محافظ کنتور پلمپ دار

محافظ کنتور پلمپ دار

 

نام شرکت

عنوان شرکت

آدرس :  
تلفن :
همراه :
فکس :
وب سایت :
ایمیل :  

   

ساک دستی

 


محافظ کنتور پلمپ دار

مبنای دریافت صحیـح آب بهـاء ازمشترکین دقـت عملکرد کنتور بوده و بیشتـرین هـزینه در یـک  کیت انشـعاب آب بابت کنتور پـرداخـت می گـردد از این رو نـگـهـداری صـحـیــح از کـنـتـور  و استفاده از محافظ حـائــز اهـمـیـت می بـاشــد .

جلـوگیـری از دستـکـاری  و  استـفـاده  غـیـر مجـاز از آب

جلـوگیـری از پوسیـدگی کنتـور در اثـر تماس با رطوبت خاک

جلوگیری از ضـربه مستقیم به بدنه کنتور وافزایش طول عمر کنتور

جلـوگیـری از یـخ زدگی بدنه وترکیـدگی شـیـشـه کنـتـور

محافظ کنتور پلمپ دار
محافظ کنتور پلمپ دار

مزایای استفاده از محافظ کنتور پلمپ دار

1)  عایـق نـمـودن بدنـه کنـتـور ( گـرم نگـه داشتـن ) باعــث  افـزایـش مقاومت در برابر یخبندان و جلوگیـری از ترکیـدگی  کنتـور میگردد.

2) نصب محافظ و پایه باعث جلوگیری از ضربه به بدنه کنتور ،  تماس مستقیم با رطـوبـت خـاک (جلوگیـری از پوسیدگی) و افزایش طول عمر کنتور میگردد.

3) نصب محافـظ کنتـور وپلمـپ کـردن آن باعـث جلوگیـری از  دستکاری کنتور توسط افراد غیر مسئول میگردد. ( دستکـاری  کنتـور توسـط افراد غیر متخصص ، امکـان هـدر رفت آب ،  کاهـش دقـت کنـتـور و پرداخـت هــزیـنـه بیـشـتـر آب  را  خواهد داشـت ).

4) قابلیـت نصـب در انـشـعـابـات زمیـنـی و دیـواری.

محافظ کنتور پلمپ دار

روش نصب محافظ کنتور پلمپ دار

1- در صورتیکه کنتـور آب منـزل شما در خاک فرو رفته ، ابتـدا باید خـاکهای اطـراف کنتور کاملاً برداشته و تمیز شـود.

2- پـایـه محافـظ کنتـور را در زیـر کنتـور جـاسـازی نمـائیـد.

3- دو پیـم را مطابـق تصویـر از زیر پایـه محافـظ کنتـور درون  پایه قـرار دهید.

4- پس از نصب هر دو پیم روی پایه محافظ ،عایق بالای کنتور مطابق تصویر سوراخ نموده و روی کنتور قرار دهید.

5- قاب محافظ رابا توجه به پیم های راهنما روی پایه محافظ کنتور قرار دهید.

6- سپس سیم پلمپ را از درون سوراخ های لوبیایی شکل هر دو پیم عبـور داده و در نهـایت پس از چرخـش کامل دور قـاب محافظ ، آن راپلمپ نمایید.

محافظ کنتور آب پلمپ دار

محافظ کنتور پلمپ دار
محافظ کنتور پلمپ دار


کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
404