دفاتر پلیس + 10 تهران غرب

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 تهران غرب

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۱۲

آدرس: تهران غرب - شهرقدس - شهر قدس میدان مصلی ابتدای بلوار امام حسین(ع) نبش كوچه هجرت یكم پلاك۷

کدپستی: ۳۷۵۱۶۵۳۹۸۴

تلفن: ۴۶۸۱۴۳۹۲ - ۴۶۸۱۴۳۳۹ (۰۲۱(

نمابر: ۴۶۸۱۴۳۹۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۱۳

آدرس: تهران غرب - رباط كريم - بهارستان شهر گلستان بلوار غدیر ابتدای خ ۲۴ متری ش چمران بالای قنادی گل بانو

کدپستی: ۳۷۵۶۱۷۳۱۸۷

تلفن: ۵۶۳۸۴۶۳۱ - ۵۶۳۸۴۶۳۷ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۷۴۸۱۷۴ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۲۷

آدرس: تهران غرب - اسلامشهر - قائمیه بین فلكه اول و دوم نبش كوچه ۱۷ پ ۱۸۰

کدپستی: ۳۳۱۵۸۴۳۳۹۳

تلفن: ۵۶۴۹۳۷۵۲ - ۵۶۴۹۳۷۵۵ - ۵۶۴۹۳۷۵۴ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۴۹۳۷۵۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۲۸

آدرس: تهران غرب - شهريار - شهریار بلوار شهدا ابتدای شهرك كاروان پ۱۹۸

کدپستی: ۳۳۵۱۷۱۱۱۱۱

تلفن: ۶۵۳۱۰۶۱۰ - ۶۵۳۲۰۵۴۴ - ۶۵۳۱۰۶۲۰ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۲۹

آدرس: تهران غرب - انديشه - ابتدای فاز ۳ اندیشه - روبه روی میدان آزادی--پلاك ۵۴

کدپستی: ۳۳۵۴۶۱۲۲۸۵

تلفن: ۶۵۵۶۹۲۲۱ - ۶۵۵۶۹۲۲۰ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۱

آدرس: تهران غرب - باغستان - بشهریار.اغستان (خادم آباد) بلوار امام خمینی (ره) صادقیه جنب دفتر پیشخوان دولت روبروی نمایندگی ایران خودرو

کدپستی: ۳۲۵۴۱۶۳۹۴۹

تلفن: ۶۵۲۳۸۲۰۶ - ۶۵۲۳۸۲۰۷ - ۶۵۲۳۵۱۷۸ (۰۲۱(

نمابر: ۶۵۲۳۸۲۰۷ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۲

آدرس: تهران غرب - ملارد - تهران -جاده ملارد سه راه اندیشه خیابان مینا جنب بانك ملت پلاك ۷ طیقه اول واحد۲

کدپستی: ۳۱۶۹۸۷۸۷۹۶

تلفن: ۶۵۱۷۲۵۹۰ - ۶۵۱۰۲۵۹۰ - ۶۵۱۶۲۱۰۹ (۰۲۱(

نمابر: ۸۹۷۷۴۹۹۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۳

آدرس: تهران غرب - رباط كريم - رباط كریم-بلوار امام خمینی -روبروی مخابرات -پاساژ سعادتی

کدپستی: ۳۷۶۱۷۱۴۹۲۱

تلفن: ۵۶۴۱۱۳۸ - ۵۶۴۱۱۳۳۶ - ۵۶۴۱۱۳۴۰ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۴

آدرس: تهران غرب - اسلامشهر - سرمهدیه برجاده روبروی بوستان امیر كبیر پ ۶۴۵

کدپستی: ۳۳۱۴۹۳۹۳۶۹

تلفن: ۵۶۱۱۵۴۷۳ - ۵۶۱۱۵۴۷۴ - ۵۶۱۱۵۴۷۵ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۱۱۵۴۷۵ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۵

آدرس: تهران غرب - شهرقدس - شهر قدس خ ۴۵ متری انقلاب نبش خیابان صنعت ۳ پلاك ۳۳۷

کدپستی: ۳۱۱۴۸۱۴۴۷۸

تلفن: ۴۶۰۷۲۴۰۱ - ۴۶۰۷۱۵۳۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۶

آدرس: تهران غرب - پرند - فاز ۲ بلوار جمهوری بلوك A ورودی ۳ واحد ۷۸

کدپستی: ۳۷۶۱۳۴۱۱۷۹

تلفن: ۵۶۷۹۲۰۰۷ - ۵۶۷۹۲۰۰۸ - ۵۶۷۹۲۰۰۹ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۷

آدرس: تهران غرب - اسلامشهر - اسلامشهر خیابان زرافشان بین كوچه ۱و۳ پلاك ۷۲۵

کدپستی: ۳۳۱۷۸۸۶۳۰۰

تلفن: ۵۶۶۹۴۹۲۰ - ۵۶۶۹۴۹۲۱ - ۵۶۶۹۴۹۲۲ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۶۹۴۹۲۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۳۱۳۸

آدرس: تهران غرب - شهريار - شهریار میدان حافظ پلاك ۵۳۲

کدپستی: ۲۳۵۱۶۳۷۶۵۴

تلفن: ۶۵۲۸۴۶۲۸ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۸۱

آدرس: تهران غرب - اسلامشهر - اسلام شهر ایستگاه نوری جنب موسسه مالی و اعتباری مهر ط ۲

کدپستی: ۳۳۱۳۷۷۷۸۷۶

تلفن: ۵۶۳۴۰۶۴۳ - ۵۶۳۴۰۶۲۴ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۸۴

آدرس: تهران غرب - اسلامشهر - جاده ساوه به سمت اسلامشهر چهاردانگه ابتدای خ شهید فارسیان پ۲۰۵ طبقه اول

کدپستی: ۳۳۱۹۸۱۴۸۸۱

تلفن: ۵۵۲۶۸۴۸۷ - ۵۵۲۶۸۴۸۸ - ۵۵۲۶۸۴۸۹ (۰۲۱(

نمابر: ۵۵۲۶۸۴۸۹ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۹۱

آدرس: تهران غرب - رباط كريم - گلستان - شهرك الهیه - خ ۱۸ متری الغدیر - نبش قدیر ۵ - پلاك۲

کدپستی: ۳۷۵۸۱۵۸۷۵۹

تلفن: ۵۶۳۱۲۹۶۲ - ۵۶۳۱۲۹۶۳ - ۵۶۳۱۲۹۶۴ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۳۱۲۹۶۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۹۲

آدرس: تهران غرب - رباط كريم - رباط كریم بلوار امام خمینی روبروی سینما فرهنگ ساختمان كسری طبقه اول

کدپستی: ۳۷۶۱۹۵۴۱۷۱

تلفن: ۵۶۴۱۱۵۱۸ - ۵۶۴۱۰۰۱۹ - ۵۶۴۱۰۰۱۸ (۰۲۱(

نمابر: ۵۶۴۱۰۰۲۵ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۹۳

آدرس: تهران غرب - رباط كريم - بهارستان- نسیم شهر – بلوار امام خمینی - روبروی كلانتری پلاك۲۵۶

کدپستی: ۳۷۶۶۱۵۲۲۶۸

تلفن: ۵۶۷۶۹۱۱۶ - ۵۶۷۵۶۴۹۴ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۳

آدرس: تهران غرب - شهريار - خ رسول اكرم قبل از زیر گذر قائم مجتمع رسول اكرم طبقه اول واحد۴و۵

کدپستی: ۳۳۵۱۶۱۳۹۴۱

تلفن: ۶۵۲۵۴۴۷۱ - ۶۵۲۵۵۰۶۱ - ۶۵۲۷۰۰۶۱ (۰۲۱(

نمابر: ۶۵۲۷۰۰۶۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۴

آدرس: تهران غرب - شهرقدس - شهرقدس خ ۴۵ متری انقلاب نرسیده به میدان قدس پ۴۳

کدپستی: ۳۷۵۱۸۱۷۱۹۸

تلفن: ۴۶۸۶۱۶۶۰ - ۴۶۸۶۱۶۶۱ - ۴۶۸۶۱۶۶۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۵

آدرس: تهران غرب - شهريار - استان تهران- شهریار- خیابان انقلاب- (امامزاده)- جنب بلوار نواب پ۲۹۹ - كد پستی ۳۳۵۱۹۳۴۶۷۵

کدپستی: ۳۳۵۱۹۳۴۶۷۵

تلفن: ۶۵۲۷۲۰۰۸ - ۶۵۲۷۲۰۰۹ (۰۲۱(

نمابر: ۳۳۷۲۰۰۹ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۶

آدرس: تهران غرب - ملارد - شهرستان ملارد-سرآسیاب-روبروی خ امام خمینی (ره)-نبش خیابان مصیب زاده-پلاك ۱۰۹۷

کدپستی: ۳۱۶۹۹۴۳۱۳۸

تلفن: ۶۵۱۹۹۲۱۷ - ۶۵۱۹۹۲۱۶ - ۶۴۶۲۲۴۴ (۰۲۱(

نمابر: ۶۵۱۹۹۲۱۶ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۷

آدرس: تهران غرب - شهريار - استان تهران- شهریار- شهر جدید اندیشه- فاز ۱- ابتدای فاز ساختمان كوثر طبقه ۱ و۵

کدپستی: ۳۱۶۸۸۴۴۳۴۱

تلفن: ۶۵۵۱۸۱۲۹ - ۶۵۵۱۸۳۰۰ - ۶۵۵۱۸۱۲۶ (۰۲۱(

نمابر: ۶۵۵۱۸۰۵۵ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۶۲۸

آدرس: تهران غرب - شهرقدس - شهر قدس میدان آزادی(سرقنات)اول خیابان پاسداران جنب ساختمان پاسارگادپ۱۱

کدپستی: ۳۷۵۱۱۶۳۳۵۶

تلفن: ۴۶۸۳۲۰۳۵ - ۴۶۸۳۲۰۳۶ - ۴۶۸۳۲۰۳۷ (۰۲۱(

نمابر: ۴۶۸۳۲۰۳۵ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۹۱۹۶۳۱۲۱

آدرس: تهران غرب - گلستان - بلوار اصلی بعد از میدان اول (فلكه اول) ربروی خیابان كاملیا پلاك ۷۸

کدپستی: ۳۷۱۵۹۱۱۴۵۸۹

تلفن: ۵۶۷۴۰۸۴۷ - ۵۶۳۳۵۴۱۳ (۰۲۱(کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
6295