارون - بیمارستان شهریار
تلفن : ۶۶۸۷۵۳۶۱


  داروخانه حقیقت

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - م. بریانک - خ. نوری
تلفن :


  داروخانه دکتر دهپور

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - رودکی (سلسبیل) - خ. کمیل - سه راه سرسبیل - پ. ۳۱۹
تلفن : ۶۶۸۸۰۸۲۴


  داروخانه سهیل

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - آذربایجان - خ. کارون - پ. ۱۰۶۲ - ط. اول
تلفن : ۶۶۰۴۶۸۴۴


  داروخانه سهیلا

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - جیحون - بالاتر از چهارراه هاشمی - پ. ۴۵۷
تلفن : ۶۶۸۹۷۷۳۹


  داروخانه سیما

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - جیحون - چهارراه طوس - پ. ۶۰۰
تلفن : ۶۶۰۱۹۶۴۴


  داروخانه سیماب

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - محبوب مجاز (سینا) - نرسیده به خیابان خوش - پ. ۴۸۵ و ۴۸۷
تلفن : ۵۵۷۱۴۴۴۳


  داروخانه دکتر محمدباقر شایورد

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - قصرالدشت - نبش خیابان هاشمی - پ. ۴۲۴
تلفن : ۶۶۸۳۰۶۷۲


  داروخانه دکتر خلیل شهراسبی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - بریانک - جنب دبیرستان کار و دانش مردانی آذری - پ. ۱۸۴
تلفن : ۵۵۷۳۷۴۲۶


  داروخانه شهریار

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - آذربایجان - نبش خیابان کارون
تلفن : ۶۶۸۷۵۳۶۱


  داروخانه دکتر طلایی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - رودکی (سلسبیل) - چهارراه مرتضوی - پ. ۲۰۵
تلفن : ۶۶۸۸۵۷۶۱


  داروخانه فروتن

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - خوش - بالاتر از خیابان دامپزشکی - پ. ۸۲۲
تلفن : ۶۶۸۷۶۱۳۳


  داروخانه دکتر مسعود فلسفی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - دامپزشکی - نرسیده به خیابان شهیدان - پ. ۷۸۶
تلفن : ۶۶۸۸۳۲۳۵


  داروخانه قدس

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - آزادی - بین خیابان آذربایجان و جیحون - پ. ۴۹۰
تلفن : ۶۶۰۱۹۱۵۲ - ۶۶۰۱۵۷۷۴


  داروخانه دکتر قهرمانی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - قصرالدشت - پایین تر از چهارراه مالک اشتر - پ. ۱۵۵ و ۱۵۷
تلفن : ۶۶۸۹۶۳۵۷


  داروخانه مالک اشتر

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - مالک اشتر - روبروی خیابان دستغیب - پ. ۸۹۶
تلفن : ۶۶۸۳۱۷۵۳ - ۶۶۸۷۲۵۶۴


  داروخانه مرکزی رودکی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - هاشمی - بین خیابان رودکی (سلسبیل) و نواب - پ. ۱۲۶
تلفن : ۶۶۸۷۸۶۹۸


  داروخانه دکتر سیاوش مفخم

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - آذربایجان - بین خیابان خوش و رودکی (سلسبیل) - پ. ۸۵۳ و ۸۵۵
تلفن : ۶۶۴۳۰۰۱۴


  داروخانه منظوری

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - رودکی (سلسبیل) - بالاتر از خیابان آذربایجان - پ. ۹۲۶
تلفن : ۶۶۴۳۰۰۴۵


  داروخانه مهرداد نو

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - خوش جنوبی - نبش خیابان بوستان سعدی - پ. ۶۶۶
تلفن : ۶۶۸۳۶۱۰۱


  داروخانه نواب

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - بزرگراه نواب - بین خیابان امام خمینی و دامپزشکی
تلفن : ۶۶۳۸۹۴۰۶ - ۶۶۳۸۷۶۹۹


  داروخانه نیما

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - بزرگراه نواب - بین خیابان امام خمینی و دامپزشکی
تلفن : ۶۶۳۸۹۴۰۶ - ۶۶۳۸۷۶۹۹


  داروخانه نیما

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - آذربایجان - بین خیابان رودکی (سلسبیل) و نواب - پ. ۶۰۷
تلفن : ۶۶۹۱۶۲۰۸


  داروخانه وجدان

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - خوش - نرسیده به آزادی - پ. ۷۸
تلفن : ۶۶۴۳۱۹۵۲


  داروخانه دکتر ولایی

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - امام خمینی - تقاطع کارون - ساختمان پزشکان کارون - پ. ۳/۷۴۸
تلفن : ۶۶۸۳۶۱۴۹


  داروخانه هاشمی نو

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - هاشمی - بعد از میدان هاشمی - روبروی ۱۲ متری دین محمدی
تلفن : ۶۶۸۳۸۴۲۸ - ۶۶۸۹۳۰۱۱


  داروخانه هلند

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - رودکی (سلسبیل) - بین خیابان بوستان و دامپزشکی - پ. ۷۳۰
تلفن : ۶۶۸۳۱۷۰۴


  داروخانه هور

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - امام خمینی - انتهای خیابان احمدی
تلفن :


  داروخانه دکتر یوسف یعقوب زاده

آدرس :تهران - منطقه ۱۰ - خوش - نبش خیابان مرتضوی - پ. ۳۰۹
تلفن : ۶۶۸۳۷۳۲۰


جستجوهای مرتبط :

داروخانه زنجان جنوبی  داروخانه جی

داروخانه سلسبیل  داروخانه کارون

داروخانه بریانک  داروخانه هفت چنار

داروخانه سلیمانی تیموری  داروخانه هاشمی

داروخانه جمهوری  داروخانه جیحون

داروخانه نواب  داروخانه رودکی

داروخانه اسکندری داروخانه خیابان آذربایجان

داروخانه دامپزشکی  داروخانه قصرالدشت
کد امنیتی را وارد نمایید.


42819