پیچ و رولپلاک نما با طناب

پیچ و رولپلاک نما با طناب

 

نام شرکت

عنوان شرکت

آدرس :  
تلفن :
همراه :
فکس :
وب سایت :
ایمیل :  

   

پیچ و رولپلاک نما با طناب

پیچ و رولپلاک نما با طناب

امروزه تکنیک های ایمنی دست یابی با طناب، کار در ارتفاع و امداد به خاطر امنیت بالا،هزینه های کم وقابلیت دسترسی بیشتر بشدت مورد توجه مدیران ارشد و مسٔولین امور ایمنی در سراسر جهان و ایران قرار گرفته اند  کسانی که تا به حال از خدمات و امکانات دستیابی با طناب بهره نبرده اند معمولا چنین دیدگاههایی دارند.

این کار خطرناک به نظر می رسد یااینکه از ان بالا اویزان شوند ایمن است؟ چگونه می شود وقتی به طناب آویزان هستم کار هم انجام دهیم؟

استدلال هایی که توسط متخصصین شرکت های کار در ارتفاع داده می شود این است :  کار با طناب مانند هر کار دیگری دارای خطرات خود است اما با دسته بندی و شناسایی خطرات و مدیریت ریسک ونحوه پیشگیری از بروز خطر، این رشته کاری نه تنها دارای ایمنی بسیار بالا است بلکه توانسته است تا حد بسیار قابل قبولی به هدف اصلی خود که همانا کار بدون حادثه است نزدیک شود.

پیچ و رولپلاک نما با طناب


کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
491