انشعابگیر رزوه ای فاضلاب

انشعابگیر رزوه ای فاضلاب

 

نام شرکت

عنوان شرکت

آدرس :  
تلفن :
همراه :
فکس :
وب سایت :
ایمیل :  

   

ساک دستی

 


انشعابگیر رزوه ای فاضلاب

دفع فاضلاب شهرها امروزه به موضوعی مهم برای شهرها تبدیل شده است و مشکلات فراوانی را به همراه دارد. انشعابگیرها کابرد زیادی  در خطوط فاضلاب دارند و با توجه به خصوصبات منحصربه فردی که دارند به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند.

طراحی وتولید مطابق استاندارد EN 1852  و ISIRI 13822.

2)  طراحی خاص یقه انشعابگیر به صورت مستطیلی به جهت تثبیت موقعیت و استحکام برروی لوله ، مقاومت بیشتر در اثر فشار خاک و عدم فـرو رفتن انشعابگیـر به  داخل شبکه فاضلاب.

(همچنین طراحی فلش بر روی یقه انشعابگیر که نشـانه گـر جهت صحیح مونتاژ برای نصابانِ غیر ماهر می باشد)

3 )  طراحی تیغه های تقویت کننده بر روی یقه که مقاومت در برابر ضربه و فشـار خـاک رابالا بـرده اسـت.

4)  طراحـی راهنـمـا بر روی یقـه و بدنـه به صـورت ریلی ، جهـت  سهـولـت و سرعـت در مونتـاژ  انشعابگیر و همچنین عدم چرخش یقه بر روی بدنه انشعابگیر

5)  طراحی تیغه هایی بالای رابط انشعابگیر با دو مزیت مقاومت فشاری بیشتر و سهولت مونتاژ با دست (عدم نیاز به آچار).

6)  طراحی و تولید انشـعابگیر با قابلیت نصب بر روی  لوله های تک جداره ، بتنی و دوجداره کـاروگیت تا  سایز 600 .  

7)  طراحی و تولید لاستیـک های آب بندی انشعابگیر از جنس مقاوم به خوردگی (EPDM) با مزایای ذیل:

 

الف) ارتفـاع لاستیـک ارتفاع دار جهت پوشـاندن فضـای خالی پشت بدنه بـا سطـح بـرش خـورده لولـه دوجـداره که عـلاوه بـر افـزایـش آب بنـدی ، باعـث گیـرایـی بیشـتـر بـدنـه  انشعـابگـیـر روی لـولـه و عدم افتـادن به داخـل شبـکه  فاضلاب در حیـن مونتاژ و جلوگیری از نفوذ ریشه درختان به داخل شبکه فاضلاب می گردد.

ب)  طراحی قـوس بر روی لاستیک آب بنـدی جهـت نشسـت  بهتر برروی تمامی سایز لوله ها و آب بندی مناسب تر.

ج)  طراحی R شکل لبه های لاستیـک آب بندی در داخل لوله جهت جلوگیری از جمع شـدن رسـوب پشت لاستیـک آب بندی و جلـوگیـری از مسدود شدن شبکه فاضلاب.

د)  طراحـی عـرض بیشتـر لبـه هـای موثـر بـر روی لاستـیـک  آب بندی و بدنـه جهـت آب بنـدی بیشتر و جلـوگیری از خـارج شـدن قطعه در اثر فشار خاک.

8)  قـابـل ارائـه به صـورت دو تکـه ، سـه تـکه و چهـار تـکه ، به صورت پرسی و رزوه ای.

انشعابگیر ازجمله اجزاء کاربردی و مهم در کیت فاضلاب است که در  جهت گرفتن انشعاب از لوله اصلـی ، تخلیه صحیح فاضلاب، جلوگیری از نشتی و مسدود شدن شبکه اصلی فاضلاب کمک می نماید.

انشعابگیر رزوه ای فاضلاب


کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
310