دفاتر پلیس + 10 كردستان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 كردستان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۱

آدرس: كردستان - سنندج - سنندج ابتدای خ كشاورز بالاتر از شركت نفت كوچه ژاله۲

کدپستی: ۶۶۱۳۸۱۳۹۹۹

تلفن: ۳۳۲۲۴۲۹۷ (۰۸۷)

نمابر: ۳۳۲۲۷۸۸۴ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۲

آدرس: كردستان - سنندج - خیابان پاسداران كوچه سوسن ساختمان روشا طبقه اول واحد ۱

کدپستی: ۶۶۱۶۶۴۳۸۴۶

تلفن: ۳۳۲۴۸۷۷۰ - ۳۳۲۴۹۴۶۷ (۰۸۷)

نمابر: ۳۳۲۴۸۷۷۱ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۳

آدرس: كردستان - سنندج - خیابان فلسطین پائین تر از مخابرات كوچه حكمت ۳ پ۲۹۷

کدپستی: ۶۶۱۶۷۱۳۳۱۳

تلفن: ۳۳۲۴۷۴۲۵ - ۳۳۲۲۶۲۳۱ - ۳۳۲۳۲۰۸۲ (۰۸۷)

نمابر: ۳۳۲۳۶۸۸۶ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۴

آدرس: كردستان - سنندج - آدرس: كردستان سنندج ابتدای بلوار ۲۸ دی روبروی اداره تامین اجتماعی

کدپستی: ۶۶۱۵۶۴۶۴۴۸

تلفن: ۳۳۱۷۳۶۳۵ - ۳۳۱۷۳۶۳۶ - ۳۳۱۷۳۶۳۷ (۰۸۷)

نمابر: ۳۳۱۷۳۶۳۶ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۵

آدرس: كردستان - سنندج - شهرك بهاران

کدپستی: ۶۶۱۷۷۴۷۹۸۵

تلفن: ۷۲۷۷۰۰۷ - ۷۲۷۶۰۴۴ - ۷۲۷۶۰۴۴ (۰۸۷)

نمابر: ۷۲۷۷۰۰۶ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۶

آدرس: كردستان - سنندج - خ ۱۷ شهریور

کدپستی: ۶۶۱۴۶۶۶۷۷۳

تلفن: ۳۳۱۷۳۱۷۲ - ۳۳۱۲۷۰۱۱ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۱۱۷

آدرس: كردستان - سنندج - سنندج میدان نبوت اول خیابان گلشن سمت چپ طبقه اول پلاك ۲۴

کدپستی: ۶۶۱۵۶۹۵۴۹۳

تلفن: ۳۳۱۵۵۱۵۸ - ۳۳۱۷۷۱۹۱ - ۳۳۱۷۷۱۹۳ (۰۸۷)

نمابر: ۳۳۱۷۷۱۹۲ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۲۱

آدرس: كردستان - قروه - آدرس: كردستان - قروه - خ شریعتی

کدپستی: ۶۶۶۱۸۵۶۸۶۱

تلفن: ۵۲۵۰۱۱۴ - ۲۵۲۵۰۱۱۵ - ۵۲۲۷۳۰۲ (۰۸۷)

نمابر: ۵۲۵۰۱۱۴ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۲۳

آدرس: كردستان - كامياران - كامیاران - خیابان انتظام نبش كوچه شهید فرهادی

کدپستی: ۶۶۳۱۷۳۵۳۵۴

تلفن: ۳۵۵۳۲۷۷۶ - ۳۵۵۳۲۷۷۵ (۰۸۷)

نمابر: ۳۵۵۲۸۱۸۱ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۲۵

آدرس: كردستان - بيجار - بلوار شهید رحمانی بعد از میدان رحمانی بریدگی اول

کدپستی: ۶۶۵۱۶۱۴۷۶۸

تلفن: ۳۸۲۳۵۴۹۰ - ۳۸۲۳۵۴۸۹ - ۳۸۲۳۵۴۸۸ (۰۸۷)

نمابر: ۳۸۲۳۵۴۹۰ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۴۲

آدرس: كردستان - سقز - سقز م جمهوری خ امام پشت كلانتری ۱۱

کدپستی: ۶۶۸۱۸۱۴۶۳۸

تلفن: ۳۶۲۱۵۶۱۲ - ۳۶۲۱۴۴۱۱ - ۳۶۲۱۵۷۱۱ (۰۸۷)

نمابر: ۳۶۲۱۵۷۱۱ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۴۳

آدرس: كردستان - سقز - بلوار كشاورز روبروی بانك ملت

کدپستی: ۶۶۸۱۷۴۳۹۴۸

تلفن: ۳۶۲۱۴۵۲۶ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۱۸۷۵۱

آدرس: كردستان - بانه - آدرس: كردستان -بانه -میدان امام - خ صلاح الدین ایوبی شمالی بالاتر از مخابرات قدیم ابتدای بلوار بابوس

کدپستی: ۶۶۹۱۶۳۵۳۳۳

تلفن: ۳۴۲۴۰۳۳۸ (۰۸۷)

نمابر: ۳۴۲۴۰۳۳۰ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۱۱۲

آدرس: كردستان - سقز - سقز شهرك دانشگاه خیابان اصلی پایین تر از پمپ گاز

کدپستی: ۶۶۸۱۹۷۹۹۸۴

تلفن: ۳۶۲۴۰۱۴۳ - ۳۶۲۴۰۱۴۲ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۱۱۳

آدرس: كردستان - سروآباد - سروآباد – خیابان معلم – روبروی جهاد كشاورزی

کدپستی: ۶۶۷۸۱۱۵۳۹۱

تلفن: ۳۴۸۲۲۲۱۱ - ۳۴۸۲۲۸۷۷ (۰۸۷)

نمابر: ۳۴۸۲۲۸۷۷ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۱۱۴

آدرس: كردستان - ديواندره - دیواندره خیابان امام كوچه روبروی بانك تجارت

کدپستی: ۶۶۴۱۶۳۶۹۷۱

تلفن: ۳۸۷۲۱۵۳۴ - ۳۸۷۲۱۵۱۴ - ۳۸۷۲۳۵۶۲ (۰۸۷)

نمابر: ۳۸۷۲۱۵۳۴ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۲۷

آدرس: كردستان - قروه - قروه - میدان اتحاد پاساژ حنیفی طبقه دوم

کدپستی: ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶

تلفن: ۳۵۲۵۲۹۱۱ - ۳۵۲۵۲۹۱۱ (۰۸۷)

نمابر: ۳۵۲۵۲۹۱۱ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۲۸

آدرس: كردستان - كامياران - كامیاران خ سپاه جنب پمپ بنزین مرادی

کدپستی: ۶۶۳۱۹۳۷۱۷۶

تلفن: ۳۵۵۳۲۴۱۹ - ۳۵۵۳۳۲۴۶ - ۳۵۵۳۰۶۹۸ (۰۸۷)

نمابر: ۳۵۵۲۲۴۱۹ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۴۴

آدرس: كردستان - سقز - م ازادی بطرف م قدس اول ساحلی

کدپستی: ۶۶۸۱۶۱۳۹۳۸

تلفن: ۳۶۲۱۳۰۸۱ - ۳۶۲۱۲۱۵۶ (۰۸۷)

نمابر: ۳۶۲۲۴۷۷۵ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۵۴

آدرس: كردستان - مريوان - چهارراه بایوه - خ عبدحبیب - جنب مدرسه ۱۵ خرداد نرسیده به فلكه دارایی

کدپستی: ۶۶۷۱۹۱۳۱۷۴

تلفن: ۵۳۲۴۹۴۱۰ - ۵۳۲۴۹۴۱۱ - ۵۳۲۴۹۹۷۳ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۵۵

آدرس: كردستان - مريوان - م ناری خ سمیه جنب سایت اداری

کدپستی: ۶۶۷۱۶۷۶۶۷۳

تلفن: ۳۴۶۰۴۲۵۲ - ۳۴۶۰۴۱۱۰ (۰۸۷)

نمابر: ۳۴۶۰۴۱۱۰ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۲۷۵۶

آدرس: كردستان - مريوان - بلوار رسالت بالاتر از میدان جهاد- نرسیده به اموزش وپرورش - جنب نیكا سیستم

کدپستی: ۶۶۷۱۸۷۳۹۳۶

تلفن: ۳۴۵۳۳۴۰۵ - ۳۴۵۳۳۴۱۰ - ۳۴۵۳۱۸۵۴ (۰۸۷)

نمابر: ۳۴۵۳۳۴۱۰ (۰۸۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۷۵۴۸۱۱۱۴

آدرس: كردستان - دهگلان - دهگلان -بلوارنماز –نبش كوچه دانش ۷ -رو بروی نمایشگاه ماد

کدپستی: ۶۶۶۷۱۳۹۹۴۲

تلفن: ۳۵۱۲۸۵۱۴ - ۳۵۱۲۸۵۱۵ (۰۸۷)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
4528