دفاتر خدمات الکترونیک شهر اردبیل

لیست نام و آدرس دفاتر خدمات الکترونیک شهر اردبیل

 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121060

آدرس : خیابان معادی –جنب سینما لاله
نام مدیر : ویدا فرازی
تلفن : 2248299-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121007

آدرس : خیابان امام –روبروی بانک ملی مرکزی
نام مدیر : رافت کچه چی –کاظمی
تلفن : 2253300-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121090

آدرس : چهار راه پیر عبدالمک –روبروی داروخانه شهبازی
نام مدیر : اکبر صمدی
تلفن : 3352828-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121041

آدرس : بزرگراه بسیج نبش میدان مقدس اردبیلی
نام مدیر : حسنعلی بدلی
تلفن : 33819903-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121012

آدرس : بزرگراه شهدا –نرسیده به پادگان
نام مدیر : خلیل جباری
تلفن : 7724936-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121052

آدرس : خیابان مدرس –روبروی استانداری
نام مدیر : رجبعلی مراد ماهی
تلفن : 2250555-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121076

آدرس : سه راه دانش –اول خیابان اسماعیل بیگ
نام مدیر : محمد پاکمزد
تلفن : 2251910-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 52310

آدرس : باغمیشه نرسیده به معجر
نام مدیر : ایرج عین الهی- میرزایی
تلفن : 2260600-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر  شماره 121096

آدرس : خیابان خاتم النبین –روبروی بانک ملی
نام مدیر : رحمان سلیمانزاده
تلفن : 4465360-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121003

آدرس : چهارراه ژاندارمری –جنب شورای حل اختلاف
نام مدیر : سخاوت زمامداری
تلفن : 3354100-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121053

آدرس : خ باکری جنب ترانس برق
نام مدیر : جمالدین عزیزی
تلفن : 5523026-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121081

آدرس : خیابان وحدت 5میر اشرف جنب ایستگاه اتوبوس
نام مدیر : مهناز عزیز زاده
تلفن : 4470020-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12005

آدرس : بزرگراه شهدا –مابین آخر معجز و غریبان
نام مدیر : ناهیده اصلانیان
تلفن : 4464530-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12007

آدرس : خیابان حافظ –جنب موسسه سما
نام مدیر : صفر ایمانی
تلفن : 7724748-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121070

آدرس : خیابان جام جم جنب گرمابه جام جم
نام مدیر : اسد طباخ ماهر
تلفن : 8814520-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121064

آدرس : میدان وحدت
نام مدیر : عادله معصومی
تلفن : 8846267-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121025

آدرس : بزرگراه شهدا –نرسیده به میدان جهاد پلاک 31
نام مدیر : نیر خوش لحنی –محبوبی
تلفن : 3333330-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121072

آدرس : اول شهرک توحید
نام مدیر : سمیه عالی خانقشلاقی
تلفن : 6616853-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121069

آدرس : ش کارشناسان م فرهنگ خ فرهنگ نبش خ فرهنگ 1
نام مدیر : علی یونسی
تلفن : 7719967-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121010

آدرس : خیابان امام –روبریوی بانک ملی س قانون
نام مدیر : میر حنیف صدیق
تلفن : 2261615-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121015

آدرس : میدان بسیج –روبروی دانشگاه آزاد
نام مدیر : فریده یعقوبی جدید
تلفن : 7728002-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121093

آدرس : خیابان –شهدا جنب حمام صفا
نام مدیر : مهناز فتحی اجیر لو
تلفن : 6618888-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121019

آدرس : میدان بعثت روبروی بانک تجارت
نام مدیر : ابراهیم صفری
تلفن : 6633319-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121071

آدرس : 35متری وحدت –خیابان اصلی ساختمان فراز
نام مدیر : علی فرازی مجد
تلفن : 4473060-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121017

آدرس : خیابام امام –جنب مسجد سرچشمه
نام مدیر : نازیلا خوش رفتار
تلفن : 2253244-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121080

آدرس : چهاراه حسینه بطرف پل حسن آباد
نام مدیر : مجید حبیبی
تلفن : 3366955-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121102

آدرس : بزرگراه شهدا فلکه خاتم النبین
نام مدیر : منصور قنبری
تلفن : 4464900-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12047

آدرس : شهرک سبلان –بالاتر از سه راه جامی
نام مدیر : شیرین تقی زاده
تلفن : 5521174-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121013

آدرس : خیابان شهید مطهری نپش میدان یحیوی
نام مدیر : وحيد ابراهيمي
تلفن : 2247605-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121005

آدرس : خیابان مقدس جنب فنی حرفه ای
نام مدیر : بابک معصوم زاده
تلفن : 6633049-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121011

آدرس : میدان –قیام خیابان حسینیه پ 261
نام مدیر : تقی حکیم زاده
تلفن : 3366632-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 21059

آدرس : خیابان کاشانی –پیر عبدالملک یاقوت پ 234
نام مدیر : رحیم جعفری زمان
تلفن : 3362941-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121023

آدرس : چهارراه امام –روبروی بازار صفویه
نام مدیر : رامین ستار نژاد
تلفن : 2242084-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121066

آدرس : نیار –خیابان شهدا خیابان محاسنی
نام مدیر : يونس امير خاني
تلفن : 6643884-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121065

آدرس : میدان مبارزان –پشت داروخانه دکتر احدی
نام مدیر : بهروز اسلامی فر
تلفن : 3351325-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121016

آدرس : خیابان مبارزان –پائین تر از بانک کشاورزی
نام مدیر : حسین عبدالهی
تلفن : 3332130-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12116

آدرس : خیابان مبارزان –پائین تر از بانک کشاورزی
نام مدیر : حسین عبدالهی
تلفن : 3332130-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121001

آدرس : وحدت 3–کاظم آباد
نام مدیر : ساعد بدخشان
تلفن : 4476310-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121104

آدرس : خیابان فلستین –چهار راه حسینعلی تقاطع خیام
نام مدیر : مهدی ناظران
تلفن : 5520774-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12069

آدرس : میدان شریعتی - پشت ساختمان قرض الحسنه انصار
نام مدیر : مهدی نوعی اقدم
تلفن : 2260014-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121051

آدرس : علی آباد بالاتر از پمپ بنزین نرسیده به میدان ایثار
نام مدیر : المیرا شاهین فر
تلفن : 6613260-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121029

آدرس : کمربندی دوم –خیابان استاد شهریار پ 29
نام مدیر : فرخ دولتی
تلفن : 4448632-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر  شماره 121057

آدرس : بزرگراه شهدا –انتهای خیابان سعدی پ 34
نام مدیر : لیلا حمزه زاده
تلفن : 7722915-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121021

آدرس : چهار راه امام –طبقه دوم بازار صدف
نام مدیر : شادان مسائلی – بذلیان
تلفن : 2232951-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121068

آدرس : خیابان دانش روبروی راهنمایی و رانندگی
نام مدیر : حمدالله سکاکی
تلفن : 2233310-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 1211110

آدرس : خیابان امام –نبش پاساژ قلی زاده ط1
نام مدیر : عارف حسن زاده
تلفن : 2231617-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121042

آدرس : شیخ کلخوران –مسجد سرچشمه
نام مدیر : غلامحسین نوع پرست
تلفن : 8846686-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر  شماره 121118

آدرس : دروازه آستارا –جام جم جنب کارخانه کاظم
نام مدیر : غلامرضا قبادی
تلفن : 8811826-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121002

آدرس : شهرک سینا جنب میدان مادر قطعه 6
نام مدیر : لیلا مهدیزاده
تلفن : 8846612-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121044

آدرس : خیابان باکری –خ سیزده آبان روبروی دانش پژوهان
نام مدیر : مهدی شهبازی بارزیل
تلفن : 5515588-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121028

آدرس : کارشناسان –بالاتر از میدان فرهنگ نبش ک لادن
نام مدیر : نغمه منزلی
تلفن : 7742251-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121014

آدرس : حد فاصل خیابان توحید –و میدان حکیم نظامی
نام مدیر : داور باقرزاده حور
تلفن : 6632442-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121039

آدرس : بزرگراه شهدا روبروی کلانتری 13اول خ ش مبارکی
نام مدیر : يوسف كاري
تلفن : 3366748-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121020

آدرس : کارشناسان مابین وصال 2و3
نام مدیر : فرشته برزگر گلمغانی
تلفن : 7743424-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121083

آدرس : وحدت 1-18متری نصرالهی
نام مدیر : فاطمه رضاپور
تلفن : 4453588-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 12105

آدرس : فلکه جانبازان
نام مدیر : مالک نوجوان
تلفن : 5517243-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121043

آدرس : خیابان کشاورز نپش میدان کشاورز
نام مدیر : حسین محرمی
تلفن : 7717363-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121078

آدرس : خیابان سعدی –مابین عالی قاپو و باغمیشه پ 174
نام مدیر : بهنام بهتر نژاد
تلفن : 2253046-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121009

آدرس : میدان ایثار سمت اتوبوس رانی
نام مدیر : مریم موذن سقرچی
تلفن : 6630621-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121045

آدرس : خ شهدا روبروی مسجد ائمه ج بانک تجارت پ 779
نام مدیر : مهناز قلی پور
تلفن : 4456339-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121077

آدرس : خیابان کشاورز اول گلسار پلاک 2
نام مدیر : حمید فاضل
تلفن : 7721519-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121040

آدرس : کمربندی دوم پل زیر گذر کلخوران به طرف وحدت
نام مدیر : بهرام قدیری
تلفن : 8847252-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121004

آدرس : بزرگراه شهدا شهرک توحید جنب پارک زرناس
نام مدیر : شرکت نوآوری داده پردازی
تلفن : 6631525-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121079

آدرس : میدان قدس اول خیابان شهید یسری پ 25
نام مدیر : نادر محسنی فر
تلفن : 2230505-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121095

آدرس : کیلومتر 10جاده خلخال روستای آرالوی بزرگ
نام مدیر : نادر زارعی
تلفن : 23633163-045

 


 

 •   دفتر خدمات الکترونیک شهر شماره 121117

آدرس : نرسیده به یاقوت خ پاسداران ک دیدبان پ 40
نام مدیر : مهدی سخندان
تلفن : 2237348-045کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
3058