آموزش سه تار

موسسه ها و اساتید آموزش سه تار

جهت ثبت تبلیغ خود، با شماره 88653159 و 09370929061 تماس حاصل نمایند.

 

فیلم : استاد جلال ذوالفنون بداهه نوازی بسیار زیبای سه تار

کد امنیتی را وارد نمایید.


6844