دفاتر خدمات الکترونیک شهر اردبیل

لیست نام و آدرس دفاتر خدمات الکترونیک شهر اردبیل

 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121060

آدرس : خیابان معادی –جنب سینما لاله
نام مدیر : ویدا فرازی
تلفن : 2248299-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121007

آدرس : خیابان امام –روبروی بانک ملی مرکزی
نام مدیر : رافت کچه چی –کاظمی
تلفن : 2253300-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121090

آدرس : چهار راه پیر عبدالمک –روبروی داروخانه شهبازی
نام مدیر : اکبر صمدی
تلفن : 3352828-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121041

آدرس : بزرگراه بسیج نبش میدان مقدس اردبیلی
نام مدیر : حسنعلی بدلی
تلفن : 33819903-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121012

آدرس : بزرگراه شهدا –نرسیده به پادگان
نام مدیر : خلیل جباری
تلفن : 7724936-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121052

آدرس : خیابان مدرس –روبروی استانداری
نام مدیر : رجبعلی مراد ماهی
تلفن : 2250555-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121076

آدرس : سه راه دانش –اول خیابان اسماعیل بیگ
نام مدیر : محمد پاکمزد
تلفن : 2251910-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 52310

آدرس : باغمیشه نرسیده به معجر
نام مدیر : ایرج عین الهی- میرزایی
تلفن : 2260600-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر  شماره 121096

آدرس : خیابان خاتم النبین –روبروی بانک ملی
نام مدیر : رحمان سلیمانزاده
تلفن : 4465360-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121003

آدرس : چهارراه ژاندارمری –جنب شورای حل اختلاف
نام مدیر : سخاوت زمامداری
تلفن : 3354100-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121053

آدرس : خ باکری جنب ترانس برق
نام مدیر : جمالدین عزیزی
تلفن : 5523026-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121081

آدرس : خیابان وحدت 5میر اشرف جنب ایستگاه اتوبوس
نام مدیر : مهناز عزیز زاده
تلفن : 4470020-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12005

آدرس : بزرگراه شهدا –مابین آخر معجز و غریبان
نام مدیر : ناهیده اصلانیان
تلفن : 4464530-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12007

آدرس : خیابان حافظ –جنب موسسه سما
نام مدیر : صفر ایمانی
تلفن : 7724748-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121070

آدرس : خیابان جام جم جنب گرمابه جام جم
نام مدیر : اسد طباخ ماهر
تلفن : 8814520-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121064

آدرس : میدان وحدت
نام مدیر : عادله معصومی
تلفن : 8846267-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121025

آدرس : بزرگراه شهدا –نرسیده به میدان جهاد پلاک 31
نام مدیر : نیر خوش لحنی –محبوبی
تلفن : 3333330-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121072

آدرس : اول شهرک توحید
نام مدیر : سمیه عالی خانقشلاقی
تلفن : 6616853-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121069

آدرس : ش کارشناسان م فرهنگ خ فرهنگ نبش خ فرهنگ 1
نام مدیر : علی یونسی
تلفن : 7719967-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121010

آدرس : خیابان امام –روبریوی بانک ملی س قانون
نام مدیر : میر حنیف صدیق
تلفن : 2261615-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121015

آدرس : میدان بسیج –روبروی دانشگاه آزاد
نام مدیر : فریده یعقوبی جدید
تلفن : 7728002-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121093

آدرس : خیابان –شهدا جنب حمام صفا
نام مدیر : مهناز فتحی اجیر لو
تلفن : 6618888-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121019

آدرس : میدان بعثت روبروی بانک تجارت
نام مدیر : ابراهیم صفری
تلفن : 6633319-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121071

آدرس : 35متری وحدت –خیابان اصلی ساختمان فراز
نام مدیر : علی فرازی مجد
تلفن : 4473060-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121017

آدرس : خیابام امام –جنب مسجد سرچشمه
نام مدیر : نازیلا خوش رفتار
تلفن : 2253244-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121080

آدرس : چهاراه حسینه بطرف پل حسن آباد
نام مدیر : مجید حبیبی
تلفن : 3366955-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121102

آدرس : بزرگراه شهدا فلکه خاتم النبین
نام مدیر : منصور قنبری
تلفن : 4464900-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12047

آدرس : شهرک سبلان –بالاتر از سه راه جامی
نام مدیر : شیرین تقی زاده
تلفن : 5521174-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121013

آدرس : خیابان شهید مطهری نپش میدان یحیوی
نام مدیر : وحيد ابراهيمي
تلفن : 2247605-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121005

آدرس : خیابان مقدس جنب فنی حرفه ای
نام مدیر : بابک معصوم زاده
تلفن : 6633049-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121011

آدرس : میدان –قیام خیابان حسینیه پ 261
نام مدیر : تقی حکیم زاده
تلفن : 3366632-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 21059

آدرس : خیابان کاشانی –پیر عبدالملک یاقوت پ 234
نام مدیر : رحیم جعفری زمان
تلفن : 3362941-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121023

آدرس : چهارراه امام –روبروی بازار صفویه
نام مدیر : رامین ستار نژاد
تلفن : 2242084-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121066

آدرس : نیار –خیابان شهدا خیابان محاسنی
نام مدیر : يونس امير خاني
تلفن : 6643884-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121065

آدرس : میدان مبارزان –پشت داروخانه دکتر احدی
نام مدیر : بهروز اسلامی فر
تلفن : 3351325-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121016

آدرس : خیابان مبارزان –پائین تر از بانک کشاورزی
نام مدیر : حسین عبدالهی
تلفن : 3332130-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12116

آدرس : خیابان مبارزان –پائین تر از بانک کشاورزی
نام مدیر : حسین عبدالهی
تلفن : 3332130-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121001

آدرس : وحدت 3–کاظم آباد
نام مدیر : ساعد بدخشان
تلفن : 4476310-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121104

آدرس : خیابان فلستین –چهار راه حسینعلی تقاطع خیام
نام مدیر : مهدی ناظران
تلفن : 5520774-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12069

آدرس : میدان شریعتی - پشت ساختمان قرض الحسنه انصار
نام مدیر : مهدی نوعی اقدم
تلفن : 2260014-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121051

آدرس : علی آباد بالاتر از پمپ بنزین نرسیده به میدان ایثار
نام مدیر : المیرا شاهین فر
تلفن : 6613260-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121029

آدرس : کمربندی دوم –خیابان استاد شهریار پ 29
نام مدیر : فرخ دولتی
تلفن : 4448632-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر  شماره 121057

آدرس : بزرگراه شهدا –انتهای خیابان سعدی پ 34
نام مدیر : لیلا حمزه زاده
تلفن : 7722915-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121021

آدرس : چهار راه امام –طبقه دوم بازار صدف
نام مدیر : شادان مسائلی – بذلیان
تلفن : 2232951-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121068

آدرس : خیابان دانش روبروی راهنمایی و رانندگی
نام مدیر : حمدالله سکاکی
تلفن : 2233310-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 1211110

آدرس : خیابان امام –نبش پاساژ قلی زاده ط1
نام مدیر : عارف حسن زاده
تلفن : 2231617-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121042

آدرس : شیخ کلخوران –مسجد سرچشمه
نام مدیر : غلامحسین نوع پرست
تلفن : 8846686-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر  شماره 121118

آدرس : دروازه آستارا –جام جم جنب کارخانه کاظم
نام مدیر : غلامرضا قبادی
تلفن : 8811826-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121002

آدرس : شهرک سینا جنب میدان مادر قطعه 6
نام مدیر : لیلا مهدیزاده
تلفن : 8846612-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121044

آدرس : خیابان باکری –خ سیزده آبان روبروی دانش پژوهان
نام مدیر : مهدی شهبازی بارزیل
تلفن : 5515588-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121028

آدرس : کارشناسان –بالاتر از میدان فرهنگ نبش ک لادن
نام مدیر : نغمه منزلی
تلفن : 7742251-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121014

آدرس : حد فاصل خیابان توحید –و میدان حکیم نظامی
نام مدیر : داور باقرزاده حور
تلفن : 6632442-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121039

آدرس : بزرگراه شهدا روبروی کلانتری 13اول خ ش مبارکی
نام مدیر : يوسف كاري
تلفن : 3366748-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121020

آدرس : کارشناسان مابین وصال 2و3
نام مدیر : فرشته برزگر گلمغانی
تلفن : 7743424-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121083

آدرس : وحدت 1-18متری نصرالهی
نام مدیر : فاطمه رضاپور
تلفن : 4453588-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12105

آدرس : فلکه جانبازان
نام مدیر : مالک نوجوان
تلفن : 5517243-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121043

آدرس : خیابان کشاورز نپش میدان کشاورز
نام مدیر : حسین محرمی
تلفن : 7717363-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121078

آدرس : خیابان سعدی –مابین عالی قاپو و باغمیشه پ 174
نام مدیر : بهنام بهتر نژاد
تلفن : 2253046-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121009

آدرس : میدان ایثار سمت اتوبوس رانی
نام مدیر : مریم موذن سقرچی
تلفن : 6630621-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121045

آدرس : خ شهدا روبروی مسجد ائمه ج بانک تجارت پ 779
نام مدیر : مهناز قلی پور
تلفن : 4456339-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121077

آدرس : خیابان کشاورز اول گلسار پلاک 2
نام مدیر : حمید فاضل
تلفن : 7721519-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121040

آدرس : کمربندی دوم پل زیر گذر کلخوران به طرف وحدت
نام مدیر : بهرام قدیری
تلفن : 8847252-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121004

آدرس : بزرگراه شهدا شهرک توحید جنب پارک زرناس
نام مدیر : شرکت نوآوری داده پردازی
تلفن : 6631525-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121079

آدرس : میدان قدس اول خیابان شهید یسری پ 25
نام مدیر : نادر محسنی فر
تلفن : 2230505-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121095

آدرس : کیلومتر 10جاده خلخال روستای آرالوی بزرگ
نام مدیر : نادر زارعی
تلفن : 23633163-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121117

آدرس : نرسیده به یاقوت خ پاسداران ک دیدبان پ 40
نام مدیر : مهدی سخندان
تلفن : 2237348-045کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست عوارض پویا اندیش ساختمان تعمیرات موبایل بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
4489