دفاتر پلیس + 10 تهران شرق

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 تهران شرق

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۲۱۱۱

آدرس: تهران شرق - ورامين - میرزای جنوبی - نبش كوچه شهید جعفر زاده - جنب دفتر هواپیمایی تابان گشت

کدپستی: ۱۸۶۹۶۴۹۴۷۱

تلفن:۳۶۱۳۱۰۸۰ - ۳۶۱۳۱۰۹۰ - ۳۶۱۳۱۰۸۱ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۲۱۱۳

آدرس: تهران شرق - پاكدشت - شریف آباد، بلوار امام رضا، جنب بانك صادرات، ساختمان اداری اركیده، طبقه ۱، واحد ۴

کدپستی: ۳۳۹۴۱۱۹۱۱۳

تلفن: ۳۶۴۷۰۹۵۷ - ۳۶۴۷۰۹۵۸ - ۳۶۴۷۰۹۵۹ (۰۲۱(

نمابر: ۳۶۴۷۰۹۵۹ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۲۱۲۴

آدرس: تهران شرق - پرديس - پردیس-فاز۳-انتهای بلوار جانبازان شملی-روبروی پست برق-مركز خرید كوهستان-واحد ۲۷

کدپستی: ۱۶۵۷۱۹۸۱۵۷

تلفن: ۷۶۲۹۱۹۲۰ - ۷۶۲۹۲۰۱۹ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۲۱۲۵

آدرس: تهران شرق - رودهن - رودهن بلوار امام خمینی روبروی مهدیه ك سپهر پ ۱۵۲۲

کدپستی: ۳۹۷۳۱۴۴۶۵۳

تلفن: ۷۶۵۰۳۳۲۸ - ۷۶۵۱۴۹۴۶ - ۷۶۵۱۴۹۴۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۲۱۲۶

آدرس: تهران شرق - پاكدشت - حصار امیر بلوارامام خمینی شمالی پلاك ۷۷

کدپستی: ۳۳۹۸۱۳۷۳۴۶

تلفن: ۳۶۴۰۲۰۱۶ - ۳۶۴۰۲۰۱۱ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۲۱۲۷

آدرس: تهران شرق - ورامين - میدان امام خ مسجد جامع پ۱۷

کدپستی: ۳۳۷۱۸۳۳۷۷۸

تلفن: ۳۶۲۶۳۶۰۰ - ۳۶۲۶۳۶۷۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۱۴

آدرس: تهران شرق - فيروزكوه - فیروزكوه خ ۴۵ متری امام خمینی(ره)

کدپستی: ۳۹۸۱۸۴۶۵۷۵

تلفن: ۷۶۴۴۶۳۵۵ - ۷۶۴۰۱۶۵۹ (۰۲۱(

نمابر: ۷۶۴۰۱۶۵۹ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۲۱۵

آدرس: تهران شرق - دماوند - بلوار ایت الله خامنه ای-پاساز دمادشت-ورودی d-ظ دوم

کدپستی: ۳۹۷۱۹۴۷۱۸۸

تلفن: ۷۶۳۱۱۲۰۰ (۰۲۱(

نمابر: ۷۶۳۴۰۲۹۳ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۹۱۱

آدرس: تهران شرق - ورامين - میدان راه آهن - روبروی سالن اركیده -جنب سازمان آب

کدپستی: ۳۳۷۱۹۴۶۸۸۶

تلفن: ۳۶۲۴۹۹۹۰ - ۳۶۲۴۹۹۹۱ - ۳۶۲۴۹۹۹۲ (۰۲۱(

نمابر: ۳۶۲۴۹۹۹۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۹۱۳

آدرس: تهران شرق - ورامين - استان تهران -شرق -قرچك -میدان كلانتری -ابتدای كمربندی شمالی

کدپستی: ۱۸۶۸۶۹۳۷۱۹

تلفن: ۳۶۱۵۰۸۱۵-۰۲۱ - ۳۶۱۵۰۸۱۶ (۰۲۱(

نمابر: ۳۶۱۱۳۰۶۷ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۹۱۴

آدرس: تهران شرق - پيشوا - میدان چمران،خیابان شریعتی،جنب فرمانداری،پلاك ۴۴

کدپستی: ۳۳۸۱۶۴۳۱۶۵

تلفن: ۳۶۷۲۶۸۷۹ - ۳۶۷۳۹۵۴۱ - ۳۶۷۳۹۵۳۸ (۰۲۱(

نمابر: ۳۶۷۲۶۹۴۲ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۹۲۱

آدرس: تهران شرق - پاكدشت - پاكدشت-بلوار امام رضا(ع) -جنب شهرداری(مجتمع پارسیان)-واحد ۱۲

کدپستی: ۳۳۹۱۶۳۶۶۷۵

تلفن: ۳۶۰۴۴۹۹۳ - ۳۶۰۴۴۹۹۴ - ۳۶۰۴۴۹۹۵ (۰۲۱(

نمابر: ۳۶۰۴۴۹۹۵ (۰۲۱(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۶۱۲۹۲۲

آدرس: تهران شرق - پاكدشت - پاكدشت-بلوار شمالی شهدای قمی-نبش جماران هفدهم-پلاك ۴ ط اول

کدپستی: ۳۳۹۱۶۵۳۳۱۸

تلفن: -۳۶۰۴۹۰۰۰ - -۳۶۰۴۹۰۰۱ - -۳۶۰۴۹۰۰۲ (۰۲۱(

نمابر: -۳۶۰۴۹۰۰۰ (۰۲۱(کد امنیتی را وارد نمایید.


2103